Słowo Boże na każdy dzień | „Poznawanie Bożego dzieła w dniu dzisiejszym” | Fragment 144

Słowo Boże na każdy dzień | „Poznawanie Bożego dzieła w dniu dzisiejszym” | Fragment 144

72 |17 lipca 2020

Dziś powinno być jasne dla was wszystkich, że w dniach ostatecznych to przede wszystkim fakt, że „Słowo staje się ciałem”, jest tym, czego Bóg dokonuje. Poprzez swoje rzeczywiste dzieło na ziemi Bóg sprawia, że człowiek Go poznaje, ma z Nim kontakt i widzi Jego rzeczywiste czyny. Sprawia, że człowiek wyraźnie widzi, że Bóg jest w stanie ukazywać znaki i cuda oraz że są też czasy, kiedy nie jest w stanie tego dokonać, a zależy to od wieku. Na tej podstawie możesz zobaczyć, że Bóg nie jest niezdolny do ukazywania znaków i cudów, lecz raczej zmienia swoje metody działania zgodnie ze swym dziełem i odpowiednio do wieku. Na obecnym etapie dzieła nie ukazuje On znaków i cudów. To, że ukazywał niektóre w czasach Jezusa, było spowodowane faktem, że Jego dzieło w tamtym wieku było inne. Bóg nie wykonuje tego dzieła dzisiaj, a niektórzy ludzie wierzą, że nie jest On w stanie ukazywać znaków i cudów lub też myślą, że jeśli nie ukazuje On znaków i cudów, to nie jest Bogiem. Czy to nie jest błędne rozumowanie? Bóg jest w stanie ukazywać znaki i cuda, ale działa w innym wieku, więc nie wykonuje takiego dzieła. Ponieważ jest to inny wiek i ponieważ jest to inny etap Bożego dzieła, czyny wyraźnie ukazywane przez Boga też są inne. Ludzka wiara w Boga nie jest wiarą w znaki i cuda ani wiarą w cudowne rzeczy, ale wiarą w Jego rzeczywiste dzieło w nowym wieku. Człowiek poznaje Boga przez sposób, w jaki Bóg działa, a ta wiedza wytwarza w człowieku wiarę w Boga, co oznacza wiarę w dzieło i czyny Boga. Na tym etapie dzieła Bóg przede wszystkim przemawia. Nie czekaj, aż zobaczysz znaki i cuda. Nie zobaczysz ich! Bo nie urodziłeś się w Wieku Łaski. Gdybyś się wtedy urodził, to mógłbyś zobaczyć znaki i cuda, ale urodziłeś się w ciągu dni ostatecznych i tak możesz zobaczyć wyłącznie rzeczywistość oraz zwyczajność Boga. Nie oczekuj, że zobaczysz ponadnaturalnego Jezusa w trakcie dni ostatecznych. Jesteś jedynie w stanie zobaczyć praktycznego Boga wcielonego, który nie różni się niczym od jakiegokolwiek zwykłego człowieka. W każdym wieku Bóg jasno ukazuje różne czyny. W każdym wieku jasno ukazuje część czynów Boga, a dzieło każdego wieku reprezentuje jedną część Bożego usposobienia i przedstawia jedną część czynów Boga. Czyny, które wyraźnie On ukazuje, różnią się w zależności od wieku, w którym On działa, lecz wszystkie dają człowiekowi wiedzę o Bogu, która jest głębsza, wiarę w Boga, która jest bardziej rzeczowa i prawdziwsza. Człowiek wierzy w Boga z powodu wszystkich Jego czynów i ponieważ Bóg jest taki cudowny, taki wspaniały, ponieważ jest On wszechmocny i niezgłębiony. Jeśli wierzysz w Boga, ponieważ jest On w stanie czynić znaki i cuda, a także uzdrawiać chorych i wyganiać demony, to twoje poglądy są błędne, a niektórzy ludzie ci powiedzą: „Czy złe duchy też nie są w stanie czynić takich rzeczy?”. Czy nie chodzi tu o pomieszanie obrazu Boga z obrazem szatana? W dniu dzisiejszym ludzka wiara w Boga bierze się z wielu Jego czynów oraz wielu sposobów, za pomocą których działa i przemawia. Bóg używa swoich wypowiedzi, by podbić człowieka i go udoskonalić. Człowiek wierzy w Boga z powodu Jego wielu czynów, a nie dlatego że jest On w stanie ukazywać znaki oraz cuda. Człowiek też rozumie Boga, ponieważ widzi Jego czyny. Tylko poprzez poznanie rzeczywistych czynów Boga, tego, jak On działa, jakich mądrych metod używa, jak przemawia i jak czyni człowieka doskonałym – tylko poprzez poznanie tych aspektów możesz pojąć rzeczywistość Boga i zrozumieć Jego usposobienie. To, co lubi, czego nienawidzi, jak pracuje nad człowiekiem – poprzez zrozumienie tego, co Bóg lubi i czego nie lubi, możesz rozróżnić pomiędzy tym, co jest pozytywne i tym, co negatywne. A poprzez twoje poznanie Boga przychodzi do twego życia postęp. W skrócie: musisz zdobyć poznanie Bożego dzieła i musisz wyprostować swoje poglądy na temat wiary w Boga.

fragment księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Prawdziwa wiara pochodzi tylko z poznania Boga

Dzieło Boże przemówić musi, nie czas na znaki i cuda. To nie jest Wiek Łaski. Bóg jest zwykły i realny. W dniach ostatnich On nie jest nadprzyrodzonym Jezusem, ale praktycznym Bogiem w ciele, nie innym niż człowiek. Ludzka wiara w Boga jest wynikiem wielu Jego dzieł, słów i czynów Jego. To Boże wypowiedzi podbijają i doskonalą ludzi. Znaki i cuda nie są źródłem ich wiary. Boże czyny sprawiają, że ludzie Go znają, sprawiają, że ludzie Go znają.

W każdym wieku Bóg ujawnia inne usposobienia, inną część swoich czynów. Jego czyny zmieniają się z wiekiem, w którym działa, wszystkie one dają głębszą wiedzę o Nim, bardziej przyziemną i prawdziwą wiarę w Boga. Ludzka wiara w Boga jest wynikiem wielu Jego dzieł, słów i czynów Jego. To Boże wypowiedzi podbijają i doskonalą ludzi. Znaki i cuda nie są źródłem ich wiary. Boże czyny sprawiają, że ludzie Go znają, sprawiają, że ludzie Go znają.

Pojmij Jego rzeczywistość, zrozum Jego usposobienie tylko przez poznanie Jego czynów, tego, jak działa i mówi, wykorzystuje swoją mądrość, czyni ludzi doskonałymi. Pojmij, jak działa na ludzi, zrozum, co lubi a czego nie. To może pomóc odróżnić, co jest dobre a co złe, a przez tę znajomość Boga postęp w twym życiu jest. Ludzka wiara w Boga jest wynikiem wielu Jego dzieł, słów i czynów Jego. To Boże wypowiedzi podbijają i doskonalą ludzi. Znaki i cuda nie są źródłem ich wiary. Boże czyny sprawiają, że ludzie Go znają, sprawiają, że ludzie Go znają.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Pokaż więcej
Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj