Czy da się obronić ideę Trójcy?

10 października 2021

Odkąd wcielony Pan Jezus dokonał dzieła w Wieku Łaski, przez dwa tysiące lat, całe chrześcijaństwo definiowało jedynego prawdziwego Boga jako „Trójcę”. Ponieważ Biblia wspomina o Ojcu, Synu i Duchu Świętym, uznali, że Bóg musi być Trójcą. Pomimo paru debat, większość ludzi podtrzymuje ideę Trójcy w niezmienionej formie. Jedni mówią „Trójca”, inni „W Trójcy Jedyny”, co w zasadzie sprowadza się do tego samego. Czy to „Trójca”, czy „w Trójcy Jedyny”, chodzi o to, że Bóg składa się z trzech części, które razem tworzą Boga, a bez jednej z nich nie są jedynym prawdziwym Bogiem. Tylko razem są jedynym prawdziwym Bogiem. Co za niedorzeczny pomysł. Naprawdę można powiedzieć, że Jahwe nie jest jedynym prawdziwym Bogiem? Albo że Pan Jezus Nim nie jest? Że Duch Święty Nim nie jest? Czy idea Trójcy to nie sposób na zaprzeczenie i zdyskredytowanie jedynego prawdziwego Boga? Na niszczenie i bluźnienie jedynemu prawdziwemu Bogu? Widzimy, że idea Trójcy jest całkiem absurdalna. Świat religijny zdefiniował jednego prawdziwego Boga jako Trójcę, ciągle dzieląc Go na kawałki. To bolesne dla Boga. Świat religijny uparcie trzyma się tego i od lat odmawia zmiany. Bóg Wszechmogący dni ostatecznych wrócił, by czynić dzieło sądu, wyrażając prawdy, które ocalą ludzkość. Całkowicie obalił największą błędną ideę chrześcijaństwa – Trójcę. Otworzył nam oczy i z głębi serc chwalimy Chrystusa jako drogę, prawdę i życie, i chwalimy mądrość i wszechmoc Boga. Gdyby Bóg nie obalił tej fałszywej teorii, nigdy nie odkrylibyśmy absurdów, na jakich została zbudowana. Przyjrzyjmy się temu bliżej, czytając słowa Boga.

Bóg Wszechmogący mówi: „Jeżeli ktokolwiek z was mówi, że Trójca faktycznie istnieje, to wytłumaczcie mi, czym dokładnie jest jeden Bóg w trzech osobach. Czym jest Bóg Ojciec? Czym jest Syn Boży? Czym jest Duch Święty? Czy Jahwe jest Bogiem Ojcem? Czy Jezus jest Synem Bożym? A co wobec tego z Duchem Świętym? Czy Bóg Ojciec nie jest Duchem? Czy istotą Syna Bożego nie jest również Duch? Czy dzieło Jezusa nie było dziełem Ducha Świętego? Czy dzieło Jahwe w tym czasie nie zostało dokonane przez Ducha takiego samego jak Jezus? Ile Duchów może mieć Bóg? Zgodnie z twoim wyjaśnieniem te trzy osoby: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty są jednym. Jeżeli tak jest, to istnieje trzech Duchów, ale posiadanie trzech Duchów oznacza, że istnieje trzech Bogów. Oznacza to, że nie ma jednego prawdziwego Boga. Jak taki Bóg może nadal posiadać immanentną istotę Boga? Jeżeli akceptujesz, że jest tylko jeden Bóg, to jak może On mieć syna i być ojcem? Czy to wszystko to nie są po prostu twoje pojęcia? Jest tylko jeden Bóg, tylko jedna osoba w tym Bogu i tylko jeden Duch Boży, tak jak jest napisane w Biblii: »Istnieje tylko jeden Duch Święty i tylko jeden Bóg«. Niezależnie od tego, czy istnieje Bóg Ojciec i Syn Boży, o których mówisz, ostatecznie jest tylko jeden Bóg, a istotą Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego, w których wierzycie, jest istota Ducha Świętego. Innymi słowy, Bóg jest Duchem, ale może stać się ciałem i żyć pośród ludzi, jak również być ponad wszystkimi rzeczami. Jego Duch zawiera w sobie wszystko i jest wszechobecny. Może być jednocześnie w ciele oraz w całym wszechświecie i ponad nim. Ponieważ wszyscy ludzie mówią, że Bóg jest jedynym prawdziwym Bogiem, to istnieje jeden jedyny Bóg, którego nikomu nie wolno dzielić wedle własnego widzimisię! Bóg jest tylko jednym Duchem i tylko jedną osobą. To jest Duch Boży. (…) Ta koncepcja Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego jest kompletnie absurdalna! Rozczłonkowuje Boga i dzieli Go na trzy osoby, z których każda ma odrębny status i Ducha. Jak wobec tego może On nadal być jednym Duchem i jednym Bogiem? Powiedzcie mi, czy niebiosa i ziemia oraz wszystkie rzeczy zostały stworzone przez Ojca, Syna czy Ducha Świętego? Niektórzy mówią, że stworzyli Oni to wszystko wspólnie. Kto zatem odkupił ludzkość? Był to Duch Święty, Syn Boży czy Bóg Ojciec? Niektórzy mówią, że to Syn Boży ją odkupił. A zatem kim jest Syn w swej istocie? Czy nie jest wcieleniem Ducha Bożego? Wcielenie to nazywa Boga w niebie imieniem »Ojca« z perspektywy stworzonego człowieka. Czy nie jesteś świadomy, że Jezus narodził się z poczęcia przez Ducha Świętego? W Nim jest Duch Święty i bez względu na to, co mówisz, nadal stanowi jedno z Bogiem w niebiosach, ponieważ jest wcieleniem Ducha Bożego. Ta idea Syna jest po prostu nieprawdziwa. To jeden Duch dokonuje całego dzieła. Jedynie sam Bóg, to jest Duch Boży, dokonuje dzieła. Kim jest Duch Boży? Czy nie jest to Duch Święty? Czy to nie Duch Święty dokonuje dzieła w Jezusie? Gdyby dzieło nie zostało dokonane przez Ducha Świętego (to znaczy Ducha Bożego), to czy Jego dzieło mogłoby reprezentować Jego samego?(Czy Święta Trójca istnieje? w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). Słowa Boga są jasne i wyraziste. Bóg jest jedynym prawdziwym Bogiem. Jest w Nim tylko jeden Duch Boży, jedna osoba Boga. Nie istnieją trzy osoby Ojca, Syna i Ducha Świętego. Zanim Bóg stał się ciałem jako Pan Jezus, nigdy nie wspominano o Synu. Istniał tylko Duch Boży, czyli Duch Święty. Bóg stworzył niebo, ziemię i wszystkie rzeczy: dokonał tego przez słowa swojego Ducha, więc czy Duch Boży to nie jedyny prawdziwy Bóg? Bóg dokonał dzieła Wieku Prawa bezpośrednio poprzez ludzi. Nie było wtedy tak zwanego „Syna”, a Bóg był jedynym Bogiem, Stwórcą. Nikt nigdy nie mówił, że Bóg jest Trójcą, a Duch Święty nigdy nie świadczył o Trójcy. Czemu ludzie zaczęli definiować Boga jako Trójcę, kiedy On stał się ciałem i przyszedł jako Pan Jezus? Pan Jezus był Duchem Bożym w cielesnej powłoce, a całe Jego dzieło było zarządzane i wyrażone przez Ducha Bożego. Duch w Panie Jezusie to Duch Jahwe – to Duch Święty. Czy Pan Jezus jest jedynym prawdziwym Bogiem? Tak, jest Nim. Więc Bóg nie podzielił się na trzy części – Ojca, Syna i Ducha Świętego – bo stał się ciałem. Jednak ludzie podzielili Boga, ponieważ nie rozumieją istoty wcielenia. To ludzki błąd, wynikający z ograniczonej zdolności pojmowania. Bóg jest jedynym prawdziwym Bogiem. Jest jeden Bóg i ma On jednego Ducha. Był jedynym prawdziwym Bogiem przed wcieleniami, jak i po nich. Ludzie podzielili Boga na trzy części, trzy osoby, ponieważ stał się ciałem, co zasadniczo jest naruszaniem Boga i odrzucaniem jedynego prawdziwego Boga. Czy to nie głupie? Czy to możliwe, że kiedy stworzył świat, nie był jedynym prawdziwym Bogiem? Albo że w Wieku Prawa nie był jedynym prawdziwym Bogiem? Czemu jeden prawdziwy Bóg miał się stać Bogiem Trójcy, po tym, jak pojawił się w ciele i czynił dzieło w Wieku Łaski? Czy to nie błąd wynikający z ludzkich absurdów i nonsensu? Gdyby idea Trójcy była prawidłowa, czemu Bóg nie świadczył o Swoich trzech osobach, kiedy stworzył świat? Czemu nikt o tym nie świadczył w Wieku Prawa? Czemu w Objawieniu nie ma świadectwa Ducha Świętego o Trójcy? Oto jak możemy być pewni, że Duch Boży, Duch Święty, Ojciec i Syn nigdy nie świadczyli, że Bóg jest Trójcą. Skażeni ludzie i świat religijny sfabrykowali tę absurdalną teorię Trójcy całe wieki po tym, jak wcielony Pan Jezus czynił dzieło. To oczywiste, że idea Trójcy zupełnie nie ma sensu i stanowi tylko ludzkie pojęcie i wyobrażenie. To największy nonsens świata religijnego w ostatnich dwóch tysięcy lat, który zmylił i zranił niezliczonych ludzi.

Może zastanawiacie się, czemu Duch Święty zaświadczył, że Pan Jezus jest „ukochanym Synem” i czemu Pan Jezus w modlitwach nazwał Boga w niebie „Ojcem”? Jakie jest tego znaczenie? Zobaczmy, co Bóg Wszechmogący powiedział na ten temat. Bóg Wszechmogący mówi: „Inni jednak mówią: »Czy Bóg nie oświadczył wyraźnie, że Jezus jest Jego umiłowanym Synem?«. »Jezus jest umiłowanym Synem, w którym Bóg ma upodobanie« – słowa te z pewnością zostały wypowiedziane przez samego Boga. Był to Bóg niosący świadectwo o samym sobie, tylko z innej perspektywy, z perspektywy Ducha w niebie, niosącego świadectwo o swym własnym wcieleniu. Jezus jest Jego wcieleniem, a nie Jego Synem w niebie. Czy to rozumiesz? Czy słowa Jezusa: »Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie« nie wskazują na to, że są Oni jednym Duchem? I czy to nie z powodu wcielenia zostali rozdzieleni między niebo i ziemię? W rzeczywistości nadal są jednym. Niezależnie, co się dzieje, jest to po prostu Bóg, niosący świadectwo o samym sobie(Czy Święta Trójca istnieje? w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). „Kiedy Jezus, modląc się, zwrócił się do Boga w niebie, nazywając Go Ojcem, zostało to uczynione jedynie z perspektywy stworzonego człowieka, tylko dlatego, że Duch Boży przybrał normalne i zwykłe ciało oraz posiadał zewnętrzną powłokę istoty stworzonej. Nawet jeśli w Jego wnętrzu był Duch Boży, Jego zewnętrzny wygląd i tak był wyglądem normalnego człowieka. Innymi słowy, stał się »Synem Człowieczym«, o którym mówili wszyscy ludzie, łącznie z samym Jezusem. Zważywszy na to, że jest nazywany Synem Człowieczym, jest osobą (mężczyzną czy też kobietą, ale na pewno kimś o zewnętrznej powłoce istoty ludzkiej), która urodziła się w normalnej rodzinie zwykłych ludzi. Dlatego też Jezus, zwracając się do Boga w niebie »Ojcze«, nazywał go tym samym imieniem, jakim i wy Go początkowo nazywaliście. Robił to z perspektywy stworzonego człowieka. (…) Jednak to, że zwracał się do Boga (to znaczy Ducha w niebie) w ten właśnie sposób, nie dowodzi, że był Synem Ducha Bożego w niebie. Chodziło po prostu o to, że czynił to z innej perspektywy, a nie o to, że był inną osobą. Istnienie różnych osób Boskich jest błędnym przekonaniem!(Czy Święta Trójca istnieje? w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). Ze słów Boga widzimy, że Duch Święty nazywa Pana Jezusa ukochanym Synem jako świadectwo Boga o Jego wcieleniu z perspektywy Ducha. Jeśli Duch Święty by tego nie zrobił, nikt nie znałby prawdziwej tożsamości Pana Jezusa. To szczere świadectwo pokazało ludziom, że Pan Jezus to wcielenie Boga. A Pan Jezus w modlitwie nazywał Boga w niebie Ojcem, ponieważ jako istota cielesna nie był nadprzyrodzony, ale żył i czuł jak zwykły człowiek. To dlatego nazywał Ducha Bożego w niebie Ojcem, kiedy mówił jako istota stworzona. Taka modlitwa to doskonały dowód pokory i posłuszeństwa Chrystusa. Ale w oparciu o modlitwy Pana Jezusa do Ojca świat religijny podzielił Boga na dwoje, mówiąc, że Jezus i Jehowa są jak syn i ojciec. Co za bzdura! Filip, apostoł Pana Jezusa, zapytał Go o to tymi słowami: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy” (J 14:8). Co odparł Pan Jezus? Pan Jezus powiedział: „Tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widzi, widzi i mego Ojca. Jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca? Nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie?(J 14:9-10). Powiedział też: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy(J 10:30). Ewidentnie Ojciec i Syn są jednym Bogiem i nie łączy ich więź ojca i syna w pojęciu ludzkim. Pomysł Ojca i Syna pojawił się, ponieważ Bóg stał się ciałem, i dotyczy to tylko czasu spędzonego w ciele. Gdy tylko dzieło wcielonego Boga się skończyło, odzyskał On swoją pierwotną formę i nie istniało już nic takiego jak Ojciec i Syn.

Spójrzmy na inny fragment słów Boga. Bóg Wszechmogący mówi: „Duch w Jezusie, Duch w niebie i Duch Jahwe są jednym. Nazywa się to Duchem Świętym, Duchem Bożym, siedmiokrotnie wzmocnionym Duchem oraz Duchem zawierającym w sobie wszystko. Duch Boży może dokonać wielkiego dzieła. Potrafi stworzyć świat i zniszczyć go, zsyłając potop na ziemię. Może odkupić całą ludzkość i, co więcej, podbić ją i zniszczyć. Dzieła tego w całości dokonuje sam Bóg i nie mogłoby ono zostać wykonane w Jego zastępstwie przez żadną osobę boską. Jego Duch może być nazwany imieniem Jahwe i Jezus, jak również Wszechmogący. Jest Panem i Chrystusem. Może również stać się Synem Człowieczym. Jest w niebiosach, jak również na ziemi; jest wysoko ponad wszechświatem, jak i pośród tłumu. Jest jedynym Panem niebios i ziemi! Od czasu stworzenia aż do teraz dzieło to dokonywane jest przez samego Ducha Bożego. Czy jest to dzieło w niebiosach, czy w ciele, całe dokonywane jest przez Jego własnego Ducha. Wszystkie stworzenia, czy to w niebie, czy na ziemi, są w Jego wszechmogącym ręku. Wszystko to jest dziełem Boga samego i nie może zostać wykonane przez nikogo innego. W niebiosach jest On Duchem, ale także samym Bogiem. Pośród ludzi jest ciałem, ale pozostaje samym Bogiem. Mimo że może być nazywany setkami tysięcy imion, nadal pozostaje samym sobą, bezpośrednim wyrazem Jego Ducha. Odkupienie całej ludzkości poprzez Jego ukrzyżowanie było bezpośrednim dziełem Jego Ducha i jest nim również Jego orędzie do wszystkich krajów i narodów w dniach ostatecznych. W każdym momencie jedynie Bóg może być nazywany wszechmogącym i jedynym prawdziwym Bogiem, wszechogarniającym Bogiem samym. Nie istnieją różne osoby Boskie, a tym bardziej ta idea Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego! Jest tylko jeden Bóg w niebie i na ziemi!(Czy Święta Trójca istnieje? w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). Ze słów Boga Wszechmogącego widzimy, że Bóg jest Duchem, czyli Duchem Świętym. Jest On wszechmocny; stworzył niebo, ziemię, wszystkie rzeczy i wszystkim rządzi. W celu czynienia dzieła może stać się ciałem i w praktyczny sposób żyć między ludźmi. Z zewnątrz wygląda jak zwykła osoba, ale całym Jego dziełem rządzi Duch Boży. Kiedy Jego dzieło w ciele dobiegnie końca, Bóg odzyskuje swoją oryginalną formę. Forma cielesna to tylko sposób, w jaki Bóg objawia się ludziom w trakcie etapu swojego dzieła. Więc czy Bóg działa bezpośrednio przez Ducha, czy z formy cielesnej, czy nazywa się Jahwe, Jezus, czy Bóg Wszechmogący, jest On tym samym Duchem. Jest On samym Bogiem, samoistnym i wiecznym, który wszystko stworzył i wszystkim rządzi. Na tym etapie mojego objaśnienia chyba jest jasne, że jest tylko jeden Bóg, jedyny prawdziwy Bóg. Nie ma wątpliwości. Chrześcijaństwo utrzymuje, że jedyny prawdziwy Bóg to Trójca, uparcie dzieli Boga na trzy części, szerząc wierzenie, że tylko cała trójka tworzy razem jedynego prawdziwego Boga, a oddzielnie nie są jedynym prawdziwym Bogiem. Czy to nie odrzucenie Boga? Ludzkość mając tak bardzo błędne pojęcie na temat Boga, dowodzi, że zupełnie nie rozumie Biblii i nie zna istoty Boga, a do tego jest strasznie arogancka w dosłownym pojmowaniu Biblii, ograniczając i dzieląc Boga w oparciu o ludzkie pojęcia i wyobrażenia. To sprzeciwianie się Bogu i bluźnienie Mu.

Teraz Bóg Wszechmogący, Chrystus dni ostatecznych przyszedł, wyrażając prawdę o swoim dziele, obnażając największy absurd świata religijnego – Trójcę. Mamy pewność, że Bóg to jedyny prawdziwy Bóg. Jego Duch to jedyny prawdziwy Bóg, Duch Święty również, i Jego wcielenia są jedynym prawdziwym Bogiem. Jak Jego Duch, Duch Święty i Jego wcielenia, jest On jedynym prawdziwym Bogiem i jest On jednym Bogiem. Nie można Go rozdzielić. Jeśli ludzie nie przyjmą tych prawd, ale uparcie będą się trzymać swoich pojęć i wyobrażeń, nalegając na wiarę w Trójcę, widząc jedynego prawdziwego Boga jako trzech, jest to grzech potępienia Boga i bluźnienia Mu. Bluźnienie Duchowi Boga to bluźnienie Duchowi Świętemu, i nikt nie jest w stanie unieść konsekwencji takiego czynu. Inteligentni ludzie mogą się natychmiast przebudzić i nie trzymać się błędnej perspektywy, by nie popełnić błędu wystąpienia przeciw Bogu. Pan Jezus powiedział: „Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom przebaczone, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie ludziom przebaczone. I ktokolwiek powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu przebaczone, ale kto mówi przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu przebaczone ani w tym świecie, ani w przyszłym(Mt 12:31-32). Świat religijny nadal uparcie trwa przy błędnej idei Trójcy. Jak długo będą się opierać Bogu? Pora się przebudzić. Bóg Wszechmogący mówi: „Na przestrzeni tych wszystkich lat Bóg był przez was w ten właśnie sposób dzielony, rozszczepiany na coraz drobniejsze części przez każde kolejne pokolenie, aż wreszcie ten jeden Bóg został otwarcie podzielony na trzech Bogów. A teraz człowiek nie jest w stanie na powrót połączyć Boga w jedno, ponieważ zbytnio Go już rozdrobniliście! Gdyby nie moje pilne dzieło, zanim było za późno, nie sposób stwierdzić, jak długo jeszcze bezwstydnie podążalibyście tą drogą! Jeżeli kontynuujecie dzielenie Boga w ten sposób, jak może On nadal być waszym Bogiem? Czy jeszcze byście Go rozpoznali?(Czy Święta Trójca istnieje? w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). „Czy dzięki swojej logice jesteś w stanie gruntownie przeanalizować dzieło Boga? Czy możesz uzyskać wgląd w całe dzieło Jahwe? Czy ty jako człowiek możesz przejrzeć wszystko na wskroś, czy tylko sam Bóg zdolny jest widzieć wszystko, od wieczności po wieczność? Czy to ty możesz spoglądać od prawieczności do wieczności, która nadejdzie, czy potrafi to tylko Bóg? Co na to odpowiesz? Skądże ty jesteś godzien wyjaśniać Boga? Na czym opierają się twoje wyjaśnienia? Czy jesteś Bogiem? Niebiosa i ziemia oraz wszystkie rzeczy zostały stworzone przez samego Boga. To nie ty to zrobiłeś, więc dlaczego przedstawiasz teraz nieprawidłowe wyjaśnienia? Czy nadal wierzysz w Trójcę? Czy nie uważasz, że to zbyt uciążliwe? Najlepiej dla ciebie byłoby wierzyć w jednego Boga, nie w trzech. Najlepiej jest niepotrzebnie się nie obciążać, bo »brzemię Pana jest lekkie«(Czy Święta Trójca istnieje? w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło).

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Zamieść odpowiedź

Połącz się z nami w Messengerze