Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Kościół Boga Wszechmogącego | „Ujawniona prawda o zajściu 28 maja w mieście Zhaoyuan”

Ujawnianie prawdy   2288  

Wstęp

Kościół Boga Wszechmogącego | „Ujawniona prawda o zajściu 28 maja w mieście Zhaoyuan” | Błyskawica ze Wschodu

W 2014 roku Komunistyczna Partia Chin samowolnie sfabrykowała słynny incydent z dnia 28 maja w mieście Zhaoyuan w prowincji Szantung. Chciała w ten sposób stworzyć w oczach opinii publicznej fałszywą podstawę do represji kościołów domowych. Temu kłamstwu nadano międzynarodowy zasięg, by potępić i zniesławić Kościół Boga Wszechmogącego. W efekcie część nieświadomych, nieznających prawdy osób dała się oszukać propagandzie KPCh. W tym programie ujawnimy kilka poważnych wątpliwości związanych z tą sprawą, aby wnikliwie przeanalizować poszczególne kłamstwa KPCh i wyjaśnić widzom fakty. Cała prawda stojąca za incydentem z Zhaoyuan zostanie wyjawiona światu.

Zalecenie:

Film Chrześcijański | Kroniki prześladowań na tle religijnym w Chinach „Kto zepchnął ją w przepaść?”

https://www.youtube.com/watch?v=xJTebFiADvM

Film Chrześcijański | Kroniki prześladowań na tle religijnym w Chinach „Do krawędzi i z powrotem”

https://www.youtube.com/watch?v=NCC23YUX924

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Film ten nie może być rozpowszechniany w celach zysku osobom trzecim i mamy nadzieję, że każdy będzie rozpowszechniał go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu ani przedstawiać jej w sposób zafałszowany.

Ten film został w całości przetłumaczony przez profesjonalnych tłumaczy. Jednak ze względu na różnice między językami nie sposób uniknąć drobnych nieścisłości. W przypadku ich zauważenia odsyłamy do tekstu źródłowego w języku chińskim oraz prosimy o ich zgłoszenie.

Pobierz aplikację za darmo

Różnorodna kolekcja filmów  Zobacz czyny Boga

Pobierz aplikację za darmo

Różnorodna kolekcja filmów  Zobacz czyny Boga