Piosenka chrześcijańska | „Nikt nie może za Boga wykonać Jego dzieła”

04 lipca 2020

Dzieło całego Bożego planu zarządzania

jest osobiście wykonywane przez samego Boga,

jest osobiście wykonywane przez samego Boga.

Pierwszy etap – stworzenie świata dzieło – został wykonany osobiście przez Boga,

a gdyby tak nie było,

nikt inny nie byłby w stanie stworzyć rodzaju ludzkiego.

Drugi etap, etap odkupienia całej ludzkości,

także został osobiście wykonany przez samego Boga;

trzeci etap rozumie się sam przez się: istnieje jeszcze większa potrzeba,

aby koniec całego dzieła Bożego został dokonany przez samego Boga.

Dzieło odkupienia, podbicia, pozyskania i udoskonalenia całej ludzkości

jest dokonywane osobiście przez samego Boga.

Aby pokonać szatana, aby pozyskać ludzkość

i aby dać jej normalne życie na ziemi,

osobiście prowadzi On człowieka i osobiście pracuje wśród ludzi;

ze względu na cały Jego plan zarządzania i całe Jego dzieło,

musi On osobiście wykonywać to dzieło.

Jahwe sam stworzył ludzkość i sklasyfikował każdego według rodzaju,

a kiedy nadejdzie koniec, On wciąż będzie sam dokonywał własnego dzieła,

klasyfikując wszystko według rodzaju –

a tego nie może dokonać nikt, prócz Boga.

Fakt istnienia trzech etapów dzieła

jest faktem istnienia Bożego przywództwa ludzkości,

faktem, któremu nikt nie może zaprzeczyć.

Na końcu trzech etapów dzieła

wszystko zostanie sklasyfikowane według rodzaju

i powróci pod panowanie Boga.

Trzy etapy dzieła mogły być dokonane jedynie przez samego Boga

i żaden człowiek nie mógł wykonać takiej pracy w Jego imieniu –

czyli tylko sam Bóg mógł przeprowadzić swoje własne dzieło

od początku po dzień dzisiejszy.

Mimo że trzy etapy Bożego dzieła

zostały przeprowadzone w różnych wiekach i miejscach,

i mimo że działanie w każdym z nich jest inne,

wszystko to stanowi dzieło dokonane przez jednego Boga.

Jest to największe ze wszystkich objawień jakie człowiek powinien poznać.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze