Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Pan Jezus sam przepowiedział, że Bóg wcieli się w dniach ostatecznych i pojawi się jako Syn Człowieczy, aby wykonywać dzieło

„Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie” (Łk 12:40). „Jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widoczna aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna… Pełny tekst

,

Film ewangelia „Tajemnica pobożności” Klip filmowy (3) – Tajemnica wcielenia Boga

Film ewangelia „Tajemnica pobożności” Klip filmowy (3) – Tajemnica wcielenia Boga

Na zewnątrz Bóg wcielony wygląda jak zwykły, normalny człowiek, ale wewnątrz Niego żyje Duch Boży. On potrafi wyrazić prawdę, głos Boga i czynić dzieło Boże, a zatem czy Bóg wcielony jest człowiekiem czy Bogiem? Pełny tekst

Film ewangelia „Tajemnica pobożności – ciąg dalszy” Klip filmowy (4) – Dlaczego Bóg staje się ciałem dwa razy, by zbawić ludzkość?

Film ewangelia „Tajemnica pobożności – ciąg dalszy” Klip filmowy (4) – Dlaczego Bóg staje się ciałem dwa razy, by zbawić ludzkość?

Bóg Wszechmogący mówi: „Pierwsze wcielenie miało na celu wybawienie człowieka z grzechu poprzez ciało Jezusa, to znaczy zbawił On człowieka z krzyża, lecz zepsute szatańskie usposobienie wciąż w człowieku pozostało. Drugie wcielenie nie ma już służyć jako ofiara za grzechy, lecz w pełni zbawić tych, którzy byli odkupieni z grzechu. Pełny tekst

Czym jest wcielenie? Jaka jest istota wcielenia?

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo” (J 1:1). „A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas (i widzieliśmy jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca), pełne łaski i prawdy” (J 1:14… Pełny tekst

,

Znaczenie Boga stającego się ciałem

Tylko wtedy, gdy Duch Boży zstępuje do ciała i staje się stworzeniem o takim samym wyglądzie jak człowiek, człowiek może zrozumieć Jego wolę i faktycznie być przez Niego pozyskanym. Pełny tekst

Zasadnicze różnice między wcielonym Bogiem a tymi, którzy są przez Niego używani.

Chrystus jest ciałem przywdzianym przez Ducha Bożego. Ciało to nie przypomina żadnego cielesnego człowieka. Różnica polega na tym, że Chrystus nie jest z krwi i kości, lecz jest inkarnacją Ducha. Ma w sobie zarówno zwykł… Pełny tekst

Film ewangelia „Tajemnica pobożności” Klip filmowy (6) – Potrzeba, by Bóg dokonał swego dzieła poprzez wcielenie

Film ewangelia „Tajemnica pobożności” Klip filmowy (6) – Potrzeba, by Bóg dokonał swego dzieła poprzez wcielenie

Dlaczego się mówi, że dla zbawienia zepsutej ludzkości lepiej, żeby Bóg stał się ciałem? W czym można ujrzeć potrzebę i główne znaczenie Bożego wcielenia? Pełny tekst

Film ewangelia „Tajemnica pobożności – ciąg dalszy” Klip filmowy (2) – Jak rozumieć Boga wcielonego

Film ewangelia „Tajemnica pobożności – ciąg dalszy” Klip filmowy (2) – Jak rozumieć Boga wcielonego

że zrozumienie prawdy o wcieleniu jest kluczem do poznania Boga. Czym więc jest wcielenie? Jaka jest istota wcielenia? Pełny tekst

Dlaczego mówi się, że ludzkość poddana skażeniu jeszcze bardziej potrzebuje wybawienia przez Boga, który stał się ciałem?

Zbawienie człowieka przez Boga nie dokonuje się bezpośrednio poprzez Ducha lub pod postacią Ducha, gdyż człowiek nie może dotknąć ani zobaczyć Jego Ducha i nie może się do Niego zbliżyć. Gdyby On spróbował zbawić człowie… Pełny tekst

Zepsuta ludzkość najbardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga

Bóg stał się ciałem, ponieważ przedmiotem Jego pracy nie jest duch szatana, ani jakakolwiek rzecz bezcielesna, ale cielesny człowiek, który został zepsuty przez szatana. To właśnie dlatego, że ciało człowieka zostało zep… Pełny tekst

Dlaczego mówi się, że dwa wcielenia Boga dopełniają znaczenia wcielenia?

Pierwsze wcielenie miało na celu wybawienie człowieka z grzechu poprzez ciało Jezusa, to znaczy zbawił On człowieka z krzyża, lecz zepsute szatańskie usposobienie wciąż w człowieku pozostało. Drugie wcielenie nie ma już … Pełny tekst

Jakie są różnice między dziełem Boga wcielonego a dziełem Ducha?

Zbawienie człowieka przez Boga nie dokonuje się bezpośrednio poprzez Ducha lub pod postacią Ducha, gdyż człowiek nie może dotknąć ani zobaczyć Jego Ducha i nie może się do Niego zbliżyć. Gdyby On spróbował zbawić człowie… Pełny tekst

Jak powinno się rozumieć to, że Chrystus jest prawdą, drogą i życiem?

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo”. „A to Słowo stało się ciałem”. To (dzieło ukazania się Słowa w ciele) jest dzieło, które Bóg osiągnie w dniach ostatecznych i jest to ostatni rozdział ca… Pełny tekst

Jak wcielenie Boga, aby wykonać dzieło sądu kładzie kres epoce wiary ludzkości w niejasnego Boga i ciemnemu wiekowi dziedziny szatana?

Przyjście wcielonego Boga dni ostatecznych przyniosło koniec Wieku Łaski. Przyszedł On przede wszystkim po to, by wypowiedzieć swe słowa, użyć słów, by udoskonalić człowieka, by oświecić i uświadomić człowieka, by usunąć… Pełny tekst

,

Dlaczego tylko poprzez doświadczenie dzieła Boga wcielonego i podporządkowanie się Jego dziełu można osiągnąć wiedzę o Bogu?

10. Dlaczego tylko poprzez doświadczenie dzieła Boga wcielonego i podporządkowanie się Jego dziełu można osiągnąć wiedzę o Bogu?Wersety biblijne do wykorzystania:„A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas (i widz… Pełny tekst

Rozpoznawanie różnic między wcielonym Chrystusem a fałszywymi Chrystusami i fałszywymi prorokami

Bóg stał się ciałem nazywa się Chrystusem, zatem Chrystus, który może dać ludziom prawdę, nazywa się Bogiem. Nie ma w tym nic przesadnego, bo On posiada istotę Boga, i posiada Boże usposobienie i mądrość w swoim dziele, … Pełny tekst

,

Film ewangelia „Niebezpieczna jest droga do królestwa niebieskiego” Klip filmowy (3) – Odkrycie tajemnicy wcielenia

Film ewangelia „Niebezpieczna jest droga do królestwa niebieskiego” Klip filmowy (3) – Odkrycie tajemnicy wcielenia

Przepowiedziano w Biblii, że Pan powtórnie przyjdzie w ciele, by przemawiać i dokonywać swego dzieła w dniach ostatecznych. Jeżeli nie znamy Boga wcielonego, wówczas nie mamy możliwości powitać powtórnego przyjścia Pana. Pełny tekst

Film ewangelia „Tajemnica pobożności – ciąg dalszy” Klip filmowy (3) – Różnica między normalnym człowieczeństwem Chrystusa a człowieczeństwem zepsutej ludzkości

Film ewangelia „Tajemnica pobożności – ciąg dalszy” Klip filmowy (3) – Różnica między normalnym człowieczeństwem Chrystusa a człowieczeństwem zepsutej ludzkości

Film ewangelia „Tajemnica pobożności – ciąg dalszy” Klip filmowy (3) – Różnica między normalnym człowieczeństwem Chrystusa a człowieczeństwem zepsutej ludzkości Bóg się wciela, by zbawić człowieka. Zewnętrznie Bóg wcielony wygląda jak zwyczajny człowiek. Ale czy znasz pods… Pełny tekst

Film ewangeliczny | „Tajemnica pobożności – ciąg dalszy” Klip filmowy (6) – Chrystus w ciele jest Bogiem Samym

Film ewangeliczny | „Tajemnica pobożności – ciąg dalszy” Klip filmowy (6) – Chrystus w ciele jest Bogiem Samym

Film ewangeliczny | „Tajemnica pobożności – ciąg dalszy” Klip filmowy (6) – Chrystus w ciele jest Bogiem Samym W Biblii jest wyraźnie napisane, że Pan Jezus jest Chrystusem, że jest Synem Bożym. Tymczasem Wschodnia Błyskawica zaświadcza, że Chrystus wcielony jest manifestac… Pełny tekst

Muzyka chrześcijańska z tekstem „Wcielony Bóg prowadzi ludzkość do nowej ery”

Muzyka chrześcijańska z tekstem „Wcielony Bóg prowadzi ludzkość do nowej ery”

Muzyka chrześcijańska z tekstem „Wcielony Bóg prowadzi ludzkość do nowej ery” I Wcielony Bóg kończy wiek, gdy „Jahwe z powrotem ludziom pokaże się”, ludzkiej wiary epoka skończy się, ludzkiej wiary w niejasnego Boga. Nade wszystko, Boga dzieło, dzieło ostatniego wcielone… Pełny tekst

Muzyka chrześcijańska | „Autorytet i znaczenie wcielenia Boga” Mądrość i wielka moc Boża

Muzyka chrześcijańska | „Autorytet i znaczenie wcielenia Boga” Mądrość i wielka moc Boża

Muzyka chrześcijańska | „Autorytet i znaczenie wcielenia Boga” Mądrość i wielka moc Boża I Postawa, wiedza, miłość, ludzka lojalność i posłuszeństwo swe źródło w sądzie przez słowo mają. Twa wiara dzięki słowu trwa. Widzisz cudowne dzieło Boga: Człowiek nie rozumie tych ta… Pełny tekst