Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Wypowiedzi Chrystusa Dni Ostatecznych (wybór)

Wybór wypowiedzi Chrystusa Dni Ostatecznych
Wypowiedzi Chrystusa Dni Ostatecznych (wybór)

Kategorie

Recital-daily-words-of-God
Słowo Boże na każdy dzień
Wypowiedzi Boga Wszechmogącego (Droga do poznania Boga)
Wypowiedzi Boga Wszechmogącego (Droga do poznania Boga)
The-word-appears-in-the-flesh
Słowo ukazuje się w ciele (wybór)

Właściwym zajęciem ludzkości jest przyjmowanie Moich słów jako podstawy przetrwania. Człowiek musi ustanowić swoją własną porcję każdej części Moich słów; nieuczynienie tego byłoby proszeniem się o kłopoty i szukaniem własnego zniszczenia. Ludzkość nie zna Mnie i dlatego, zamiast ofiarowania Mi w zamian swojego własnego życia, jedynie paraduje przede Mną ze śmieciem w rękach, próbując Mnie w ten sposób zadowolić. Jednak, będąc daleko od zadowolenia się takim stanem rzeczy, nadal stawiam wobec ludzkości wymagania. Kocham hołd człowieka, ale nienawidzę jego wymuszania. Wszyscy ludzie mają serca wypełnione chciwością – to tak, jak gdyby ludzkie serce było sługusem diabła, a człowiek nie był zdolny do uwolnienia się i ofiarowania Mi swojego serca. Kiedy mówię, człowiek słucha Mojego głosu z wytężoną uwagą, ale kiedy przestaję mówić, znowu zaczyna własne „przedsięwzięcie” i całkowicie przestaje słuchać Moich słów, tak jak gdyby Moje słowa były jakimś dodatkiem do jego przedsięwzięcia. Nigdy nie byłem zbyt pobłażliwy dla ludzkości, a jednak byłem również względem niej cierpliwy i wielkoduszny. I tak, z powodu Mojej pobłażliwości, wszystkie istoty ludzkie stały się wyniosłe, niezdolne do samopoznania i refleksji nad sobą oraz wykorzystują one Moją wyrozumiałość, aby Mnie zwodzić. Ani jednemu spośród nich nie zależy na Mnie szczerze i ani jeden spośród nich nie ceni Mnie jako czegoś drogiego swemu sercu; dopiero w jałowym czasie wolnym okazują Mi powierzchowny szacunek. Wysiłek, jaki włożyłem w człowieka, jest już ponad miarę. Włożyłem w człowieka bezprecedensowy rodzaj pracy, a poza tym dałem mu dodatkowe brzemię, aby z tego, co mam i z tego, czym jestem, człowiek mógł pozyskać wiedzę i przejść przemianę. Nie proszę człowieka, aby był zwykłym konsumentem, lecz proszę go, aby był wytwórcą zdolnym do zadania klęski szatanowi. Mimo że może nie żądam niczego od człowieka, posiadam standardy odnośnie wymagań, które stawiam, ponieważ istnieje cel tego, co robię, oraz zasady, zgodnie z którymi działam – nie zabawiam się przypadkowo, jak wyobraża to sobie człowiek, ani nie formuję, w umyślnej kapryśności, niebios i ziemi oraz miriadów rzeczy stworzenia. W Moim dziele człowiek powinien być w stanie coś zobaczyć, coś zyskać. Nie powinien trwonić wiosny swojej młodości ani traktować swojego życia jak ubrania, na którym beztrosko może zbierać się kurz, lecz raczej powinien twardo stać na straży siebie samego, czerpiąc z Moich obfitości, zapewniając sobie radość, dopóki przez wzgląd na Mnie nie będzie mógł odwrócić się od szatana i przez wzgląd na Mnie nie dokona ataku przeciwko szatanowi. Czy to, o co proszę człowieka, nie jest bardzo proste?

Kiedy słaby promyk światła zaczyna pokazywać się na Wschodzie, wszyscy ludzie we wszechświecie z tego powodu na tę chwilę zwracają uwagę na światło na Wschodzie. Ludzkość, już niezanurzona we śnie, idzie obserwować źródło wschodniego światła, jednak z powodu ograniczeń ludzkiej mocy, nikt nie jest w stanie zobaczyć miejsca, z którego to światło pochodzi. Kiedy wszystko we wszechświecie będzie całkowicie oświetlone, człowiek obudzi się ze snu i marzenia sennego – i dopiero wtedy zda sobie sprawę, że Mój dzień powoli wychodzi na ten świat. Cała ludzkość świętuje z powodu nadejścia światła i z tego powodu nie śpi już głębokim snem, a także nie jest już bezrozumna. W blasku Mojego światła cała ludzkość nabiera jasności umysłu i spojrzenia oraz nagle budzi się do radości życia. Pod osłoną zakrywającej mgły spoglądam na ludzkość. Wszystkie zwierzęta są w stanie spoczynku, a poprzez nadejście słabego promyka światła, wszystko w stworzeniu staje się świadome zbliżającego się nowego życia. Z tego powodu wszystkie zwierzęta również wychodzą ze swoich jaskiń w poszukiwaniu pożywienia. Rośliny oczywiście nie są wyjątkiem i w blasku światła ich zielone liście błyszczą lśniącym połyskiem, czekając na poświęcenie Mi swojej własnej porcji, w czasie kiedy będę na ziemi. Wszystkie istoty ludzkie pragną nadejścia światła, a jednak boją się jego pojawienia. Są zaniepokojone, że ich własna brzydota nie będzie już zakryta, gdyż człowiek jest teraz całkowicie nagi i brakuje mu okrycia. Ilu ludzi wpadło w panikę z powodu nadejścia światła, a ponieważ światło pojawiło się, znajdują się oni w stanie szoku? Ilu ludzi, którzy ujrzeli światło, przepełnia bezgraniczny żal i czuje wstręt do własnej nieczystości, ale będąc bezsilnymi, by zmienić fakt dokonany, mogą oni tylko czekać, abym ogłosił wyrok? Jak wielu ludzi, oczyszczonych przez cierpienie w ciemności, widząc światło, zostaje nagle uderzonych jego głębokim znaczeniem i od tego momentu ściska światło przy piersi, bojąc się jego ponownej utraty? Ilu ludzi, zamiast zostać wyrzuconym z orbity przez nagłe pojawienie się światła, najzwyczajniej dalej zajmuje się codzienną pracą, bo przez długie lata byli oni ślepi i nie zauważają, że nadeszło światło ani się nim nie cieszą. W sercach ludzi nie jestem ani wysoko, ani nisko. Jeżeli chodzi o ludzi, to jest to kwestia obojętności, czy istnieję, czy nie – jak gdyby życie człowieka nie stawało się jeszcze bardziej samotne, gdybym nie istniał, a gdybym istniał, nie zyskałoby przyjemności. Ponieważ istoty ludzkie nie miłują Mnie, przyjemności, których im dostarczam, jest niewiele. Jednak, gdy tylko ludzkość da Mi choćby odrobinę uwielbienia, Ja również zmienię nastawienie, które mam wobec ludzkości. Dlatego też, tylko jeżeli ludzkość pojmie to prawo, ludzie będą mieć szczęście poświęcić się Mnie i żądać rzeczy, które trzymam w ręku. Czy na pewno miłość człowieka do Mnie nie jest wyłącznie związana z jego własnymi interesami? Czy na pewno jego wiara we Mnie nie jest wyłącznie związana z rzeczami, które daję? Czy możliwe, że człowiek jest niezdolny do szczerego kochania Mnie poprzez swoją wiarę, dopóki nie zobaczy Mojego światła? Czy na pewno siła i wigor człowieka nie są w rzeczywistości ograniczone warunkami dnia dzisiejszego? Czy możliwe, że człowiek potrzebuje odwagi, aby Mnie kochać?

Opierając się na Moim istnieniu, miriady rzeczy stworzenia posłusznie poddają się w miejscach, gdzie przebywają, nie oddając się rozpustnemu porzuceniu pod nieobecność Mojej dyscypliny. Dlatego góry stają się granicami między narodami na ziemi, wody stają się granicami oddzielającymi ludzi między ziemiami, a powietrze staje się tym, co przepływa od człowieka do człowieka w przestrzeni na ziemi. Tylko ludzkość jest niezdolna do prawdziwego posłuszeństwa wobec żądań Mojej woli; dlatego mówię, że z całego stworzenia tylko człowiek należy do kategorii nieposłusznych. Człowiek nigdy prawdziwie Mi się nie poddał i z tego powodu cały czas utrzymywałem go w surowej dyscyplinie. Jeżeli wśród ludzkości stałoby się tak, że Moja chwała rozciągałaby się w całym wszechświecie, na pewno wezmę całą Moją chwałę i objawię ją ludzkości. Ponieważ w swoim skalaniu człowiek jest niezdolny do patrzenia na Moją chwałę, przez tysiące lat nigdy się nie pokazałem jawnie, lecz pozostałem w ukryciu. Z tego powodu Moja chwała nigdy nie została objawiona ludzkości, a człowiek zawsze pogrążony był w głębokiej otchłani grzechu. Wybaczyłem ludzkości jej nieprawość, ale istoty ludzkie nie wiedzą, jak się uchronić i zamiast tego zawsze otwierają się na grzech, pozwalając, aby ich zranił. Czy nie jest to ludzki brak poszanowania siebie i miłości do siebie? Czy pośród ludzkości jest choćby jeden człowiek, który potrafi prawdziwie kochać? Ile gramów może ważyć oddanie człowieka? Czy w jego tak zwaną autentyczność nie są wmieszane rzeczy sfałszowane? Czy jego oddanie nie jest całkowicie złożone z bezładnej mieszaniny? Wymagam niepodzielnej miłości człowieka. Człowiek Mnie nie zna, a mimo że może starać się Mnie poznać, nie oddaje Mi prawdziwego i szczerego serca. Nie wymagam od człowieka tego, czego Mi nie chce dać. Jeżeli daruje Mi swoje oddanie, przyjmuję je bez uprzejmego wzbraniania się; ale jeżeli Mi nie ufa i odmawia ofiarowania Mi choćby joty siebie, to zamiast coraz bardziej złościć się z tego powodu, po prostu pozbędę się go w inny sposób i wyślę go do takiego domu, jaki jest dla niego właściwy. Piorun, toczący się przez niebiosa, powala człowieka; wysokie góry grzebią go, waląc się; dzikie bestie pożerają go w swym głodzie; a wezbrane oceany zamykają się nad jego głową. Podczas gdy ludzkość zajmuje się bratobójczym sporem, wszyscy ludzie będą dążyć do własnego zniszczenia w katastrofach pochodzących spośród ludzkości.

Królestwo powiększa się pośród ludzkości, kształtuje się pośród ludzkości, powstaje pośród ludzkości; nie ma siły, która może zniszczyć Moje królestwo. Z Moich ludzi, którzy są w dzisiejszym królestwie, kto z was nie jest istotą ludzką pośród istot ludzkich? Kto z was znajduje się poza ludzkim stanem? Jak zareaguje ludzkość, kiedy rzeszom ogłoszony zostanie Mój nowy punkt wyjścia? Sami na własne oczy zobaczyliście stan ludzkości; zapewne nie żywicie wciąż nadziei na wieczne trwanie na tym świecie? Idę teraz pośród Moich ludzi, żyję pośród Moich ludzi. Dziś ci, którzy noszą w sobie prawdziwą miłość do Mnie, są błogosławieni. Błogosławieni, którzy się Mi poddają, na pewno pozostaną w Moim królestwie. Błogosławieni, którzy Mnie znają, na pewno posiądą władzę w Moim królestwie. Błogosławieni, którzy Mnie szukają, na pewno wyjdą spod więzów szatana i cieszyć się będą błogosławieństwem we Mnie. Błogosławieni, którzy są zdolni porzucić siebie, na pewno wejdą w Moje posiadanie i odziedziczą obfitości Mojego królestwa. Tych, którzy krążą i działają przez wzgląd na Mnie, będę upamiętniał. Tych, którzy narażają się na koszty przez wzgląd na Mnie, wezmę radośnie w objęcia. Tym, którzy złożą Mi ofiarę, dam radość. Tych, którzy znajdują upodobanie w Moich słowach, pobłogosławię. Na pewno będą oni filarami podtrzymującymi deskę kalenicową w Moim królestwie i na pewno będą mieć niezrównane obfitości w Moim domu, a nikt nie będzie mógł się z nimi równać. Czy kiedykolwiek przyjęliście błogosławieństwa, które zostały wam dane? Czy kiedykolwiek szukaliście obietnic, które zostały wam złożone? Prowadzeni przez Moje światło na pewno przełamiecie morderczy uścisk sił ciemności. Na pewno pośród ciemności nie zgubicie prowadzącego was światła. Na pewno będziecie panem całego stworzenia. Na pewno będziecie zwycięzcą w obliczu szatana. Na pewno podczas upadku królestwa wielkiego, czerwonego smoka, staniecie pośród niezliczonych rzeszy dających świadectwo Mojego zwycięstwa. Na pewno będziecie stanowczy i niezłomni w ziemi Sinim. Poprzez cierpienia, które znosicie, odziedziczycie błogosławieństwo pochodzące ode Mnie i na pewno promienieć będziecie w całym wszechświecie Moją chwałą.

19 marca 1992 r.

Wypowiedzi Chrystusa Dni Ostatecznych (wybór)

Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Wypowiedź siódma Pojawienie się Boga przyniosło nowy wiek Bóg kieruje losem całej ludzkości Dostrzeganie ukazania się Boga w Jego sądzie i karceniu Jakie poglądy powinni mieć wierzący? Zepsuty człowiek jest niezdolny do reprezentowania Boga Wierząc w Boga powinieneś być Mu posłuszny Obietnice dla tych, którzy zostali udoskonaleni Nikczemni muszą zostać ukarani Jak służyć zgodnie z wolą Boga? Jak poznać rzeczywistość Przykazania Nowego Wieku Nadeszło Królestwo Tysiąclecia Powinieneś wiedzieć, że Bóg praktyczny jest Bogiem Samym w sobie Poznawanie Bożego Dzieła w dniu dzisiejszym Czy dzieło Boga jest tak proste, jak to wydaje się człowiekowi? Powinieneś żyć dla prawdy, gdyż wierzysz w Boga Obwieszczenie siedmiu gromów – proroctwo, że Ewangelia Królestwa rozpowszechni się po całym wszechświecie Wiara w Boga powinna skupiać się na rzeczywistości, a nie na obrzędach religijnych Tylko ci, którzy znają dzisiejsze dzieło Boże, mogą służyć Bogu Ci, którzy są posłuszni Bogu ze szczerego serca, z pewnością zostaną przez Niego pozyskani Wiek Królestwa to Wiek Słowa Wszystko dokonuje się dzięki słowu Bożemu Tylko przez umiłowanie Boga możliwa jest prawdziwa wiara w Boga Jak Piotr poznał Jezusa Ci, którzy kochają Boga, będą zawsze żyć w Jego świetle Czy ożyłeś? Posiadanie nieprzemienionego usposobienia to pozostawanie w nieprzyjaźni z Bogiem Wszyscy, którzy nie znają Boga są tymi, którzy sprzeciwiają się Bogu Wybór z czterech fragmentów słowa Boga z tekstu „W odniesieniu do Biblii” Część pierwsza Wybór z czterech fragmentów słowa Boga z tekstu „W odniesieniu do Biblii” Część druga Dwa wcielenia dopełniają znaczenia wcielenia Doświadczenia Piotra:jego znajomość karcenia i sądu Część pierwsza Doświadczenia Piotra:jego znajomość karcenia i sądu Część druga Jak powinieneś uczestniczyć w swojej przyszłej misji? Co to znaczy być prawdziwym człowiekiem Co wiesz o wierze? Nikt kto jest z ciała nie ucieknie przed Dniem Gniewu Zbawiciel powrócił już na „Białym obłoku” Dzieło w Wieku Prawa Prawdziwa historia dzieł w Erze Zbawienia Tylko udoskonaleni mogą prowadzić sensowne życie Jak człowiek, który zdefiniował Boga według własnych koncepcji, może otrzymywać objawienia Boże? Tylko ci, którzy znają Boga i Jego dzieło mogą zadowolić Boga Różnica pomiędzy służbą wcielonego Boga a obowiązkiem człowieka Bóg jest Panem wszelkiego stworzenia Sukces i porażka zależą od ścieżki, którą idzie człowiek Część druga Dzieło Boga i dzieło człowieka Część Pierwsza Dzieło Boga i dzieło człowieka Część Druga Zepsuta ludzkość jeszcze bardziej potrzebuje wybawienia przez ucieleśnionego Boga Część pierwsza Zepsuta ludzkość jeszcze bardziej potrzebuje wybawienia przez ucieleśnionego Boga: Część druga Istota ciała zamieszkana przez Boga Dzieło Boga i praktykowanie przez człowieka Część pierwsza Dzieło Boga i praktykowanie przez człowieka Część druga Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego Przywrócenie normalnego życia człowieka i doprowadzenie go do cudownego celu Część pierwsza Przywrócenie normalnego życia człowieka i doprowadzenie go do cudownego celu Część druga Bóg i człowiek wejdą razem do odpoczynku Część pierwsza Bóg i człowiek wejdą razem do odpoczynku Część druga Ujrzysz duchowe ciało Jezusa wtedy, kiedy Bóg stworzy na nowo niebo i ziemię Ci, którzy nie są zgodni z Chrystusem, są w pełni przeciwnikami Boga Wielu jest wezwanych, lecz nieliczni są wybrani Powinieneś dążyć do zgodności z Chrystusem Chrystus dokonuje dzieła sądu za pomocą prawdy Czy wiesz? Bóg dokonał wśród ludzi wielkiej rzeczy Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia Powinieneś przygotować dostatecznie wiele dobrych uczynków dla swego przeznaczenia Trzy przestrogi Zrozumienie usposobienia Boga jest bardzo ważne Dziesięć Dekretów Administracyjnych, Które Muszą Być Przestrzegane Przez Wybranych Ludzi Boga w Wieku Królestwa Powinniście zważać na wasze uczynki Bóg jest źródłem ludzkiego życia Westchnienie Wszechmogącego Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Wypowiedź piąta Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Wypowiedź Ósma Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Dziewiąta Wypowiedź Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Wypowiedź dziesiąta Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Trzynasta wypowiedź Słowa Boże dla całego wszechświata Rozdział 15 Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Wypowiedź osiemnasta Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Wypowiedź Dziewiętnasta Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Wypowiedź Dwudziesta Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Wypowiedź dwudziesta pierwsza Wobec kogo jesteś lojalny? Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Wypowiedź dwudziesta druga Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Wypowiedź dwudziesta trzecia Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Dwudziesta Szósta Wypowiedź Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Wypowiedź dwudziesta dziewiąta Człowiek może dostąpić zbawienia jedynie pod Bożym zarządzaniem Poznanie trzech etapów Bożego dzieła jest ścieżką do poznania Boga Część pierwsza Wizja dzieła Bożego (3) Część pierwsza Słowa Boże dla całego wszechświata: Rozdział 12 Słowa Boże dla całego wszechświata: Rozdział 27 Słowa Boże dla całego wszechświata: Rozdział 14 Poznanie trzech etapów Bożego dzieła jest ścieżką do poznania Boga Część druga Krótkie omówienie książki „Nadeszło Królestwo Tysiąclecia” Powinieneś wiedzieć, jak cała ludzkość rozwijała się aż po dzień dzisiejszy Część pierwsza Dzieło głoszenia ewangelii jest również dziełem zbawienia ludzkości Wypowiedzi Boga Wszechmogącego O nazwach i tożsamości Część pierwsza Należy wyeliminować religijną służbę Bogu Dzieło i wejście (3) Czy jesteś prawdziwie wierzącym w Boga? Słowa Boże dla całego wszechświata: Rozdział 4 Jak poznać Boga na ziemi Słowa Boże dla całego wszechświata: Rozdział 6 Słowa Boże dla całego wszechświata: Rozdział 16 Sukces i porażka zależą od ścieżki, którą idzie człowiek Część pierwsza Podstawowa różnica między wcielonym Bogiem i ludźmi użytymi przez Boga

00:00
00:00

0wyników wyszukiwania

CZYTANIA