Zachodni uczeni przybywają do Seulu na premierę wystawy fotograficznej Kościoła Boga Wszechmogącego

14 lipca 2019

W dniu 24 października 2018 roku Kościół Boga Wszechmogącego zorganizował w Seulu swoją pierwszą wystawę fotograficzną, zatytułowaną „Powstanie i rozwój Kościoła Boga Wszechmogącego”, którą obejrzało jedenaścioro ekspertów i uczonych przybyłych z siedmiu krajów, w tym ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Anglii, Francji i Włoch. Massimo Introvigne, włoski socjolog, założyciel i dyrektor Centrum Badań nad Nowymi Religiami (CESNUR), Bernadette Rigal-Cellard z Francji, profesor Studiów Północnoamerykańskich na Uniwersytecie Bordeaux Montaigne, kanadyjska socjolożka i autorka Susan Jean Palmer i inni zadawali pytania na temat dzieła Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych, a kilkoro chrześcijan, którzy we wczesnym okresie przyjęli Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych, udzielało na każde wyczerpujących odpowiedzi. Dzielili się również z przybyłymi gośćmi odczuciami i zrozumieniem płynącymi z doświadczania dzieła i słów Boga Wszechmogącego.

Wystawa fotograficzna przedstawiała kilka etapów rozwoju Kościoła Boga Wszechmogącego począwszy od jego powstania oraz okoliczności pojawienia się Boga Wszechmogącego i Jego dzieła, przez wypowiadanie przez Niego słów i zapewnianie wsparcia w kościołach domowych, oficjalne rozpoczęcie przez Niego dzieła osądzania, które rozpoczyna się od domu Bożego, po szerzenie ewangelii królestwa. Poszczególne fotografie wyraźnie i realistycznie przedstawiały obraz rozwoju kościoła.

Zachodni uczeni przybywają do Seulu na premierę wystawy fotograficznej Kościoła Boga Wszechmogącego

Okoliczności pojawienia się i dzieła Boga Wszechmogącego – wcielonego Syna Człowieczego

We wczesnych latach osiemdziesiątych, kiedy Chiny zaczynały otwierać się na reformy, doszło również do ożywienia religijnego. Brutalnie prześladowane przez chiński rząd komunistyczny kościoły domowe szybko się rozwijały i wkrótce całe Chiny zaroiły się od chrześcijan. Kiedy w 1983 roku, w szczytowym punkcie rozwoju tych kościołów, liczba ich członków w 1983 roku, według oficjalnych statystyk, sięgnęła 200 tysięcy (wyznanie Shouters), w szeregach Komunistycznej Partii Chin (KPCh) zapanowała panika. W latach 1983 i 1987 rząd przeprowadził na terenie całego kraju wiele kampanii, mających na celu tłumienie działalności kościołów domowych, jednak zgromadzonych w nich chrześcijan, prawdziwych wyznawców Pana, nie odstraszyły wściekłe prześladowania i aresztowania. Niektórzy chrześcijanie należący do lokalnych kościołów (Shouters) nadal odbywali zgromadzenia, czytali Biblię, modląc się do Boga i błagając ze łzami, aby powrócił i zabrał ich do królestwa niebieskiego. To właśnie w takich lokalnych kościołach wcielony Syn Człowieczy rozpoczął wypowiadanie słów i wykonywanie dzieła.

Bóg Wszechmogący przemawia i rozpoczyna w Wieku Królestwa dzieło osądzania, które rozpoczyna się od Domu Bożego

11 lutego 1991 roku, kiedy wcielony Syn Człowieczy rozpoczął wypowiadanie słów, niektórzy dostrzegli, że słowa te są rzeczywiście nowe i poruszające, że nie są to po prostu zwykłe słowa, powiedzieli więc o nich przywódcy wyższego szczebla. On zaś zrozumiał, że słowa te są w rzeczywistości głosem Ducha Świętego, więc czym prędzej wydał je drukiem i rozesłał do wszystkich kościołów, aby wybrani ludzie Boga mogli je czytać i omawiać. Bóg Wszechmogący wypowiedział potem o wiele więcej słów, więc chrześcijanie z kościoła Boga Wszechmogącego często czytali Jego praktyczne słowa.

Luty 1992 roku był nowym punktem zwrotnym w wypowiedziach Boga Wszechmogącego. Bóg zaczął przemawiać do całego wszechświata, posługując się tożsamością i statusem Stwórcy; w ten sposób Bóg formalnie rozpoczął dzieło osądzania, rozpoczynające się od domu Bożego w Wieku Królestwa. Następnie wcielony Syn Człowieczy, Bóg Wszechmogący, chodził od kościoła do kościoła, spotykając się z ludźmi i przemawiając do nich, wyrażając prawdy, by nawodnić i odżywić ludzi w każdym miejscu i w każdym czasie zgodnie z ich stanem i ich niedostatkami. Kierował ludzi na ścieżkę praktyki i wejścia w życie, wyjaśniając, jaką perspektywę powinni mieć ludzie wiary, jak zbudować właściwą relację z Bogiem, jak doświadczać dzieła Boga i być Mu posłusznym, jak służyć w zgodzie z wolą Boga i wiele innych rzeczy. Jego słowa ujawniły również wiele prawd i tajemnic, jak na przykład tajemnicę trwającego sześć tysięcy lat Bożego planu zarządzania; prawdziwą historię i cele trzech etapów dzieła w Wieku Prawa, Wieku Łaski i Wieku Królestwa; tajemnice wcielenia; różnice pomiędzy byciem zbawionym a dostąpieniem pełnego zbawienia; tajemnice Wieku Tysiącletniego Królestwa; wynik i ostateczne przeznaczenie każdego rodzaju osoby. Ujawnił również prawdziwą istotę głębokiego zepsucia człowieka przez szatana i wszelkie rodzaje szatańskiej natury, fałszywe motywacje stojące za ludzką wiarą w Boga oraz ich absurdalne metody praktyki. Bóg Wszechmogący obdarzył zepsutą ludzkość wszelką prawdą, którą muszą zrozumieć, aby dostąpić zbawienia i udoskonalenia, całkowicie spełniając biblijne proroctwo: „Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę” (J 16:12–13).

Zachodni uczeni przybywają do Seulu na premierę wystawy fotograficznej Kościoła Boga Wszechmogącego

Szerzenie ewangelii królestwa Boga Wszechmogącego

W 1995 roku ewangelia królestwa Boga Wszechmogącego zaczęła rozprzestrzeniać się wśród wielu innych chrześcijańskich wyznań w Chinach kontynentalnych. W latach od 1997 do 1999 szybko zdobyła popularność w wielu prowincjach, między innymi w Henan, Szantung, Anhui i w prowincjach w północno-wschodnich Chinach. Wielu członków Kościoła Usprawiedliwienia przez Wiarę, Kościoła Chwały, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i innych kościołów, które wyczekiwały pojawienia się Boga, usłyszało Jego głos w słowach Boga Wszechmogącego i zwróciło się w Jego stronę, przyśpieszając szerzenie się ewangelii aż do osiągnięcia przez nie apogeum. W 2002 roku ewangelia królestwa oficjalnie dotarła do południowych Chin oraz do rejonów przygranicznych i obszarów zamieszkałych przez mniejszości etniczne. Do 2005 roku była już obecna w każdym zakątku Chin kontynentalnych. W roku 2012 była już powszechnie znana i rozpoznawalna przez wszystkich.

Od chwili swojego powstania Kościół Boga Wszechmogącego był obiektem nieustannych brutalnych szykan i prześladowań ze strony Komunistycznej Partii Chin. Na mocy licznych poufnych i tajnych nakazów wydanych przez KPCh uzbrojone oddziały policji przeprowadzały raz za razem specjalne operacje aresztowań członków Kościoła Boga Wszechmogącego. Jednak słowa Boga Wszechmogącego mają autorytet i moc, a każdy, kto miłuje prawdę, słysząc je, rozpoznaje głos Boga i przyjmuje dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych. Przez niewiele ponad dekadę słowa Boga Wszechmogącego podbiły miliony ludzi, którzy zwrócili się w stronę Jego tronu, a ewangelia królestwa dotarła do każdego zakątka Chin kontynentalnych. Dziś szerzy się w całym świecie Zachodu, spełniając całkowicie to biblijne proroctwo: „I stanie się w dniach ostatecznych, że góra domu Jahwe zostanie ustanowiona na wierzchołkach gór, będzie wywyższona nad wzgórzami, a będą do niej przybywać wszystkie narody” (Iz 2:2).

Zachodni uczeni chwalą wystawę fotograficzną Kościoła Boga Wszechmogącego

Profesor Bernadette Rigal-Cellard ze wzruszeniem wyjaśniała: „W zeszłym roku nie zdawałam sobie sprawy, jaki związek [Kościół Boga Wszechmogącego] ma ze Watchmanem Nee i Witnessem Lee, tutaj zaś jest to bardzo wyraźnie przedstawione, przez co można poznać początki waszego Kościoła. (…) Jest też dla nas bardzo ważne, że możemy zobaczyć, jak wyznawcy sprawowali kult na początku, jak się spotkali, ale także jak wyglądało to po rozpoczęciu prześladowań. (…) Jednocześnie wystawa ukazuje, że posiadacie prawdę”.

Z kolei profesor Massimo Introvigne powiedział: „Wystawę tę uważam za bardzo przydatną, zwłaszcza że uczonym pozwolono obejrzeć ją wraz z braćmi i siostrami, którzy byli tam od 1991 roku. Niektóre szczegóły były już znane, ale inne są nowe. Wystawa pozwala więc lepiej poznać początki Kościoła Boga Wszechmogącego, szczególnie w przełomowych latach 1991 i 1992, co jest niezwykle ważne dla zrozumienia, jak powstał Kościół Boga Wszechmogącego. (…) Reszta wystawy, szczególnie zdjęcia dotyczące okresu po 1995 roku, to w dużej mierze historia niezwykłego rozwoju i prześladowań. (…) Uważam, że to bardzo wartościowe dzieło”.

Profesor Holly Folk wyraziła następującą opinię: „To naprawdę wspaniała wystawa”. Powiedziała również: „Jestem badaczką religii i zajmuję się komparatystyką, dlatego ważne jest dla mnie zrozumienie spójności Kościoła Boga Wszechmogącego z szerszą tradycją chrześcijańską. Czasami jestem ostrożna, mówiąc, że Kościół Boga Wszechmogącego jest kościołem chrześcijańskim, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że jest to nowy wiek i że niektórzy ludzie niekoniecznie czują się komfortowo, gdy przenosi się terminologię z Wieku Łaski na dzień dzisiejszy. Jednak jako historyk zajmujący się komparatystyką religijną, postrzegam Kościół Boga Wszechmogącego jako głęboko zakorzeniony w chrześcijaństwie. Zdecydowanie jest jego częścią. (…) Teza, że Kościół Boga Wszechmogącego to prawdziwe chrześcijaństwo, jest moją naukową opinią. (…) Moja praca polega na próbie zrozumienia religii i przekazania wiedzy o nich, ale stanowczo uważam, że postrzegam Kościół Boga Wszechmogącego jako należący do tradycji chrześcijańskiej”.

Zachodni uczeni przybywają do Seulu na premierę wystawy fotograficznej Kościoła Boga Wszechmogącego

Wystawa fotograficzna obejmowała wiele tematów, ale nie była w stanie ukazać całości rozwoju Kościoła Boga Wszechmogącego od momentu jego powstania. Aby rzeczywiście zrozumieć ten Kościół, należy uważnie przeczytać słowa Boga Wszechmogącego, Chrystusa dni ostatecznych. Bóg Wszechmogący wypowiedział miliony słów, z których większość jest zawarta w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”. Została ona przetłumaczona na ponad 20 języków i opublikowana w Internecie, aby ludzie na całym świecie mogli poszukiwać tych słów i je zgłębiać. Bóg Wszechmogący stworzył teraz w Chinach kontynentalnych grupę zwycięzców, a Jego dzieło wykonywane w dniach ostatecznych po potajemnym przyjściu na ziemię jest bliskie ukończenia. Bóg powróci do Syjonu. Po katastrofie przepowiedzianej w Księdze Objawienia Bóg objawi się wszystkim ludom wraz z dziesięcioma tysiącami świętych, co będzie spełnieniem proroctwa przybycia Pana Jezusa na obłoku: „Oto idzie Pan z tysiącami swoich świętych” (Jud 1:14). „Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą” (Łk 21:27). „Oto przychodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, także ci, którzy go przebili. I będą lamentować przed nim wszystkie plemiona ziemi” (Obj 1:7). W tym czasie wszyscy, którzy odmówili przyjęcia ukrytego dzieła Boga, którzy wciąż opierają się i sprzeciwiają Bogu Wszechmogącemu, Chrystusowi dni ostatecznych, będą mogli tylko płakać i zgrzytać zębami pośród katastrof. Na wieczność stracą szansę na zbawienie Boże. Ci zaś, którzy usłyszą Boży głos, przyjmą dzieło osądzania Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zyskają oczyszczenie, zostaną wprowadzeni do królestwa Bożego, otrzymując Bożą obietnicę i Boże błogosławieństwa.

Uwaga redaktora: Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Kościele Boga Wszechmogącego, polecam artykuły „Powstanie i rozwój Kościoła Boga Wszechmogącego” i „Czy Bóg Wszechmogący i Pan Jezus są jednym Bogiem”. Artykuły zabiorą Cię do bardziej szczegółowego zrozumienia ukazania się Boga Wszechmogącego i Jego dzieła, abyś mógł być pewien, że Bóg Wszechmogący jest powrocajacym Panem Jezusem.

Jeśli nadal masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami online.

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Zamieść odpowiedź

Połącz się z nami w Messengerze