Film ewangeliczny | „Tajemnica pobożności” Klip filmowy (2) – Wsłuchaj się w głos Boga, by powitać nadchodzącego Pana

Film ewangeliczny | „Tajemnica pobożności” Klip filmowy (2) – Wsłuchaj się w głos Boga, by powitać nadchodzącego Pana

816 |02 marca 2019

Liczni kaznodzieje i prezbiterzy od wielu lat wierzyli w Boga, zawsze skrupulatnie pracowali dla Pana i byli czujni, czekając na Jego powrót. Oni wierzą, że kiedy Pan powróci, z pewnością przekaże im objawienie. Czy taki pogląd jest zgodny z faktami dotyczącymi dzieła Bożego? Czy Bóg na pewno przekaże człowiekowi objawienie, kiedy stanie się ciałem? Bóg Wszechmogący mówi: „Człowiek nie bada starannie nowego dzieła Bożego ani nie przyjmuje go z pokorą, lecz raczej przyjmuje postawę pogardy, czekając na objawienia i wskazówki od Boga. Czyż nie jest to zachowanie człowieka, który buntuje się przeciwko Bogu i sprzeciwia się Mu? W jaki sposób tacy ludzie mogą podobać się Bogu?” (z książki „Słowo ukazuje się w ciele”).

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zobacz więcej

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj