Powitanie powrotu Pana: wreszcie odnalazłam kościół, w którym działa Duch Święty (Część druga)

02 października 2019

Autorstwa Li Yinghua'y, Korea Południowa

Gdy przyjrzałam się Kościołowi Boga Wszechmogącego, otworzyły mi się oczy

Kilka dni później brat Zhongcheng zaprosił mnie do kościoła i dopiero wtedy dowiedziałam się, że jego nazwa to Kościół Boga Wszechmogącego. Brat Zhongcheng przeczytał mi wiele słów Boga Wszechmogącego i pokazał stronę internetową kościoła, na której znaleźć można nagrania z recytacji słów Boga Wszechmogącego, występów chóru, przeróżne filmiki ze śpiewaniem i tańcem, filmy ewangelizacyjne, skecze, dyskusje oraz świadectwa osobistych doświadczeń spisane przez braci i siostry – wszystkie te materiały niosą świadectwo o Bogu. To naprawdę otworzyło mi oczy. Brat Zhongcheng powiedział mi także, że placówki Kościoła Boga Wszechmogącego otwierane są w wielu krajach na całym świecie oraz że słowa Boga Wszechmogącego zostały przetłumaczone na ponad dwadzieścia języków, tak by osoby z całego świata, które pragną zjawienia się Boga, mogły wejść na ich stronę, by poszukiwać prawdy i dowiadywać się więcej. Widząc te wszystkie treści, czułam, że bez przewodnictwa Bożego nie udałoby się stworzyć tak wielu wspaniałych materiałów, które niosą świadectwo o Bogu. Tym bardziej upewniłam się w przekonaniu, że ten kościół posiada dzieło Ducha Świętego i gorąco podziękowałam Panu, że poprowadził mnie na spotkanie z braćmi i siostrami z Kościoła Boga Wszechmogącego. Brat Zhongcheng powiedział mi wtedy radośnie: „Siostro, Pan Jezus już powrócił. To wcielony Bóg Wszechmogący, który wyraził wszelkie prawdy w dniach ostatecznych, by oczyścić i w pełni zbawić ludzkość. Ukończył już etap dzieła osądzania, który rozpoczął się w domu Bożym, doprowadzając tym samym Wiek Łaski do końca i rozpoczynając Wiek Królestwa. Jego słowa ujawniły wszelkie tajemnice dotyczące prawdy, takie jak tajemnice trwającego sześć tysięcy lat Bożego planu zarządzania i trzy etapy Jego dzieła, a także wyjawiły prawdziwą historię Biblii, jej istotę oraz to, jak Bóg w pełni zbawi ludzkość od uścisku szatana, ukazały też przeznaczenie i wyniki ludzi po ich pełnym zbawieniu i po tym, jak zostaną udoskonaleni, jak również piękno królestwa i więcej. Tylko jeśli dotrzymamy kroku Barankowi i będziemy czytać aktualne wypowiedzi Boga, zdołamy nakarmić i podlać nasze wygłodzone dusze oraz stopniowo będziemy rozwijać się w życiu”.

Gdy usłyszałam, że Pan już powrócił, osłupiałam i z przejęciem zapytałam: „Naprawdę? Pan już powrócił?” Brat Zhongcheng odpowiedział radośnie: „O tak – Pan powrócił!” W tamtej chwili rozpierała mnie ogromna radość. Nawet mi się nie śniło, że będzie mi dane w moim życiu powitać Pana. Postanowiłam uważnie przeczytać słowa Boga Wszechmogącego i poświęcić czas na zgłębianie treści, znajdujących się na stronie internetowej Kościoła Boga Wszechmogącego.

Obejrzałam film i zrozumiałam, dlaczego kościoły pustoszeją

Jakiś czas później obejrzałam film ewangelizacyjny na ich stronie pod tytułem „Brzask dnia”. Opowiadał o prawdzie w taki sposób, że do mnie przemówił. Siostra Song Huizhen z tego filmu powiedziała: „Świat religii utracił dzieło Ducha Świętego, jest opuszczony, a dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że jego przywódcy nie podążają za słowem Pana i nie przestrzegają Jego przykazań. Odeszli od ścieżki wyznaczonej przez Pana i dlatego Pan ich wykluczył i porzucił. Tak jak w Wieku Prawa, gdy przywódcy żydowscy nie przestrzegali praw Boga Jahwe, a w ich sercach nie było czci dla Boga. Trzymali się tradycji ustanowionych przez człowieka i za nic mieli przykazania Boże, i w rezultacie całkowicie zboczyli ze ścieżki wyznaczonej przez Boga i dlatego świątynia stała się opuszczonym gniazdem złodziejstwa. Dziś duchowni i starsi świata religii nauczają jedynie wiedzy biblijnej i doktryn teologicznych. Obsesyjnie odprawiają obrzędy religijne, lecz nigdy nie prowadzą ludzi w kierunku praktykowania czy doświadczania słowa Pana i nigdy nie okazują posłuszeństwa słowu i przykazaniom Pana, tylko postępują wyłącznie w sposób zgodny z tradycjami i doktrynami człowieka. Całkowicie odeszli od drogi Pana, dlatego dziś Bóg odrzucił ich i przeklął. Przede wszystkim dlatego świat religii utracił dzieło Ducha Świętego. Zupełnie tak jak powiedział Pan Jezus: »A ponieważ wzmoże się nieprawość, miłość wielu oziębnie« (Mt 24:12). Stało się tak również dlatego, że Bóg dokonuje nowego dzieła. Dzieło Boże zmieniło się. Pan Jezus powrócił i w oparciu o dzieło odkupienia dokonuje także dzieła osądzania, rozpoczynając od domu Bożego, daje początek Wiekowi Królestwa i zamyka Wiek Łaski. Dzieło Ducha Świętego koncentruje się teraz na Bożym dziele osądzania w dniach ostatecznych. Osoby, które zaakceptują nowe dzieło, zostaną odżywione wodą życia, która wypływa z tronu, otrzymają też dzieło Ducha Świętego. Jednakże ci, którzy ograniczają się do obrzędów religijnych i odmawiają przyjęcia dzieła Boga Wszechmogącego, stracą dzieło Ducha Świętego i zagubią się w ciemności. Tak samo było pod koniec Wieku Prawa, gdy Pan Jezus rozpoczął dzieło odkupienia poza świątyniami i zapoczątkował Wiek Łaski. Dzieło Boże zmieniło się i nie można już było znaleźć go w świątyni, dlatego też opuszczono ją”.

Kiedy to dostrzegałam, zrozumiałam, dlaczego świat religii jest coraz bardziej opustoszały – oprócz tego, że nie nadążał za nowym dziełem Bożym, inną istotną przyczyną jest fakt, że duchowni i starsi nie dotrzymują Panu kroku na Jego nowej ścieżce. Nie prowadzą ludzi ku praktykowaniu i doświadczaniu słów Pana, nie omawiają Jego woli, lecz nieustannie się popisują, żeby ludzie im schlebiali i podziwiali ich. Nie prowadzą wiernych przed oblicze Boga, a przed własne oblicza. Jako że jest to całkowite odejście od drogi wyznaczonej przez Pana, w rezultacie Pan ich odrzucił. Spojrzałam na postępowanie duchownych i starszych, z którymi miałam styczność, z tej perspektywy: Widziałam, że choć służyli Panu, nie zważali na Jego wolę, lecz walczyli o reputację i korzyści w kościele, wywyższając samych siebie i niosąc świadectwo wyłącznie o sobie. Na spotkaniach rzadko mówili o słowach Pana w Biblii, lecz skupiali się na doktrynach teologicznych lub doświadczeniach osobistości religijnych i ich pojmowaniu prawdy. Jak taka służba Bogu mogła zasłużyć na aprobatę Pana? Kiedy to sobie przemyślałam, doszłam do wniosku, że omówienie siostry Song w filmie było po prostu wspaniałe.

Opustoszenie kościołów jest wolą Bożą

Oglądałam dalej i wysłuchałam, jak siostra Song czyta fragmenty słów Bożych. „Bóg doprowadzi do zaistnienia tego faktu: sprawi, że wszyscy ludzie w całym wszechświecie staną przed Nim i będą czcić Boga na ziemi, a Jego praca w innych miejscach ustanie, a ludzie będą zmuszeni szukać prawdziwej drogi. Będzie tak, jak z Józefem: wszyscy przyszli do niego po pożywienie i pokłonili się mu, bo miał żywność. Aby uniknąć głodu, ludzie będą zmuszeni szukać prawdziwej drogi. Cała społeczność religijna cierpi poważny głód, a tylko dzisiejszy Bóg jest źródłem żywej wody, posiadającej stale płynące źródło dostarczone człowiekowi dla przyjemności, i ludzie przyjdą i będą na Nim polegać(Nadeszło Tysiącletnie Królestwo, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). „Całe dzieło Boga w całym wszechświecie skupiło się na tej grupie ludzi. Poniósł On dla was wszelkie trudy, złożył dla was w ofierze wszystko, co miał; odzyskał i podarował wam całe dzieło Ducha z całego wszechświata. Dlatego nazywam was szczęśliwcami. Co więcej, przeniósł On swoją chwałę z Izraela, swojego ludu wybranego, na was, aby cel Jego planu w pełni ujawnił się poprzez was, grupę ludzi. Zatem jesteście tymi, którzy otrzymają dziedzictwo Boga, a nawet więcej: jesteście dziedzicami Bożej chwały(Czy dzieło Boga jest tak proste, jak to wydaje się człowiekowi? w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). „Postrzegam wszechświat w całości i widzę, że[a] jest to odpowiedni czas dla Mojego dzieła, więc spieszę się tam i z powrotem, wykonując Moje nowe dzieło dotyczące człowieka. (…) Będę pracował nad całym wszechświatem i dokonam wielkiego dzieła, objawiając człowiekowi całą Moją chwałę i wszystkie Moje uczynki w dniach ostatecznych. Ukażę Moje chwalebne oblicze w całej jego pełni tym, którzy czekali na Mnie całymi latami, tym, którzy pragnęli, abym przyszedł na białym obłoku, Izraelowi, który pragnął, bym ukazał się ponownie, i całej ludzkości, która Mnie prześladuje, tak, aby wszyscy wiedzieli, że dawno temu zabrałem chwałę Moją i przywiodłem ją na Wschód, aby nie była już w Judei. Jako że nadeszły już dni ostateczne!(Obwieszczenie siedmiu gromów – proroctwo, że ewangelia królestwa rozpowszechni się po całym wszechświecie, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło).

Siostra Wang Yun, inna postać w filmie, podzieliła się tymi słowami: „Bóg sprawił, że świat religii opustoszał, co tak naprawdę stanowi część Jego planu i ukazuje mądrość i wszechmoc Bożą. Głód religijny sprawia, że ci, co prawdziwie wierzą w Boga i kochają prawdę, porzucają religijny świat, szukają śladów dzieła Bożego i słów, jakie Duch Święty wypowiada do kościołów, a także wypatrują ukazania się dzieła Bożego. Dzięki temu wszyscy, którzy słyszą głos Boga, przyjmują dzieło osądzania Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych oraz podporządkowują się mu, są pannami mądrymi i zostaną uniesieni przed tron Boży. Ci ludzie będą posilać się na uczcie wraz z Barankiem i zostaną odżywieni wodą życia, która wypływa z tronu. Powróci ich dawna pewność i miłość. Wszyscy nauczą się rozważać słowo Boże, praktykować słowo Boże, doświadczać słowa Bożego, staną się tymi, co rozumieją prawdę i dane im będzie wkroczyć w rzeczywistość. Gdy ludzie rozumieją prawdę i naprawdę poznają Boga, potrafią czcić Go i okazywać Mu posłuszeństwo, a tym samym mogą otrzymać nowe życie od Boga! Zupełnie tak, jak mówi Bóg: »Całe dzieło Boga w całym wszechświecie skupiło się na tej grupie ludzi« („Zwój otwarty przez Baranka”). Bóg pragnie poprowadzić przed swoje oblicze wszystkich, którzy szczerze w Niego wierzą i kochają prawdę, a także sprawić, by poszukiwali Bożego serca i stali się tymi, których naprawdę pozyska. Natomiast osoby tkwiące w organizacjach religijnych oraz ludzie, którzy nie akceptują dzieła Boga Wszechmogącego, utracą dzieło Ducha Świętego. Nie ma żadnych wątpliwości, że wszyscy oni zostaną odrzuceni przez Boga i wykluczeni, a w końcu także zgładzeni, i to bez wątpienia! W ten sposób w kościołach oddzielana jest pszenica od chwastów, dobrzy słudzy od złych, prawdziwi wierzący od fałszywych. Taka jest mądrość i wszechmoc Boża!”

Kiedy wysłuchałam słów Boga Wszechmogącego i tego, co mówiły siostry, w moim sercu nastała jasność. Uświadomiłam sobie, że Bóg wykorzystuje opuszczenie świata religii przez człowieka, by wypchnąć z miejsc obrzędów religijnych tych, którzy naprawdę wierzą w Boga i pragną, by się ukazał, ponieważ chce, by zaczęli poszukiwać nowego dzieła Bożego – a jednocześnie obnaża przy tym tych, którzy nie słuchają głosu Boga i odmawiają poznawania Jego dzieła w dniach ostatecznych. Wypełnia to proroctwa mówiące o tym, że w dniach ostatecznych Pan Jezus dokona dzieła oddzielenia owiec od kóz, pszenicy od chwastów, panien mądrych od panien głupich. Bóg naprawdę jest mądry i działa praktycznie! Dziękuję Bogu, że mnie nie opuścił, lecz poprowadził przed swoje oblicze, bym mogła usłyszeć Jego głos, oraz pozwolił mi dostąpić podlania i odżywienia Bożą wodą żywą. Naprawdę dostąpiłam wielkiego błogosławieństwa! Nieustannie dziękowałam Bogu i sławiłam Go.

Dzięki odżywieniu przez wodę żywą moja dusza nie jest już spragniona

W Kościele Boga Wszechmogącego czytamy słowa Boga Wszechmogącego na każdym spotkaniu. Dzięki dyskusjom z braćmi i siostrami zaczęłam rozumieć wiele aspektów prawdy, takich jak: cel i znaczenie trzech etapów dzieła Bożego: to, jak Bóg osądza i obmywa ludzi w dniach ostatecznych oraz jak ustala ich rezultaty. Dzięki autorytatywnym słowom Boga Wszechmogącego autentycznie doświadczyłam, że Bóg naprawdę przyszedł pośród nas i rozpoczął ostatni etap dzieła zbawienia. W głębi serca byłam już przekonana, że Bóg Wszechmogący to Pan Jezus, który powrócił. Dzięki odżywieniu słowami Bożymi i podlaniu nimi pojęłam prawdy, których nie rozumiałam przez wszystkie te lata wiary w Pana. Teraz, gdy napotykam problemy, znam ścieżkę praktykowania, jaką powinnam podążać. Moja dusza nie jest już spragniona. Naprawdę doświadczyłam tego, że słowa Boże to duchowy chleb naszego życia i tylko one są w stanie zapewnić nam dostęp do prawdy oraz wskazać właściwą ścieżkę. Zupełnie tak, jak mówią słowa Boga Wszechmogącego: „Droga życia nie jest czymś, co może stać się udziałem każdego ani nie jest łatwo dostępna dla wszystkich. Życie może bowiem pochodzić tylko od Boga, co oznacza, że tylko On Sam posiada istotę życia, nie ma drogi życia bez Samego Boga, a więc tylko Bóg jest źródłem życia i niewyczerpywalnym źródłem żywej wody życia(Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). Dziękuję Bogu za to, że przywiódł mnie do swego domu i pozwolił, bym została podlana i odżywiona Jego słowami, a także bym mogła cieszyć się spokojem i radością obecności Boga przy mnie!

Przypis:

a. Tekst oryginału nie zawiera wyrażenia „widzę, że”.

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Jak dane mi było powitać Pana

Autorstwa Ding Yan, Chiny W roku 1991 uwierzyłam w Pana Jezusa. Później często czytałam Biblię. Byłam poruszona, czytając, jak Pan Jezus...

Meandry mojej podróży ku Bogu

Autorstwa Sun Yu, Chiny Zostałam chrześcijanką w roku dwutysięcznym. Duchowni w Korei Południowej często wygłaszali dla nas kazania. Raz...

Zamieść odpowiedź

Połącz się z nami w Messengerze