Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Bóg Wszechmogący jest Jezusem, który powrócił

2. Bóg Wszechmogący jest Jezusem, który powróciłWażne słowa Boga:Po wykonaniu dzieła Jahwe Jezus stał się ciałem, aby zrealizować Jego dzieło wśród ludzi. Jego praca nie została wykonana w odosobnieniu, lecz oparła się n… Pełny tekst

Jak właściwie rozpoznawać głos Boga? Jak można potwierdzić, że Wszechmogący Bóg jest rzeczywiście Panem Jezusem, który powrócił?

1. Jak właściwie rozpoznawać głos Boga? Jak można potwierdzić, że Wszechmogący Bóg jest rzeczywiście Panem Jezusem, który powrócił?Wersety biblijne do wykorzystania:„Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą … Pełny tekst

Film ewangelia „Niebezpieczna Jest Droga Do Królestwa Niebieskiego” Klip filmowy (2)

Film ewangelia „Niebezpieczna Jest Droga Do Królestwa Niebieskiego” Klip filmowy (2)

Jeśli chodzi o powitanie powtórnego przyjścia Pana, wielu ludzi przywiązujące jedynie wagę do proroctw zapisanych w Piśmie, które mówią, że Pan zstąpi na obłoku. Natomiast zapominają o przepowiedni powtórnego przyjścia Pana poprzez wcielenie. Pełny tekst

Film ewangelia „Tajemnica pobożności – ciąg dalszy” Klip filmowy (1) – Jak będzie wyglądał Pan, kiedy znów nadejdzie?

Film ewangelia „Tajemnica pobożności – ciąg dalszy” Klip filmowy (1) – Jak będzie wyglądał Pan, kiedy znów nadejdzie?

Przez wiele wieków, odkąd Pan Jezus zmartwychwstał i wstąpił do nieba, my wierzący wyczekiwaliśmy powrotu Jezusa Zbawiciela. Większość ludzie wierzy, że to duchowe ciało zmartwychwstałego Jezusa pojawi się w czasie powrotu Pana. Pełny tekst

,

Film ewangelia „Pieśń zwycięstwa” Klip filmowy (5) – Dlaczego Pan powraca, aby wykonać dzieło sądu w dniach ostatecznych?

Film ewangelia „Pieśń zwycięstwa” Klip filmowy (5) – Dlaczego Pan powraca, aby wykonać dzieło sądu w dniach ostatecznych?

Wielu ludzi wierzy, że odpuszczono nam już nasze grzechy i osiągnęliśmy zbawienie, skoro wyznajemy wiarę w Pana. Dlaczego więc Pan nie przychodzi, aby zabrać nas prosto do królestwa niebieskiego? Pełny tekst

, ,

Film ewangelia „Pieśń zwycięstwa” Klip filmowy (1) – Jak Pan się ukaże i w jaki sposób wykona swoje dzieło, kiedy powróci?

Film ewangelia „Pieśń zwycięstwa” Klip filmowy (1) – Jak Pan się ukaże i w jaki sposób wykona swoje dzieło, kiedy powróci?

Podczas gdy wszyscy lękiem oczekują na drugie przyjście Pana, Jak dokładnie wypełni się proroctwo o wielkim białym tronie z Księgi Objawienia? Ten krótki film ujawni ci odpowiedzi na te pytania! Pełny tekst

,

Film ewangelia „Pragnienie” Klip (1) – Oto sposób w jaki powróci Pan

Film ewangelia „Pragnienie” Klip (1) – Oto sposób w jaki powróci Pan

Film ewangelia „Pragnienie” Klip (1) – Oto sposób w jaki powróci Pan Wielu wierzących w Pana przeczytało to biblijne proroctwo: „Ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i wielką chwałą”. (Mateusz 24:30). Wierzą, że kiedy Pan powróci, z pewnośc… Pełny tekst

Film chrześcijański „Oczekiwanie” Klip (1) – Jak należy wyczekiwać drugiego przyjścia Pana?

Film chrześcijański „Oczekiwanie” Klip (1) – Jak należy wyczekiwać drugiego przyjścia Pana?

Film chrześcijański „Oczekiwanie” Klip (1) – Jak należy wyczekiwać drugiego przyjścia Pana? Czy gdy Pan ponownie nadejdzie, zstąpi do nas spośród obłoków czy niczym złodziej? Jak stawisz czoła powtórnemu nadejściu Pana? Czy z obawy przed oszustwem ze strony fałszywych Chrys… Pełny tekst

Film chrześcijański „Pukanie do drzwi” Klip filmowy (3) – Chrześcijanie się przebudzili, usłyszawszy, jak przemawia powracający Pan

Film chrześcijański „Pukanie do drzwi” Klip filmowy (3) – Chrześcijanie się przebudzili, usłyszawszy, jak przemawia powracający Pan

Film chrześcijański „Pukanie do drzwi” Klip filmowy (3) – Chrześcijanie się przebudzili, usłyszawszy, jak przemawia powracający Pan Pan Jezus powiedział: „Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on … Pełny tekst

Film ewangelia „Imię Boga się zmieniło?!” Klip filmowy (4) – Czy bycie zbawionym to to samo co bycie oczyszczonym?

Film ewangelia „Imię Boga się zmieniło?!” Klip filmowy (4) – Czy bycie zbawionym to to samo co bycie oczyszczonym?

Skoro ci, którzy wierzą w imię Pana Jezusa, zostali już zbawieni, czemu Bóg musi wykonać dzieło osądzania w dniach ostatecznych, aby oczyścić i zbawić ludzkość? Ten film odpowie na to pytanie. Pełny tekst

,

Film ewangelia „Tajemnica pobożności” Klip filmowy (2)

Film ewangelia „Tajemnica pobożności” Klip filmowy (2)

Film ewangelia „Tajemnica pobożności” Klip filmowy (2) – Czy kiedy Pan powróci, przekaże człowiekowi objawienie? Liczni kaznodzieje i prezbiterzy od wielu lat wierzyli w Boga, zawsze skrupulatnie pracowali dla Pana i byli czujni, czekając na Jego powrót. Oni wierzą, że kied… Pełny tekst

Film ewangelia „Zdjąć urok” Klip filmowy (2) – Kiedy Pan powróci, w jaki sposób ukaże się ludzkości

Film ewangelia „Zdjąć urok” Klip filmowy (2) – Kiedy Pan powróci, w jaki sposób ukaże się ludzkości

Dni ostateczne już nastały i wielu wierzących pragnie, by Pan powrócił i zabrał ich do królestwa niebieskiego. Ale czy wiecie, w jaki sposób Pan się nam ukaże, kiedy powróci? Pełny tekst

Film chrześcijański 2019 „Pochwycenie do nieba zagrożone” (Oficjalny zwiastun)

Film chrześcijański 2019 „Pochwycenie do nieba zagrożone” (Oficjalny zwiastun)

Zhao Zhigang jest starszym lokalnego kościoła w Chinach. Jak wielu chrześcijan, jego największą nadzieją jako wierzącego w Pana jest pochwycenie żywcem, spotkane Pana i władanie u jego boku. Pełny tekst