Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Film ewangeliczny „Tajemnica pobożności” Klip filmowy (3) – Tajemnica wcielenia Boga

Wyróżnione fragmenty filmowe   868  

Wstęp

Film ewangeliczny „Tajemnica pobożności” Klip filmowy (3) – Tajemnica wcielenia Boga

W Wieku Łaski Bóg stał się ciałem – Panem Jezusem, który przyszedł, by odkupić ludzkość, a żydowscy faryzeusze powiedzieli, że Pan Jezus jest tylko człowiekiem. W dniach ostatecznych Bóg stał się ciałem i Bogiem Wszechmogącym, który przybył, by wypełnić Swe dzieło osądzenia, a kaznodzieje i starsi świata religijnego również mówią, że Bóg Wszechmogący jest tylko człowiekiem, a zatem jak to rozumieć? Na zewnątrz Bóg wcielony wygląda jak zwykły, normalny człowiek, ale wewnątrz Niego żyje Duch Boży. On potrafi wyrazić prawdę, głos Boga i czynić dzieło Boże, a zatem czy Bóg wcielony jest człowiekiem czy Bogiem?

Oglądaj więcej: Najlepsze filmy o Bogu

Film chrześcijański | „Tajemnica pobożności” Pan Jezus przybył na „białym obłoku” (Dubbing PL) https://pl.godfootsteps.org/videos/the-mystery-of-godliness-movie.html

Film chrześcijański 2018 | „Pragnienie” Bóg odkrywa tajemnicę królestwa niebieskiego (Dubbing PL)

https://pl.godfootsteps.org/videos/yearning-movie.html

Film chrześcijański 2018 | „Tajemnica pobożności – ciąg dalszy” Ewangelia powrotu Pana Jezusa

https://www.youtube.com/watch?v=Akx3zoR4uo8

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga