Chrześcijański dramat muzyczny | „Każdy naród wielbi Boga Wszechmogącego” Chwalcie powrót Pana

31 maja 2018

Pod rozgwieżdżonym, cichym i spokojnym nocnym niebem, grupa chrześcijan gorliwie oczekujących powrotu Zbawiciela śpiewa i tańczy do radosnej muzyki. Kiedy słyszą radosną nowinę „Bóg powrócił” i „Bóg przemówił nowymi słowami”, są zaskoczeni i podekscytowani. Myślą sobie: „Bóg powrócił? Czy już się objawił?!” Z zaciekawieniem i niepewnością, jeden po drugim, wyruszają w podróż w poszukiwaniu nowych słów Bożych. W trakcie swych mozolnych poszukiwań niektórzy z nich wciąż pełni są pytań, podczas gdy inni po prostu je akceptują. Niektórzy przyglądają się wydarzeniom bez komentarza, podczas gdy inni podsuwają sugestie i szukają odpowiedzi w Biblii — szukają, ale bezowocnie…

I właśnie wtedy, gdy zaczyna dopadać ich zniechęcenie, świadek przynosi im egzemplarz Biblii Wieku Królestwa, której słowa ogromnie ich przyciągają. Co to właściwie za księga? Czy rzeczywiście udało im się w niej znaleźć nowe, wypowiedziane przez Boga słowa? Czy przyjęli objawienie Boga?

Każdy naród wielbi Boga Wszechmogącego

I

Tym razem Bóg przychodzi, by działać nie w ciele duchowym, lecz w zwykłym. Nie tylko jest to ciało wtórnego wcielenia Bożego , jest to też ciało, w którym Bóg powraca. Jest to bardzo zwykłe ciało. Nie dostrzeżesz w Nim żadnych różnic względem pozostałych ciał, ale możesz otrzymać od Niego prawdy, których nigdy wcześniej nie słyszałeś/słyszałaś. To znikome ciało jest ucieleśnieniem wszystkich słów Bożej prawdy - jest tym, co dokonuje Bożego dzieła w dniach ostatnich i wyrazem całego Bożego usposobienia względem człowieka. Czy nie masz wielkiego pragnienia, by zobaczyć Boga w niebie? Czy nie pragniesz mocno zrozumieć Boga w niebie? Czy nie pragniesz usilnie poznać cel ludzkości? On wyjawi Ci wszystkie te sekrety, których żaden człowiek nie był w stanie Ci przekazać i On powie Ci nawet o prawdach, których nie rozumiesz. On jest twoją bramą do Królestwa i twoim przewodnikiem po nowym wieku.

II

Takie zwykłe ciało kryje w sobie wiele niezgłębionych tajemnic. Jego dzieła mogą być dla Ciebie nieodgadnione, ale cel całej Jego pracy wystarcza, byś zobaczył, że nie jest On prostym ciałem, jak wierzą ludzie. On bowiem reprezentuje wolę Bożą, a także troskę, którą Bóg okazał w stosunku do ludzkości w dniach ostatecznych. Chociaż nie możesz usłyszeć słów, które Bóg mówi, a które zdają się wstrząsać niebiosami oraz ziemią, ani nie możesz zobaczyć Jego oczu, które są niczym gorejące płomienie i chociaż nie możesz poczuć dyscypliny Jego żelaznego pręta, to możesz usłyszeć w Jego słowach Bożą wściekłość i poznać, że Bóg okazuje miłosierdzie rodzajowi ludzkiemu. Możesz zobaczyć sprawiedliwe usposobienie, które ma Bóg oraz Jego mądrość, a ponadto możesz zdać sobie sprawę z troski i opieki, którą Bóg okazuje całemu rodzajowi ludzkiemu.

z artykułu „Czy wiesz? Bóg dokonał wśród ludzi wielkiej rzeczy” opublikowanego w książce „Słowo ukazuje się w ciele”

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Ten film został w całości przetłumaczony przez profesjonalnych tłumaczy. Jednak ze względu na różnice między językami nie sposób uniknąć drobnych nieścisłości. W przypadku ich zauważenia odsyłamy do tekstu źródłowego w języku chińskim oraz prosimy o ich zgłoszenie.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Inne rodzaje materiałów wideo

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze