Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Film ewangelia „Błogosławieni ubodzy w duchu” Klip filmowy (2) – Czy zbawieni wejdą do Królestwa Niebieskiego?

Wyróżnione fragmenty filmowe   692  

Wstęp

Film ewangelia „Błogosławieni ubodzy w duchu” Klip filmowy (2) – Czy zbawieni wejdą do Królestwa Niebieskiego?

W Wieku Łaski Pan Jezus dokonał dzieła odkupienia, które uwolniło nas od wszystkich naszych grzechów. Jeśli przyjmiemy Pana Jezusa jako naszego Zbawiciela, będziemy się modlić i wyznamy nasze grzechy Panu, wówczas nasze grzechy będą nam odpuszczone, a my będziemy zbawieni przez naszą wiarę. Co zatem oznacza „bycie zbawionym”? Czy możemy zostać pochwyceni i wejść do Królestwa Niebios dzięki wierze w Pana, zdobyciu Jego łaski i byciu zbawionymi?

Zalecenie:

Film chrześcijański | „Zbawienie” Czy zyskanie zbawienia jest tym samym, co pełne zbawienie? https://www.youtube.com/watch?v=gCd0b2DaSKQ

Film chrześcijański | „Pukanie do drzwi” Czy słyszysz pukanie Pana do drzwi? (Dubbing PL) https://pl.godfootsteps.org/videos/knocking-at-the-door-movie.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga