Film ewangeliczny „Ujawnić tajemnicę Biblii” Klip filmowy (4) – Czy Biblia została w całości natchniona przez Boga?

819 |03/01/2019

Obejrzyj całość

Większość ludzi należących do społeczności religijnej wierzy, że „całe Pismo Święte zostało zainspirowane przez Boga”, a wszystko, co zapisano w Biblii, to słowo Boże. Czy to stwierdzenie opiera się na faktach? Biblia stanowi jedynie świadectwo Boga, dokumentację dzieła Bożego i nie zawiera wyłącznie słów wypowiedzianych przez Boga. Jedynie słowa, które wypowiedział Bóg Jahwe, słowa Pana Jezusa, proroctwa Księgi Objawienia oraz słowa proroków zainspirowane przez Boga są słowami Bożymi zapisanymi w Biblii. Poza nimi większość z tego, co pozostało, to zapisy historyczne i świadectwa doświadczeń ludzkich. Jeżeli pragniesz poznać istotę Biblii i ukryty w niej prawdziwy przekaz, obejrzyj ten film!

Zalecenie:

Film chrześcijański 2019 | „Ujawnić tajemnicę Biblii” Bóg objawił tajemnice Biblii (Dubbing PL) https://pl.godfootsteps.org/videos/disclose-mystery-about-bible-movie.html

Film chrześcijański | „Kto jest moim Panem” Jaki jest związek między Biblią a Bogiem? (Dubbing PL) https://pl.godfootsteps.org/videos/who-is-my-Lord-movie.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.

Pokaż więcej
Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messengera
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj