Chrześcijański film dokumentalny | Kroniki prześladowań na tle religijnym w Chinach „Do krawędzi i z powrotem” (Dubbing PL)

08 października 2018

Od czasu dojścia do władzy w Chinach kontynentalnych w 1949 roku Komunistyczna Partia Chin nieustannie prześladuje wiarę religijną. Gorączkowo aresztuje i morduje chrześcijan, wydala i znieważa misjonarzy działających w Chinach, konfiskuje i niszczył niezliczone egzemplarze Biblii, zamyka i wyburza wiele budynków kościelnych i na próżno próbuje wyplenić wszystkie kościoły domowe. Ten film dokumentalny opowiada o prawdziwym doświadczeniu prześladowań Chen Wenzhonga, chińskiego chrześcijanina, przez Komunistyczną Partię Chin. Chen Wenzhong odnosił sukcesy w swojej karierze i miał wspaniałą, szczęśliwą rodzinę, ale ponieważ wierzył w Boga i spełniał swój obowiązek, był poszukiwany przez KPCh. Został zmuszony opuścić swój dom i ukrywać się przez ponad dziesięć lat. Aby dowiedzieć się gdzie jest, policja KPCh stale obserwowała, groziła i zastraszała jego rodzinę, nie oszczędziła nawet jego młodego syna, Xiaoyu. W końcu zepchnęli Xiaoyu na ścieżkę, z której nie ma powrotu…

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Kościół Boga Wszechmogącego YouTube: https://www.youtube.com/c/KościółBogaWszechmogącego

Niektóre materiały zawarte w tym filmie pochodzą z następującego źródła: Wow!視覺特效Show一手!影片素材上傳區! https://www.youtube.com/channel/UCo2WsnnMMdo4x9FqETfHJ3g

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj

Skontaktuj się z nami przez Messengera