Pieśń uwielbienia | „Chwalimy Boga całym swoim sercem” (Taniec chrześcijański)

26 sierpnia 2020

Mamy wielkie szczęście, mogąc usłyszeć głos Boga i powrócić przed Jego oblicze.

Kiedy codziennie jemy i pijemy Jego słowa,

czujemy się coraz bardziej rozpromienieni.

Niegdyś uzależnieni od Internetu, staliśmy się dekadenccy i zdeprawowani.

Lecz teraz mamy słowa Boże, które nas prowadzą,

więc wkraczamy na jasną ścieżkę życia.

Słowa Boże podlewają nas i karmią,

sprawiają, że rozumiemy prawdę i szczęśliwie wzrastamy w domu Bożym.

Już nie podążamy za światowymi trendami,

lecz żyjemy przed obliczem Boga i prowadzimy błogosławione życie.

Wyśpiewujmy donośnym głosem chwałę Boga,

gdyż On przemawia, by zapewnić nam zbawienie.

Ile dusza zapragnie, zatańczmy na chwałę Boga,

gdyż z Jego słów uczymy się, jak być prawdziwymi ludźmi.

Wyśpiewujmy donośnym głosem chwałę Boga

i wyraźmy swoją szczerą miłość do Niego.

Ile dusza zapragnie, zatańczmy na chwałę Boga,

po wieki dziękując Bogu Wszechmogącemu i wysławiając Go.

Gromadzimy się w kościołach,

słuchamy wypowiedzi Boga i próbujemy stać się uczciwymi ludźmi.

Kiedy jemy i pijemy Jego słowa i omawiamy prawdę,

rozumiemy ją i czujemy się tak rozpromienieni.

Czytając słowa Boże i poznając siebie samych,

już nie kłamiemy ani nie oszukujemy.

Dzięki doświadczaniu i praktykowaniu słów Bożych

nie jesteśmy już samowolni ani aroganccy.

Pomagamy sobie nawzajem i wzajemnie się wspieramy,

już nie jesteśmy wyobcowani ani uprzedzeni.

To miłość Boga związała nas ściśle ze sobą.

Otwierając swoje serca na omówienia innych,

odrzucając oszustwo i nieuczciwość,

żyjemy przed obliczem Boga ze szczerym sercem.

Wyśpiewujmy donośnym głosem chwałę Boga

gdyż On przemawia, by zapewnić nam zbawienie.

Ile dusza zapragnie, zatańczmy na chwałę Boga,

gdyż z Jego słów uczymy się, jak być prawdziwymi ludźmi.

Zaśpiewajmy donośnym głosem na chwałę Boga

i wyraźmy swoją szczerą miłość do Niego.

Ile dusza zapragnie, zatańczmy na chwałę Boga,

po wieki dziękując Bogu Wszechmogącemu i wysławiając Go.

Sąd i karcenie Bożymi słowami

zapewnia nam ochronę przed pokusami szatana.

Wypełniając swoje obowiązki w domu Bożym,

robimy, co w naszej mocy, by odpłacić Mu za Jego miłość.

Wyśpiewujmy donośnym głosem chwałę Boga

gdyż On przemawia, by zapewnić nam zbawienie.

Ile dusza zapragnie, zatańczmy na chwałę Boga,

gdyż z Jego słów uczymy się, jak być prawdziwymi ludźmi.

Zaśpiewajmy donośnym głosem na chwałę Boga

i wyraźmy swoją szczerą miłość do Niego.

Ile dusza zapragnie, zatańczmy na chwałę Boga,

po wieki dziękując Bogu Wszechmogącemu i wysławiając Go.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze