Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Film Ewangelia 2019 „Posłaniec ewangelii” Klip filmowy (1) – Co miał na myśli Pan Jezus, gdy z krzyża rzekł: „wykonało się”?

Wyróżnione fragmenty filmowe   748  

Wstęp

Film Ewangelia 2019 „Posłaniec ewangelii” Klip filmowy (1) – Co miał na myśli Pan Jezus, gdy z krzyża rzekł: „wykonało się”?

Wiele osób ze środowisk religijnych myśli w ten sposób: „Słowa Pana Jezusa na krzyżu ‚Wykonało się’ udowadniają, że Boże dzieło zbawienia ludzkości dobiegło końca. Wystarczy tylko wierzyć w Pana, by zostały nam wybaczone grzechy i byśmy zostali usprawiedliwieni przez wiarę i ocaleni przez łaskę. Kiedy Pan przyjdzie, zabierze nas do królestwa niebieskiego. W kwestii zbawienia nie może już zrobić nic więcej”. Czy takie przekonanie jest zgodne z faktami dotyczącymi dzieła Boga?

Zalecenie:

Film chrześcijański 2019 | „Posłaniec ewangelii” Nieś krzyż i głoś ewangelię Bożą (Dubbing PL) https://pl.godfootsteps.org/videos/the-gospel-messenger-movie.html

Film chrześcijański | „Oczekiwanie” Pan Jezus powrócił (Dubbing PL)

https://pl.godfootsteps.org/videos/Waiting-movie.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga