Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Film chrześcijański „Kto jest moim Panem” Klip (5) – Chrystus jest źródłem życia, a także Panem Biblii

Klipy filmowe   642  

Wstęp

Film chrześcijański „Kto jest moim Panem” Klip (5) – Chrystus jest źródłem życia, a także Panem Biblii

Biblia pełna jest Bożych słów, a także doświadczeń i świadectw pochodzących od ludzi, może zasilać nas życiem i przynosi nam wiele korzyści. Pan Jezus powiedział: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze”. (Ewangelia Jana 11:25-26). Lecz dlaczego po 2000 lat żaden z tych, którzy pokładają wiarę w Panu, którzy czytali Biblię, nie osiągnął życia wiecznego? Czy to możliwe, że Biblia nie dysponuje drogą do życia wiecznego? Czy to możliwe, że kiedy Pan Jezus dokonał swojego dzieła odkupienia, nie obdarzył on ludzkości drogą życia wiecznego? Co musimy zrobić, aby osiągnąć drogę życia wiecznego?

Zalecenie:

Film chrześcijański | „Kto jest moim Panem” Jaki jest związek między Biblią a Bogiem?

https://www.youtube.com/watch?v=ezPW-0-djSo

Film chrześcijański 2018 | „Tajemnica pobożności” Pan Jezus przybył na „białym obłoku”

https://www.youtube.com/watch?v=CLtkGPi_brA

Film biblijny | „Imię Boga się zmieniło?!” Objawienie tajemnicy nowego imienia Boga w Biblii

https://www.youtube.com/watch?v=b60uDjMrtXo

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.

Pobierz aplikację za darmo

Różnorodna kolekcja filmów  Zobacz czyny Boga

Pobierz aplikację za darmo

Różnorodna kolekcja filmów  Zobacz czyny Boga