Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Film ewangelia „Niebezpieczna jest droga do królestwa niebieskiego” Klip filmowy (6) – W jaki sposób Bóg wykorzystuje szatana do wypełniania służby?

Ujawnianie prawdy   536  

Wstęp

Film ewangelia „Niebezpieczna jest droga do królestwa niebieskiego” Klip filmowy (6) – W jaki sposób Bóg wykorzystuje szatana do wypełniania służby?

Bóg mówi: „W Moim planie szatan zawsze depcze Mi po piętach, a jako kontrast dla Mojej mądrości zawsze starał się znaleźć sposoby i środki, aby zakłócić Mój pierwotny plan. Czy mogę jednak poddać się jego oszukańczym knowaniom? Wszystko w niebie i na ziemi Mi służy – czy oszukańcze plany szatana stanowią tu jakąś różnicę? To jest właśnie punkt przecięcia Mojej mądrości, to jest właśnie to, co jest cudowne w Moich czynach, i to jest zasada, według której realizuję cały Mój plan zarządzania”. (z książki „Słowo ukazuje się w ciele”). W jaki sposób dzieło Boże dni ostatecznych wykorzystuje Komunistyczną Partię Chin oraz siły antychrysta obecne w religijnym świecie, by wypełniać służbę doskonalenia ludzi tak, aby stali się zwycięzcami? Dlaczego mówi się, że mądrość Boga wypełnia się w oparciu o przebiegłe plany szatana? Jaki będzie ostateczny efekt działań Komunistycznej Partii Chin i sił antychrysta w religijnym świecie, którzy nienawidzą prawdy i kategorycznie sprzeciwiają się Bogu. Zapraszamy do obejrzenia tego krótkiego filmu.

Zalecenie: Najlepsze filmy o Bogu

Film ewangelia „Tajemnica pobożności – ciąg dalszy” Klip filmowy (2) – Jak rozumieć Boga wcielonego

Film ewangelia „Zdjąć urok” Klip filmowy (1) – W jaki sposób możemy powitać powracającego Pana

Film ewangelia | „Tajemnica pobożności” Klip filmowy (1) – Tajemnica przyjścia Syna Człowieczego

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga