Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Film ewangeliczny | „Kto jest moim Panem” Klip filmowy (5) – Jedynie ci, którzy podążają za Bogiem, mogą uzyskać drogę życia wiecznego

Wyróżnione fragmenty filmowe   764  

Wstęp

Film ewangeliczny | „Kto jest moim Panem” Klip filmowy (5) – Jedynie ci, którzy podążają za Bogiem, mogą uzyskać drogę życia wiecznego

Wielu ludzi wierzących w Pana myśli tak: skoro Biblia stanowi zapis słów Boga i ludzkich świadectw oraz może mieć znakomity wpływ na ludzi, to czytanie Biblii powinno nam dać życie wieczne. Ale Pan Jezus powiedział: „Badajcie Pisma; sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie. A jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie” (J 5:39-40). Dlaczego Pan Jezus powiedział, że w Biblii nie ma życia wiecznego? Co powinniśmy zrobić, aby uzyskać drogę życia wiecznego?

Zalecenie:

Film chrześcijański | „Kto jest moim Panem” Jaki jest związek między Biblią a Bogiem?

https://pl.godfootsteps.org/videos/who-is-my-Lord-movie.html

Film chrześcijański 2018 | „Tajemnica pobożności” Pan Jezus przybył na „białym obłoku”

https://www.youtube.com/watch?v=CLtkGPi_brA

Film biblijny | „Imię Boga się zmieniło?!” Objawienie tajemnicy nowego imienia Boga w Biblii

https://www.youtube.com/watch?v=b60uDjMrtXo

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga