„Pukanie do drzwi” Klip filmowy (1) – Co jest najważniejszą praktyką w powitaniu przyjścia Pana?

„Pukanie do drzwi” Klip filmowy (1) – Co jest najważniejszą praktyką w powitaniu przyjścia Pana?

1158 |04 stycznia 2019

Obejrzyj całość

Pan Jezus powiedział: „Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną”. (Ewangelia Jana 10:27).W Księdze Objawienia wielokrotnie pojawia się też przepowiednia: „Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów”. Głos i słowa Ducha są głosem Pana, a głos Boga rozpoznają Jego owieczki. Jaka praktyka jest zatem najważniejsza dla chrześcijan w powitaniu przyjścia Pana?

Zalecenie:

Film chrześcijański 2018 | „Pukanie do drzwi” Czy usłyszysz głos Pana?

https://www.youtube.com/watch?v=C2QQ6QLoF-M

Film Biblijny | „Imię Boga się zmieniło?!” Objawienie tajemnicy imienia Bożego (Dubbing PL) https://pl.godfootsteps.org/videos/God-s-name-has-changed-movie.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Pokaż więcej
Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Połącz się z nami w Messengerze
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj