Wypowiedzi Boga Wszechmogącego (Droga do poznania Boga)

Wypowiedzi Boga Wszechmogącego (Droga do poznania Boga)

Usłysz głos Stwórcy i poznaj samego Jedynego Boga dzięki Jego dziełu i usposobieniu.

Więcej