Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Film ewangelia „Pieśń zwycięstwa” Klip filmowy (3) – W jaki sposób rodzą się zwycięzcy?

Wyróżnione fragmenty filmowe   614  

Wstęp

Film ewangelia „Pieśń zwycięstwa” Klip filmowy (3) – W jaki sposób rodzą się zwycięzcy?

Czy znasz kulisy powołania 144 000 zwycięzców przepowiedzianych w proroctwach Księgi Objawienia? Czy rozumiesz, dlaczego Bóg pozwala Komunistycznej Partii Chin na praktykowanie rozszalałego ucisku, ograniczanie i prześladowanie wybranego ludu Bożego? Bóg Wszechmogący rzecze: „Ci, których Bóg nazywa zwycięzcami, to ci, którzy w dalszym ciągu są w stanie trwać przy świadectwie, zachować wiarę i oddanie Bogu, gdy są oblegani przez szatana, znajdują się pod jego wpływami – innymi słowy, we władzy sił ciemności. Jeśli nadal potraficie zachować czystość serca i autentyczną miłość Boga niezależnie od wszystkiego, możecie trwać przy świadectwie przed obliczem Boga; to właśnie kogoś takiego Bóg nazywa zwycięzcą”. (z książki „Słowo ukazuje się w ciele”). To właśnie poprzez gwałtowny ucisk i okrutne prześladowania ze strony Komunistycznej Partii Chin Bóg stwarza i udoskonala grupę ludzi, tworzy z nich zwycięzców dzięki swemu słowu. Stanowią oni także grupę ludzi, którzy cierpią z Chrystusem w Jego królestwie.

Zalecenie: Filmy o Bogu

Film chrześcijański | „Pieśń zwycięstwa” Świadectwa zwycięzców (Dubbing PL) https://pl.godfootsteps.org/videos/song-of-victory-movie.html

Film chrześcijański 2018 | „Pragnienie” Bóg odkrywa tajemnicę królestwa niebieskiego (Dubbing PL) https://pl.godfootsteps.org/videos/yearning-movie.html

Film chrześcijański 2019 | „Posłaniec ewangelii” Nieś krzyż i głoś ewangelię Bożą (Dubbing PL) https://pl.godfootsteps.org/videos/the-gospel-messenger-movie.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga