Film ewangeliczny „Tajemnica pobożności – ciąg dalszy” Klip filmowy (6) – Chrystus w ciele jest Bogiem Samym

792 |05/09/2019

Obejrzyj całość

W Biblii jest wyraźnie napisane, że Pan Jezus jest Chrystusem, że jest Synem Bożym. Tymczasem Wschodnia Błyskawica zaświadcza, że Chrystus wcielony jest manifestacją Boga, że jest samym Bogiem. Czy zatem Chrystus wcielony jest Synem Bożym? A może On jest samym Bogiem? Bóg Wszechmogący mówi: „‚Jezus jest umiłowanym Synem Boga, w którym On ma upodobanie’ (…) Tym samym Bóg niósł świadectwo o Sobie samym, tylko z innej perspektywy, tej Ducha w niebiosach, niosącego świadectwo o Swoim własnym wcieleniu. Jezus jest Jego wcieleniem, nie Jego Synem w niebie. Czy to rozumiesz? Czyż słowa Jezusa ‚we mnie jest Ojciec, a Ja w Ojcu’ nie wskazują na to, że są Oni jednym Duchem? I czyż to nie poprzez wcielenie zostali Oni rozdzieleni między niebo a ziemię? W rzeczywistości nadal są jednością, bez względu na wszystko, to po prostu Bóg, który niesie świadectwo o Sobie samym”. (z książki „Słowo ukazuje się w ciele”).

Zalecenie:

Film chrześcijański | „Tajemnica pobożności – ciąg dalszy” Poznanie Boga wcielonego (Dubbing PL) https://pl.godfootsteps.org/videos/the-mystery-of-godliness-sequel-movie.html

Film chrześcijański 2018 | „Pragnienie” Bóg odkrywa tajemnicę królestwa niebieskiego (Dubbing PL)

https://pl.godfootsteps.org/videos/yearning-movie.html

Film chrześcijański | „Kto jest moim Panem” Jaki jest związek między Biblią a Bogiem? (Dubbing PL) https://pl.godfootsteps.org/videos/who-is-my-Lord-movie.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.

Pokaż więcej
Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messengera
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj