Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Pan Jezus sam przepowiedział, że Bóg wcieli się w dniach ostatecznych i pojawi się jako Syn Człowieczy, aby wykonywać dzieło

„Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie”. (Łk 12:40). „Jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widoczna aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syn… Pełny tekst

Czym jest wcielenie? Jaka jest istota wcielenia?

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo”. (J 1:1). „A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas (i widzieliśmy jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca), pełne łaski i prawdy”. (J 1:… Pełny tekst

Jaka jest różnica między dziełem Boga wcielonego a dziełem Ducha Świętego?

Zbawienie człowieka przez Boga nie dokonuje się bezpośrednio poprzez Ducha lub pod postacią Ducha, gdyż człowiek nie może dotknąć ani zobaczyć Jego Ducha i nie może się do Niego zbliżyć. Gdyby On spróbował zbawić człowie… Pełny tekst

Jakie są zasadnicze różnice między wcielonym Bogiem a tymi ludźmi, którzy są przez Niego używani?

Chrystus jest ciałem przywdzianym przez Ducha Bożego. Ciało to nie przypomina żadnego cielesnego człowieka. Różnica polega na tym, że Chrystus nie jest z krwi i kości, lecz jest inkarnacją Ducha. Ma w sobie zarówno zwykł… Pełny tekst

Dlaczego mówi się, że dwa wcielenia Boga dopełniają znaczenia wcielenia?

Pierwsze wcielenie miało na celu wybawienie człowieka z grzechu poprzez ciało Jezusa, to znaczy zbawił On człowieka z krzyża, lecz zepsute szatańskie usposobienie wciąż w człowieku pozostało. Drugie wcielenie nie ma już … Pełny tekst

Jak rozumieć to, że Chrystus jest prawdą, drogą i życiem?

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo”. „A to Słowo stało się ciałem”. To (dzieło ukazania się Słowa w ciele) jest dzieło, które Bóg osiągnie w dniach ostatecznych i jest to ostatni rozdział ca… Pełny tekst

Dlaczego mówi się, że ludzkość poddana skażeniu jeszcze bardziej potrzebuje wybawienia przez Boga, który stał się ciałem?

Zbawienie człowieka przez Boga nie dokonuje się bezpośrednio poprzez Ducha lub pod postacią Ducha, gdyż człowiek nie może dotknąć ani zobaczyć Jego Ducha i nie może się do Niego zbliżyć. Gdyby On spróbował zbawić człowie… Pełny tekst

Jak wcielenie Boga, aby wykonać dzieło sądu kładzie kres wierze ludzkości w niejasnego Boga i ciemnemu wiekowi panowania szatana?

Przyjście wcielonego Boga dni ostatecznych przyniosło koniec Wieku Łaski. Przyszedł On przede wszystkim po to, by wypowiedzieć swe słowa, użyć słów, by udoskonalić człowieka, by oświecić i uświadomić człowieka, by usunąć… Pełny tekst

Dlaczego tylko poprzez doświadczenie dzieła Boga wcielonego i okazywanie posłuszeństwa Jego dziełu można poznać Boga?

10. Dlaczego tylko poprzez doświadczenie dzieła Boga wcielonego i okazywanie posłuszeństwa Jego dziełu można poznać Boga?Wersety biblijne do wykorzystania:„A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas (i widzieliśmy… Pełny tekst

Film ewangelia „Tajemnica pobożności – ciąg dalszy” Klip filmowy (5) – Zrozumienie znaczenia dwukrotnego wcielenia Boga

Film ewangelia „Tajemnica pobożności – ciąg dalszy” Klip filmowy (5) – Zrozumienie znaczenia dwukrotnego wcielenia Boga

Pierwsze wcielenie Boga zostało przybite do krzyża, kończąc w ten sposób dzieło odkupienia ludzkości. W dniach ostatecznych drugie wcielenie Boga ogłasza prawdę i dokonuje dzieła osądzenia i skarcenia, całkowicie ratując człowieka przed domeną szatana. Pełny tekst

Znaczenie Boga stającego się ciałem

Tylko wtedy, gdy Duch Boży zstępuje do ciała i staje się stworzeniem o takim samym wyglądzie jak człowiek, człowiek może zrozumieć Jego wolę i faktycznie być przez Niego pozyskanym. Pełny tekst

Film ewangelia „Tajemnica pobożności” Klip filmowy (3) – Tajemnica wcielenia Boga

Film ewangelia „Tajemnica pobożności” Klip filmowy (3) – Tajemnica wcielenia Boga

Na zewnątrz Bóg wcielony wygląda jak zwykły, normalny człowiek, ale wewnątrz Niego żyje Duch Boży. On potrafi wyrazić prawdę, głos Boga i czynić dzieło Boże, a zatem czy Bóg wcielony jest człowiekiem czy Bogiem? Pełny tekst

,

Film ewangelia „Tajemnica pobożności” Klip filmowy (6) – Potrzeba, by Bóg dokonał swego dzieła poprzez wcielenie

Film ewangelia „Tajemnica pobożności” Klip filmowy (6) – Potrzeba, by Bóg dokonał swego dzieła poprzez wcielenie

Dlaczego się mówi, że dla zbawienia zepsutej ludzkości lepiej, żeby Bóg stał się ciałem? W czym można ujrzeć potrzebę i główne znaczenie Bożego wcielenia? Pełny tekst

,

Film ewangelia „Niebezpieczna Jest Droga Do Królestwa Niebieskiego” Klip filmowy (3) – Odkrycie tajemnicy wcielenia

Film ewangelia „Niebezpieczna Jest Droga Do Królestwa Niebieskiego” Klip filmowy (3) – Odkrycie tajemnicy wcielenia

Przepowiedziano w Biblii, że Pan powtórnie przyjdzie w ciele, by przemawiać i dokonywać swego dzieła w dniach ostatecznych. Jeżeli nie znamy Boga wcielonego, wówczas nie mamy możliwości powitać powtórnego przyjścia Pana. Pełny tekst

Film ewangelia „Tajemnica pobożności – ciąg dalszy” Klip filmowy (2) – Jak rozumieć Boga wcielonego

Film ewangelia „Tajemnica pobożności – ciąg dalszy” Klip filmowy (2) – Jak rozumieć Boga wcielonego

że zrozumienie prawdy o wcieleniu jest kluczem do poznania Boga. Czym więc jest wcielenie? Jaka jest istota wcielenia? Pełny tekst

Film ewangelia „Tajemnica pobożności – ciąg dalszy” Klip filmowy (3) – Różnica między normalnym człowieczeństwem Chrystusa a człowieczeństwem zepsutej ludzkości

Film ewangelia „Tajemnica pobożności – ciąg dalszy” Klip filmowy (3) – Różnica między normalnym człowieczeństwem Chrystusa a człowieczeństwem zepsutej ludzkości

Film ewangelia „Tajemnica pobożności – ciąg dalszy” Klip filmowy (3) – Różnica między normalnym człowieczeństwem Chrystusa a człowieczeństwem zepsutej ludzkości Bóg się wciela, by zbawić człowieka. Zewnętrznie Bóg wcielony wygląda jak zwyczajny człowiek. Ale czy znasz pods… Pełny tekst

Film ewangelia „Tajemnica pobożności – ciąg dalszy” Klip filmowy (4) – Dlaczego Bóg staje się ciałem dwa razy, by zbawić ludzkość?

Film ewangelia „Tajemnica pobożności – ciąg dalszy” Klip filmowy (4) – Dlaczego Bóg staje się ciałem dwa razy, by zbawić ludzkość?

Bóg Wszechmogący mówi: „Pierwsze wcielenie miało na celu wybawienie człowieka z grzechu poprzez ciało Jezusa, to znaczy zbawił On człowieka z krzyża, lecz zepsute szatańskie usposobienie wciąż w człowieku pozostało. Drugie wcielenie nie ma już służyć jako ofiara za grzechy, lecz w pełni zbawić tych, którzy byli odkupieni z grzechu. Pełny tekst

Film ewangelia „Tajemnica pobożności – ciąg dalszy” Klip filmowy (6) – Czy Pan Jezus jest Synem Bożym czy samym Bogiem?

Film ewangelia „Tajemnica pobożności – ciąg dalszy” Klip filmowy (6) – Czy Pan Jezus jest Synem Bożym czy samym Bogiem?

Film ewangelia „Tajemnica pobożności – ciąg dalszy” Klip filmowy (6) – Czy Pan Jezus jest Synem Bożym czy samym Bogiem? W Biblii jest wyraźnie napisane, że Pan Jezus jest Chrystusem, że jest Synem Bożym. Tymczasem Wschodnia Błyskawica zaświadcza, że Chrystus wcielony jest … Pełny tekst

Muzyka chrześcijańska z tekstem „Wcielony Bóg prowadzi ludzkość do nowej ery”

Muzyka chrześcijańska z tekstem „Wcielony Bóg prowadzi ludzkość do nowej ery”

Muzyka chrześcijańska z tekstem „Wcielony Bóg prowadzi ludzkość do nowej ery” I Wcielony Bóg kończy wiek, gdy „Jahwe z powrotem ludziom pokaże się”, ludzkiej wiary epoka skończy się, ludzkiej wiary w niejasnego Boga. Nade wszystko, Boga dzieło, dzieło ostatniego wcielone… Pełny tekst

Muzyka chrześcijańska | „Autorytet i znaczenie wcielenia Boga” Mądrość i wielka moc Boża

Muzyka chrześcijańska | „Autorytet i znaczenie wcielenia Boga” Mądrość i wielka moc Boża

Muzyka chrześcijańska | „Autorytet i znaczenie wcielenia Boga” Mądrość i wielka moc Boża I Postawa, wiedza, miłość, ludzka lojalność i posłuszeństwo swe źródło w sądzie przez słowo mają. Twa wiara dzięki słowu trwa. Widzisz cudowne dzieło Boga: Człowiek nie rozumie tych ta… Pełny tekst