Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Film ewangelia „Tajemnica pobożności – ciąg dalszy” Klip filmowy (3) – Różnica między normalnym człowieczeństwem Chrystusa a człowieczeństwem zepsutej ludzkości

Wyróżnione fragmenty filmowe   638  

Wstęp

Film ewangelia „Tajemnica pobożności – ciąg dalszy” Klip filmowy (3) – Różnica między normalnym człowieczeństwem Chrystusa a człowieczeństwem zepsutej ludzkości

Bóg się wciela, by zbawić człowieka. Zewnętrznie Bóg wcielony wygląda jak zwyczajny człowiek. Ale czy znasz podstawową różnicę między normalnym człowieczeństwem Boga wcielonego a człowieczeństwem zepsutej ludzkości? Bóg Wszechmogący mówi: „Ciało, w które odział się Duch Boży jest własnym ciałem Boga. Duch Boży jest najwyższy; jest wszechmogący, święty i sprawiedliwy. Dlatego też i Jego ciało jest najwyższe, wszechmogące, święte i sprawiedliwe. (…) pomimo że człowiek i Chrystus zamieszkują tę samą przestrzeń, tylko człowiek jest zdominowany, wykorzystywany i usidlony przez szatana. Natomiast Chrystus jest na wieczność odporny na zepsucie przez szatana, ponieważ szatan nigdy nie zdoła wznieść się na miejsce najwyższego i nigdy nie będzie w stanie zbliżyć się do Boga”. (z książki „Słowo ukazuje się w ciele”).

Zalecenie:

Film chrześcijański | „Tajemnica pobożności – ciąg dalszy” Poznanie Boga wcielonego (Dubbing PL) https://pl.godfootsteps.org/videos/the-mystery-of-godliness-sequel-movie.html

Film chrześcijański | „Biblia i Bóg” Wyjaśnienie relacji między Biblią a Bogiem (Dubbing PL) https://pl.godfootsteps.org/videos/the-bible-and-God-movie.html

Film chrześcijański | „Oczekiwanie” Pan Jezus powrócił (Dubbing PL)

https://pl.godfootsteps.org/videos/Waiting-movie.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga