Piosenki o Bogu

19 powiązanych materiałów multimedialnych

Muzyka chrześcijańska 2020 – Zbiór pieśni

[00:00:00] Rzeka wody życia [00:05:59] Przesłanie od Boga [00:08:40] Do czego powinni dążyć ci, którzy kochają prawdę [00:12:05] Sąd słowa Bożego ma na celu zbawić człowieka [00:16:22] Poświęć się cały dziełu Boga [00:19:34] Tylko znając Boga można mieć bojaźń Bożą i unika…

14 maja 2020

Piosenki chrześcijańskie 2020 – Pieśni uwielbienia

[00:00:00] Tylko Bóg kocha człowieka najbardziej [00:04:35] Naśladujcie Pana Jezusa [00:10:37] Jak ważna dla człowieka jest miłość Boga [00:16:18] Jak szukać śladów Boga [00:22:12] Doskonała Boża troska nad wszystkim [00:25:14] Bóg wcielony jest najbardziej godny miłości [0…

03 stycznia 2020

Muzyka chrześcijańska „Miłość Boga jest najrzeczywistsza”

I Bóg podbija was, jakże wielkim jest to zbawieniem. Wszyscy pełni jesteście grzechu i rozwiązłości. Teraz przed obliczem Boga, co karci i sądzi, dostajecie Jego zbawienie, największą miłość. Bóg wszystko czyni z miłości, sądzi wasz grzech. Tak więc badajcie siebie, aby zys…

31 grudnia 2019

Pieśni uwielbienia – Piosenki chrześcijańskie

1. 0:00 „Czysta miłość bez skazy” 2. 04:24 „Boża miłość i istota są bezinteresowne” 3. 07:35 „Jak szukać śladów Boga” 4. 13:29 „Błogosławieni ci, którzy przyjmują nowe dzieło Boga” 5. 17:06 „Pokora Boga jest tak miła” 6. 21:44 „Bóg postępuje z człowiekiem jak ze swoją ukoch…

17 sierpnia 2019

Muzyka chrześcijańska 2020 „Bóg zstępuje z sądem”

Muzyka chrześcijańska 2020 „Bóg zstępuje z sądem” Schodząc do narodu wielkiego, czerwonego smoka, Bóg do wszechświata zwraca się, a ten zaczyna drżeć. Czy istnieje miejsce, które nie poddaje się Bożemu sądowi? Lub nie zmaga się z dopustami, jakie zsyła? Gdziekolwiek pójdzi…

17 lutego 2020

Pieśń uwielbienia „Składając Bogu najcenniejszą ofiarę”

Pieśń uwielbienia „Składając Bogu najcenniejszą ofiarę” Ⅰ Po latach ucisku, skarcony i oczyszczony, zmęczony życiem jest człowiek, zmęczony życiem jest człowiek, a jego chwała i romantyczność utracone. Zrozumiał prawdę bycia człowiekiem i oddania się Bogu. Zaczął doceniać …

17 kwietnia 2020

Muzyka chrześcijańska z napisami „Piotr najlepiej znał Boga”

Ⅰ Piotr latami wierny Bogu był, nigdy nie uskarżał się. Nawet Hiob nie dorównywał mu, jeszcze mniej święci przez wieki. Piotr starał się poznać Boga, ale też poznać Go, gdy szatan knuł. Lata służby, wedle Bożego serca, więc szatan nie mógł wykorzystać go. Piotr Boga znał, P…

06 stycznia 2020

Piosenka chrześcijańska „Sąd Boży jest miłością”

I Jakie świadectwo niesie człowiek? Takie, że Bóg jest sprawiedliwy, jest gniewem, karceniem i sądem. Człowiek świadczy o Bożej prawości. Bóg doskonali człowieka przez sąd. Miłuje i zbawia człowieka. Lecz co Jego miłość w sobie ma? Sąd, majestat, przekleństwa i gniew. On pr…

12 stycznia 2020