Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.
Muzyka chrześcijańska 2019 „Znaczenie imienia Boga”

Muzyka chrześcijańska 2019 „Znaczenie imienia Boga”

Muzyka chrześcijańska 2019 „Znaczenie imienia Boga” W każdym wieku i etapie Jego dzieła imię Boga było znaczące, nigdy puste. Każde z Jego imion oddaje wiek. Zarówno Jahwe, Jezus i Mesjasz reprezentują Ducha Boga. Lecz imiona te wskazują wieki w Bożym zarządzaniu, ale ni… Pełny tekst

,

Piosenka chrześcijańska 2019 „Porzuć pojęcia religijne, aby Bóg cię udoskonalił”

Piosenka chrześcijańska 2019 „Porzuć pojęcia religijne, aby Bóg cię udoskonalił”

Piosenka chrześcijańska 2019 „Porzuć pojęcia religijne, aby Bóg cię udoskonalił” I Jeśli przyjmiesz sąd i karcenie słowem Bożym, porzucisz obrzędy, nie ocenisz nowych słów Boga według starych pojęć, będziesz przyszłość, przyszłość miał. Jeśli zaś jak skarbu trzymasz się st… Pełny tekst

Piękna piosenka chrześcijańska 2019 „Bóg dał ludziom całą swą miłość”

Piękna piosenka chrześcijańska 2019 „Bóg dał ludziom całą swą miłość”

Piękna piosenka chrześcijańska 2019 „Bóg dał ludziom całą swą miłość” I Czy ukazuje swą prawość, swój majestat, czy gniew, Bóg wykonuje zarząd swój i zbawia ludzi z miłości swej. Ile miłości? Pytają. Ale odpowiedzią nie jest ile, Boża miłość stuprocentowa jest. Bo gdyby … Pełny tekst

Muzyka chrześcijańska utwory | „Naśladujcie Pana Jezusa” Podążaj za Panem i idź Drogą Krzyżową

Muzyka chrześcijańska utwory | „Naśladujcie Pana Jezusa” Podążaj za Panem i idź Drogą Krzyżową

Muzyka chrześcijańska utwory | „Naśladujcie Pana Jezusa” Podążaj za Panem i idź Drogą Krzyżową I Jezus wypełnił misję Boga, dzieło odkupienia wszystkich ludzi oddając swoje troski Bożej woli bez egoistycznych celów i planów. Na pierwszym miejscu postawił plan Boży. Modlił s… Pełny tekst

Muzyka chrześcijańska | „On jest prawdą, drogą i życiem” Bóg jest mym Zbawicielem na zawsze

Muzyka chrześcijańska | „On jest prawdą, drogą i życiem” Bóg jest mym Zbawicielem na zawsze

Muzyka chrześcijańska | „On jest prawdą, drogą i życiem” Bóg jest mym Zbawicielem na zawsze I Nikt oprócz Niego nie zna naszej każdej myśli, nikt tak nie zna naszej natury i istoty, nie może sądzić buntu, zepsucia ludzi, działać i mówić wśród nas w imieniu Boga w niebie. T… Pełny tekst

Mój Bóg jest miłością „Tylko Bóg kocha człowieka najbardziej”

Mój Bóg jest miłością „Tylko Bóg kocha człowieka najbardziej”

Mój Bóg jest miłością „Tylko Bóg kocha człowieka najbardziej” I Bóg jest dziś w stanie pracować w taki sposób, bo Jego plan osiągnął ten poziom. On kocha ludzkość, dlatego ratuje ludzkość. Wykonuje pracę kierowany swoją miłością. Bóg przyjmuje ciało i cierpi niełaskę, by wy… Pełny tekst

Hymn słów Boga „Bądź posłuszny dziełu Ducha, aby podążyć do końca”

Hymn słów Boga „Bądź posłuszny dziełu Ducha, aby podążyć do końca”

Hymn słów Boga „Bądź posłuszny dziełu Ducha, aby podążyć do końca” I Dzieło Ducha Świętego wciąż zmienia się, ukazuje coraz większe objawienia. Tak właśnie ludzi doskonali Bóg. Gdy człowiek zwolni kroku, zostanie w tyle. Bez serca, które posłuszne jest, człowiek nie podąży… Pełny tekst

Muzyka chrześcijańska | „Pogańskie narody będą sławić imię Boga” Wychwalaj Boga Wszechmogącego

Muzyka chrześcijańska | „Pogańskie narody będą sławić imię Boga” Wychwalaj Boga Wszechmogącego

Ludzie myślą tylko o świecie jutra. Jeśli tak będzie wciąż, jak wzrastać będzie dzieło Boże? Jak ewangelia rozprzestrzeni się po świecie Musisz wiedzieć, że gdy dzieło Boga szerzy się, rozproszycie się na wszystkie strony. Pełny tekst

,

Hymn słów Boga „Źródło sprzeciwu i nieposłuszeństwa człowieka wobec Chrystusa”

Hymn słów Boga „Źródło sprzeciwu i nieposłuszeństwa człowieka wobec Chrystusa”

Hymn słów Boga „Źródło sprzeciwu i nieposłuszeństwa człowieka wobec Chrystusa” I Boskość Chrystusa jest ponad całą ludzkością. Jest najwyższym autorytetem wśród wszystkich stworzonych istot. To Jego usposobienie, Jego boskość i istota, to właśnie one określają Jego tożsam… Pełny tekst

Piosenka chrześcijańska 2019 „Wcielony Bóg prowadzi ludzkość do nowej ery”

Piosenka chrześcijańska 2019 „Wcielony Bóg prowadzi ludzkość do nowej ery”

Piosenka chrześcijańska 2019 „Wcielony Bóg prowadzi ludzkość do nowej ery” I Wcielony Bóg kończy wiek, gdy „Jahwe z powrotem ludziom pokaże się”, ludzkiej wiary epoka skończy się, ludzkiej wiary w niejasnego Boga. Nade wszystko, Boga dzieło, dzieło ostatniego wcielonego B… Pełny tekst

Muzyka uwielbienia boga „Bóg w milczeniu zaopatruje wszystkich”

Muzyka uwielbienia boga „Bóg w milczeniu zaopatruje wszystkich”

Muzyka uwielbienia boga „Bóg w milczeniu zaopatruje wszystkich” I Bóg potrzeby ludzi zaspokaja, zawsze. Obserwuje myśli ich, jak serca ich zmieniają się. I daje im potrzebują ulgę, zachęcając i prowadząc ich. Temu, który kocha Go, temu, który podąża, Bóg niczego nie ukryje,… Pełny tekst

Muzyka chrześcijańska | „Wszystkie tajemnice zostały odsłonięte” Sprawiedliwy Bóg ukazał się

Muzyka chrześcijańska | „Wszystkie tajemnice zostały odsłonięte” Sprawiedliwy Bóg ukazał się

Muzyka chrześcijańska | „Wszystkie tajemnice zostały odsłonięte” Sprawiedliwy Bóg ukazał się Wszechmocny Bóg prawości – Wszechmogący! W Tobie nic nie jest ukryte. Każda tajemnica, od wieczności do wieczności, której żaden człowiek nie ujawnił, w Tobie jawi się i jasna jest.… Pełny tekst

Piosenka chrześcijańska 2018 „Całe stworzenie musi poddać się pod Boże panowanie”

Piosenka chrześcijańska 2018 „Całe stworzenie musi poddać się pod Boże panowanie”

Piosenka chrześcijańska 2018 „Całe stworzenie musi poddać się pod Boże panowanie” I Bóg stworzył wszystko co jest, dlatego poddaje całe stworzenie pod swe rządy i panowanie. On zarządza wszystkim co ma, trzymając to w rękach swych. II Ludzi, góry i rzeki, wszystko to co ży… Pełny tekst

Hymn słów Boga | „Dwa tysiące lat tęsknoty” Pan Jezus powrócił

Hymn słów Boga | „Dwa tysiące lat tęsknoty” Pan Jezus powrócił

Hymn słów Boga | „Dwa tysiące lat tęsknoty” Pan Jezus powrócił I To, że Bóg ciałem się stał, wstrząsa religii światem, Jego porządek zakłóca i wzburza dusze wszystkich pragnących pojawienia się Boga. Któż się nie zachwyca tym? Któż nie tęskni, by ujrzeć Boga? Bóg spędził la… Pełny tekst