Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Słowo Boże na każdy dzień

Recital-daily-words-of-God
Słowo Boże na każdy dzień

Kategorie

Wypowiedzi Boga Wszechmogącego (Droga do poznania Boga)
Wypowiedzi Boga Wszechmogącego (Droga do poznania Boga)
Wybór wypowiedzi Chrystusa Dni Ostatecznych
Wypowiedzi Chrystusa Dni Ostatecznych (wybór)
The-word-appears-in-the-flesh
Słowo ukazuje się w ciele (wybór)

Nie bać się Boga i nie unikać zła to przeciwstawiać się Bogu

Jesteście teraz twarzą w twarz z Bogiem i twarzą w twarz ze słowem Boga. Wasza znajomość Boga jest znacznie większa od tej, którą miał Hiob. Dlaczego to poruszam? Dlaczego wypowiadam się w ten sposób? Chciałbym wyjaśnić wam pewien fakt, ale zanim to zrobię, chcę zadać wam pytanie: Hiob wiedział bardzo mało o Bogu, ale potrafił bać się Boga i unikać zła. Dlaczego więc ludzie obecnie tego nie robią? (Głębokie skażenie.) Głębokie skażenie – to zaledwie dotyka istoty pytania, ale nigdy nie będę na to tak patrzeć. Często przyjmujecie doktryny i listy, o których powszechnie mówicie, na przykład o „głębokim skażeniu”, „buncie przeciwko Bogu”, „nielojalności wobec Boga”, „nieposłuszeństwie”, „braku umiłowania prawdy” i używacie tych wyrażeń do wyjaśnienia istoty każdego pytania. Jest to wadliwy sposób praktykowania. Używanie tej samej odpowiedzi do wyjaśniania pytań o odmiennej naturze nieuchronnie rodzi podejrzenia o bluźnierstwo przeciw prawdzie i Bogu. Nie lubię słyszeć takich odpowiedzi. Pomyślcie o tym! Nikt z was nie myślał o tej sprawie, ale każdego dnia widzę ją i każdego dnia ją czuję. A zatem wy coś robicie, a ja obserwuję wasze postępowanie. Kiedy tak postępujecie, nie czujecie istoty tej sprawy. Ale kiedy ja na nią patrzę, widzę jej istotę i czuję jej istotę. Czym zatem jest ta istota? Dlaczego ludzie nie potrafią dziś bać się Boga i unikać zła? Wasze odpowiedzi są dość dalekie od wyjaśnienia istoty tego pytania i nie rozwiązują jego istoty. Dzieje się tak dlatego, że istnieje źródło, o którym nie wiecie. Co to jest za źródło? Wiem, że chcecie się tego dowiedzieć, więc powiem wam o źródle tego pytania.

Za co Bóg uznawał człowieka na samym początku swego dzieła? Bóg uratował człowieka; uważał człowieka za członka rodziny, za cel swojego dzieła, za to, co chciał zdobyć, zbawić i za to, co chciał udoskonalić. Taka była Boża postawa wobec człowieka na początku Jego dzieła. Jaki jednak był wówczas stosunek człowieka do Boga? Bóg był obcy człowiekowi i człowiek uważał Boga za obcego. Można powiedzieć, że stosunek człowieka do Boga był nieprawidłowy, a człowiek nie wiedział, jak powinien traktować Boga. Więc traktował Go tak, jak mu się podobało, i robił to, co mu się podobało. Czy człowiek miał jakieś zdanie o Bogu? Na początku człowiek nie miał żadnego zdania o Bogu. Tak zwane zdanie człowieka o Bogu to były tylko pewne koncepcje i wyobrażenia dotyczące Boga. Przyjęto to, co było zgodne z ludzkimi wyobrażeniami; to, co nie było zgodne, było na pozór przestrzegane, ale w sercach ludzi budził się silny konflikt i sprzeciw wobec tego. Taka była relacja między Bogiem i człowiekiem na początku: Bóg postrzegał człowieka jako członka rodziny, ale człowiek traktował Boga jako kogoś obcego. Jednak po pewnym czasie wykonywania dzieła przez Boga człowiek zrozumiał, co Bóg starał się osiągnąć. Ludzie dowiedzieli się, że Bóg jest prawdziwym Bogiem i poznali, co człowiek może uzyskać od Boga. Co wtedy człowiek sądził o Bogu? Człowiek uważał Boga za linę ratunkową, mając nadzieję na uzyskanie łaski, błogosławieństwa, otrzymania obietnicy. A za co Bóg uznawał wtedy człowieka? Bóg uważał człowieka za cel swojego podboju. Bóg chciał używać słów, aby osądzać człowieka, poddawać go testom i próbom. Jeśli jednak chodzi o ludzkość tych czasów, Bóg był środkiem, który mogła ona wykorzystać do osiągnięcia własnych celów. Ludzie widzieli, że prawda wychodząca od Boga może ich podbić oraz zbawić i że mogą uzyskać od Boga to, czego chcą, przeznaczenie, do którego dążą. Z tego powodu w ich sercach ukształtowała się odrobina szczerości i byli skłonni do naśladowania Boga. Upłynął jakiś czas i ludzie uzyskali pewną powierzchowną oraz doktrynalną wiedzę o Bogu. Można powiedzieć, że coraz bardziej „zaznajamiali się” z Bogiem. Ze słowem wypowiadanym przez Boga, z Jego głoszeniem, z prawdą pochodzącą od Niego i z Jego dziełem – ludzie byli z nimi coraz bardziej „zaznajomieni”. Więc ludzie błędnie myśleli, że Bóg nie jest dłużej obcy i że już chodzą drogą zgodności z Bogiem. Do tej pory ludzie wysłuchali wielu kazań o prawdzie i doświadczyli wiele Bożego dzieła. Jednak pod wpływem zakłóceń i przeszkód wynikających z wielu różnych czynników oraz okoliczności, większość ludzi nie może osiągnąć wprowadzania prawdy w życie i nie może dostąpić zaspokojenia Boga. Ludzie są coraz bardziej niedbali i coraz bardziej pozbawieni pewności siebie. Coraz bardziej czują, że ich własny wynik jest nieznany. Nie ośmielają się mieć żadnych ekstrawaganckich pomysłów i nie starają się czynić żadnych postępów; niechętnie idą do przodu, stawiając krok za krokiem. Jaki jest stosunek Boga do człowieka w odniesieniu do obecnego stanu człowieka? Jedynym pragnieniem Boga jest przekazać te prawdy człowiekowi, potem wpoić człowiekowi swoje drogi, a następnie przygotowywać różne sytuacje, aby wypróbować człowieka na różne sposoby. Jego celem jest to, aby wziąć te słowa, prawdy oraz Jego dzieło, i doprowadzić do wyniku, w którym człowiek może bać się Boga i unikać zła. Większość ludzi, których widziałem, po prostu bierze słowo Boga i uważa je za doktryny, listy, przepisy, których należy przestrzegać. Kiedy zajmują się swoimi sprawami i mówią lub stają w obliczu prób, nie uważają drogi Bożej za drogę, której należy przestrzegać. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy ludzie stoją w obliczu wielkich prób; nie widziałem nikogo, kogo praktyka zmierzałaby w stronę bojaźni Bożej i unikania zła. Z tego powodu, stosunek Boga do człowieka jest pełen skrajnego wstrętu i niechęci. Po tym, jak Bóg wielokrotnie, a nawet setki razy, wypróbowywał ludzi, wciąż nie mają oni żadnego wyraźnego nastawienia, aby wykazać się determinacją, że chcą się bać Boga i unikać zła! Ponieważ ludzie nie mają tej determinacji i nie demonstrują tego, obecny stosunek Boga do nich nie jest już taki sam, jak w przeszłości, kiedy to okazywał On miłosierdzie, obejmował ich tolerancją, wyrozumiałością i cierpliwością. Zamiast tego Bóg bardzo zawiódł się na człowieku. Kto spowodował to rozczarowanie? Od kogo zależy postawa Boga wobec człowieka? Zależy ona od każdego człowieka, który podąża za Bogiem. W ciągu trwającego wiele lat dzieła, Bóg postawił człowiekowi wiele wymagań i przygotował dla niego wiele sytuacji. Jednak bez względu na to, jak człowiek się zachowywał i bez względu na jego stosunek do Boga, człowiek nie potrafi postępować w ścisłej zgodności z celem, jakim jest bojaźń Boża i unikanie zła. Tak więc podsumuję to w jednym stwierdzeniu i użyję tego stwierdzenia, aby wyjaśnić wszystko, o czym właśnie mówiliśmy na temat tego, dlaczego ludzie nie potrafią chodzić tak, jak Bóg, bojąc się Boga i unikając zła. Co to jest za powiedzenie? To powiedzenie brzmi: Bóg postrzega człowieka jako przedmiot swego zbawienia, przedmiot swego dzieła; człowiek uważa Boga za wroga, za przeciwieństwo. Czy teraz masz jasność w tej sprawie? To, jaka jest postawa człowieka, jaka jest postawa Boga, jaka jest relacja między człowiekiem a Bogiem – wszystko to jest teraz oczywiste. Bez względu na to, ilu kazań wysłuchaliście, te rzeczy, które sami podsumowaliście – wierność Bogu, posłuszeństwo Bogu, szukanie sposobu na zgodność z Bogiem, pragnienie poświęcenia życia Bogu, życie dla Boga – dla Mnie nie są one świadomym chodzeniem drogą Bożą w bojaźni Bożej, unikając zła. Są to raczej kanały, za pośrednictwem których można osiągnąć określone cele. Aby osiągnąć te cele, niechętnie przestrzegacie niektórych przepisów. I to właśnie te przepisy jeszcze bardziej oddalają ludzi od drogi bojaźni Bożej i unikania zła, stawiając Boga ponownie w opozycji do człowieka.

Pytanie, o którym dzisiaj rozmawiamy, jest nieco trudne, ale bez względu na wszystko, mam wciąż nadzieję, że kiedy przejdziecie przez kolejne doświadczenia i nadchodzące czasy, będziecie mogli zrobić to, co właśnie wam powiedziałem. Nie zaniedbujcie Boga i nie uważajcie Go za puste powietrze, czując, że On istnieje w czasie, kiedy jest wam przydatny, ale kiedy nie jest przydatny, macie wrażenie jakby nie istniał. Jeśli podświadomie trzymasz się takiego rozumowania, już wzbudziłeś oburzenie Boga. Być może są ludzie, którzy mówią: „Nie uważam Boga za puste powietrze, zawsze modlę się do Boga, zawsze zadowalam Go, a wszystko, co robię, mieści się w zakresie i standardzie oraz zasadach wymaganych przez Boga. Zdecydowanie nie postępuję zgodnie z własnymi koncepcjami”. Tak, twoje podejście do spraw jest prawidłowe. Jakie jednak jest twoje myślenie, gdy stajesz twarzą w twarz z problemem? Jak postępujesz, gdy masz do czynienia z jakąś sprawą? Niektórzy ludzie czują, że Bóg istnieje, kiedy się do Niego modlą i wzywają Go. Ale kiedy mają do czynienia z jakąś sprawą, wymyślają swoje własne rozwiązania i chcą je wprowadzać w życie. To jest traktowanie Boga jak powietrze. Tego typu sytuacja czyni Boga nieistniejącym. Ludzie uważają, że Bóg powinien istnieć, kiedy Go potrzebują, a kiedy nie potrzebują Boga, nie powinien istnieć. Ludzie sądzą, że postępowanie według własnego myślenia jest wystarczające. Wierzą, że mogą postępować tak, jak im się podoba. Po prostu uważają, że nie muszą szukać Bożej drogi. Czy ludzie, którzy są obecnie w takim stanie i mają taką wewnętrzną kondycję, nie znajdują się na skraju niebezpieczeństwa? Niektórzy mówią: „Niezależnie od tego, czy jestem na skraju niebezpieczeństwa czy nie, wierzę od tak wielu lat i wierzę, że Bóg mnie nie opuści, ponieważ porzucenie mnie byłoby dla Niego nie do zniesienia”. Inni mówią: „Nawet od czasu, gdy byłem w łonie matki, wierzyłem w Pana aż dotąd, przez całe czterdzieści lub pięćdziesiąt lat. Jeśli chodzi o czas, spełniam wszystkie warunki zbawienia przez Boga; najbardziej kwalifikuję się do tego, aby przeżyć. Przez te cztery czy pięć dziesięcioleci porzuciłem rodzinę i pracę. Zrezygnowałem ze wszystkiego, co miałem: z pieniędzy, statusu, przyjemności i czasu spędzanego z rodziną; nie jadłem wielu pysznych potraw; nie zaznawałem wielu przyjemności; nie odwiedziłem wielu ciekawych miejsc; doświadczyłem nawet cierpienia, którego zwykli ludzie nie mogliby wytrzymać. Jeśli Bóg nie może mnie zbawić z tego powodu, to jestem niesprawiedliwie traktowany i nie mogę wierzyć w takiego Boga”. Czy jest wiele osób o tego rodzaju poglądach? (Jest ich sporo.) Dziś więc pomogę wam zrozumieć pewien fakt: każdy, kto ma takie poglądy, piłuje gałąź, na której siedzi. Dzieje się tak dlatego, że wzrok przesłaniają im ich własne wyobrażenia. To właśnie ich wyobrażenia i własne wnioski zastępują standard tego, czego Bóg wymaga od człowieka, powstrzymując ich od przyjęcia prawdziwych Bożych intencji, sprawiając, że nie mogą poczuć prawdziwego istnienia Boga i że tracą szansę na doskonalenie przez Boga, i nie mają żadnej części ani udziału w Bożej obietnicy.

fragment księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Słowo Boże na każdy dzień

  • Poznanie Boga
  • Życie chrześcijanina
„Poznanie Boga jest ścieżką do tego, by bać się Boga i unikać zła” | Fragment 1 „Poznanie Boga jest ścieżką do tego, by bać się Boga i unikać zła” | Fragment 2 „Poznanie Boga jest ścieżką do tego, by bać się Boga i unikać zła” | Fragment 3 „Poznanie Boga jest ścieżką do tego, by bać się Boga i unikać zła” | Fragment 4 „Poznanie Boga jest ścieżką do tego, by bać się Boga i unikać zła” | Fragment 5 „Jak poznać Boże usposobienie i efekty, jakie osiągnie Jego dzieło” | Fragment 6 „Jak poznać Boże usposobienie i efekty, jakie osiągnie Jego dzieło” | Fragment 7 „Jak poznać Boże usposobienie i efekty, jakie osiągnie Jego dzieło” | Fragment 8 „Jak poznać Boże usposobienie i efekty, jakie osiągnie Jego dzieło” | Fragment 9 „Jak poznać Boże usposobienie i efekty, jakie osiągnie Jego dzieło” | Fragment 10 „Jak poznać Boże usposobienie i efekty, jakie osiągnie Jego dzieło” | Fragment 11 „Jak poznać Boże usposobienie i efekty, jakie osiągnie Jego dzieło” | Fragment 12 „Jak poznać Boże usposobienie i efekty, jakie osiągnie Jego dzieło” | Fragment 13 „Jak poznać Boże usposobienie i efekty, jakie osiągnie Jego dzieło” | Fragment 14 „Jak poznać Boże usposobienie i efekty, jakie osiągnie Jego dzieło” | Fragment 15 „Jak poznać Boże usposobienie i efekty, jakie osiągnie Jego dzieło” | Fragment 16 „Jak poznać Boże usposobienie i efekty, jakie osiągnie Jego dzieło” | Fragment 17 „Jak poznać Boże usposobienie i efekty, jakie osiągnie Jego dzieło” | Fragment 18 „Jak poznać Boże usposobienie i efekty, jakie osiągnie Jego dzieło” | Fragment 19 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg I” | Fragment 20 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg I” | Fragment 21 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg I” | Fragment 22 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg I” | Fragment 23 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg I” | Fragment 24 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg I” | Fragment 25 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg I” | Fragment 26 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg I” | Fragment 27 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg I” | Fragment 28 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg I” | Fragment 29 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg I” | Fragment 30 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg II” | Fragment 31 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg II” | Fragment 32 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg II” | Fragment 33 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg II” | Fragment 34 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg II” | Fragment 35 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg II” | Fragment 36 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg II” | Fragment 37 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg II” | Fragment 38 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg II” | Fragment 39 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg II” | Fragment 40 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg II” | Fragment 41 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg II” | Fragment 42 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg II” | Fragment 43 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg II” | Fragment 44 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg II” | Fragment 45 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg II” | Fragment 46 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg II” | Fragment 47 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg II” | Fragment 48 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg II” | Fragment 49 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg II” | Fragment 50 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg II” | Fragment 51 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg II” | Fragment 52 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg II” | Fragment 53 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg II” | Fragment 54 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg II” | Fragment 55 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg II” | Fragment 56 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg II” | Fragment 57 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg II” | Fragment 58 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg II” | Fragment 60 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg II” | Fragment 59 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg II” | Fragment 61 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg III” | Fragment 62 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg III” | Fragment 63 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg III” | Fragment 64 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg III” | Fragment 65 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg III” | Fragment 66 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg III” | Fragment 67 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg III” | Fragment 68 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg III” | Fragment 69 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg III” | Fragment 70 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg III” | Fragment 71 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg III” | Fragment 72 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg III” | Fragment 73 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg III” | Fragment 74 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg III” | Fragment 75 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg III” | Fragment 76 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg III” | Fragment 77 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg III” | Fragment 78 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg III” | Fragment 79 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg III” | Fragment 80 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg III” | Fragment 81 „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg III” | Fragment 82 „Sam Bóg, Jedyny I” | Fragment 83 „Sam Bóg, Jedyny I” | Fragment 84 „Sam Bóg, Jedyny I” | Fragment 85 „Sam Bóg, Jedyny I” | Fragment 86 „Sam Bóg, Jedyny I” | Fragment 87 „Sam Bóg, Jedyny I” | Fragment 88 „Sam Bóg, Jedyny I” | Fragment 89 „Sam Bóg, Jedyny I” | Fragment 90 „Sam Bóg, Jedyny I” | Fragment 91 „Sam Bóg, Jedyny I” | Fragment 92 „Sam Bóg, Jedyny I” | Fragment 93 „Sam Bóg, Jedyny I” | Fragment 94 „Sam Bóg, Jedyny I” | Fragment 95 „Sam Bóg, Jedyny I” | Fragment 96 „Sam Bóg, Jedyny I” | Fragment 97 „Sam Bóg, Jedyny I” | Fragment 98 „Sam Bóg, Jedyny I” | Fragment 99 „Sam Bóg, Jedyny I” | Fragment 100 „Sam Bóg, Jedyny I” | Fragment 101 „Sam Bóg, Jedyny I” | Fragment 102 „Sam Bóg, Jedyny I” | Fragment 103 „Sam Bóg, Jedyny II” | Fragment 104 „Sam Bóg, Jedyny II” | Fragment 105 „Sam Bóg, Jedyny II” | Fragment 106 „Sam Bóg, Jedyny II” | Fragment 107 „Sam Bóg, Jedyny II” | Fragment 108 „Sam Bóg, Jedyny II” | Fragment 109 „Sam Bóg, Jedyny II” | Fragment 110 „Sam Bóg, Jedyny II” | Fragment 111 „Sam Bóg, Jedyny II” | Fragment 112 „Sam Bóg, Jedyny II” | Fragment 113 „Sam Bóg, Jedyny II” | Fragment 114 „Sam Bóg, Jedyny II” | Fragment 115 „Sam Bóg, Jedyny II” | Fragment 116 „Sam Bóg, Jedyny II” | Fragment 117 „Sam Bóg, Jedyny II” | Fragment 118 „Sam Bóg, Jedyny III” | Fragment 120 „Sam Bóg, Jedyny III” | Fragment 121 „Sam Bóg, Jedyny III” | Fragment 122 „Sam Bóg, Jedyny III” | Fragment 123 „Sam Bóg, Jedyny III” | Fragment 124 „Sam Bóg, Jedyny III” | Fragment 125 „Sam Bóg, Jedyny III” | Fragment 126 „Sam Bóg, Jedyny III” | Fragment 127 „Sam Bóg, Jedyny III” | Fragment 128 „Sam Bóg, Jedyny III” | Fragment 129 „Sam Bóg, Jedyny III” | Fragment 130 „Sam Bóg, Jedyny III” | Fragment 131 „Sam Bóg, Jedyny III” | Fragment 132 „Sam Bóg, Jedyny III” | Fragment 133 „Sam Bóg, Jedyny III” | Fragment 134 „Sam Bóg, Jedyny III” | Fragment 135 „Sam Bóg, Jedyny III” | Fragment 136 „Sam Bóg, Jedyny III” | Fragment 137 „Sam Bóg, Jedyny VI” | Fragment 158 „Sam Bóg, Jedyny VI” | Fragment 159 „Sam Bóg, Jedyny VI” | Fragment 162
Trzy etapy dzieła „Przywrócenie właściwego życia człowieka i doprowadzenie go do cudownego celu” | Fragment 2 „Przywrócenie właściwego życia człowieka i doprowadzenie go do cudownego celu” | Fragment 3 „Przywrócenie właściwego życia człowieka i doprowadzenie go do cudownego celu” | Fragment 4 „Poznanie trzech etapów Bożego dzieła jest ścieżką do poznania Boga” | Fragment 5 „Poznanie trzech etapów Bożego dzieła jest ścieżką do poznania Boga” | Fragment 6 „Poznanie trzech etapów Bożego dzieła jest ścieżką do poznania Boga” | Fragment 7 „Poznanie trzech etapów Bożego dzieła jest ścieżką do poznania Boga” | Fragment 8 „Poznanie trzech etapów Bożego dzieła jest ścieżką do poznania Boga” | Fragment 9 „Poznanie trzech etapów Bożego dzieła jest ścieżką do poznania Boga” | Fragment 10 „Poznanie trzech etapów Bożego dzieła jest ścieżką do poznania Boga” | Fragment 11 „Dzieło Boga i praktykowanie przez człowieka” | Fragment 14 „Zepsuta ludzkość najbardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga” | Fragment 15 „Dwa wcielenia dopełniają znaczenia wcielenia” | Fragment 16 „Dzieło w Wieku Prawa” | Fragment 18 „Dzieło w Wieku Prawa” | Fragment 20 „Przedmowa” | Fragment 25 „Wiek Królestwa to Wiek Słowa” | Fragment 28 „Wszystko dokonuje się dzięki słowu Bożemu” | Fragment 34 „Wszystko dokonuje się dzięki słowu Bożemu” | Fragment 35 „Wszystko dokonuje się dzięki słowu Bożemu” | Fragment 36 „Wszystko dokonuje się dzięki słowu Bożemu” | Fragment 37 „Wizja dzieła Bożego (3)” | Fragment 39 „Wizja dzieła Bożego (3)” | Fragment 40 „Wizja dzieła Bożego (3)” | Fragment 41 „Zbawiciel powrócił już na »Białym obłoku«” | Fragment 44 „Zbawiciel powrócił już na »Białym obłoku«” | Fragment 45 „Poznawanie Bożego dzieła w dniu dzisiejszym” | Fragment 143 Sąd w dniach ostatecznych „Chrystus dokonuje dzieła sądu za pomocą prawdy” | Fragment 77 „Chrystus dokonuje dzieła sądu za pomocą prawdy” | Fragment 78 „Chrystus dokonuje dzieła sądu za pomocą prawdy” | Fragment 79 „Wizja dzieła Bożego (3)” | Fragment 81 „Zepsuta ludzkość najbardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga” | Fragment 82 „Słowa Boże dla całego wszechświata: Rozdział 26” | Fragment 98 Wcielenie „Istota ciała zamieszkiwanego przez Boga” | Fragment 99 „Istota ciała zamieszkana przez Boga” | Fragment 100 „Istota ciała zamieszkiwanego przez Boga” | Fragment 102 „Istota ciała zamieszkiwanego przez Boga” | Fragment 104 „Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego” | Fragment 105 „Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego” | Fragment 106 „Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego” | Fragment 108 „Przedmowa” | Fragment 110 „Zepsuta ludzkość najbardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga” | Fragment 118 „Zepsuta ludzkość najbardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga” | Fragment 119 „Zepsuta ludzkość najbardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga” | Fragment 120 „Zepsuta ludzkość najbardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga” | Fragment 121 „Zepsuta ludzkość najbardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga” | Fragment 123 „Zepsuta ludzkość najbardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga” | Fragment 125 „Zepsuta ludzkość najbardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga” | Fragment 126 „Zepsuta ludzkość najbardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga” | Fragment 127 „Czy wiedziałeś? Bóg dokonał wśród ludzi wielkiej rzeczy” | Fragment 132 „Czy wiedziałeś? Bóg dokonał wśród ludzi wielkiej rzeczy” | Fragment 133 „Powinieneś wiedzieć, że Bóg praktyczny jest Bogiem samym” | Fragment 134 „Powinieneś wiedzieć, że Bóg praktyczny jest Bogiem samym” | Fragment 135 „Tylko ci, którzy znają Boga i Jego dzieło mogą zadowolić Boga” | Fragment 136 „Podstawowa różnica między wcielonym Bogiem a ludźmi użytymi przez Boga” | Fragment 139 „Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia” | Fragment 140 Tajemnice dotyczące Biblii „W odniesieniu do Biblii (1)” | Fragment 265 „W odniesieniu do Biblii (1)” | Fragment 268 „W odniesieniu do Biblii (1)” | Fragment 269 „W odniesieniu do Biblii (2)” | Fragment 270 „W odniesieniu do Biblii (3)” | Fragment 272 „Jak człowiek, który określił Boga na podstawie własnych koncepcji, może otrzymywać objawienia Boże?” | Fragment 278 Znajomość dzieła Bożego „Poznawanie Bożego dzieła w dniu dzisiejszym” | Fragment 141 „Poznawanie Bożego dzieła w dniu dzisiejszym” | Fragment 142 „Tylko ci, którzy znają Boga i Jego dzieło mogą zadowolić Boga” | Fragment 145 „Tylko ci, którzy znają Boga i Jego dzieło mogą zadowolić Boga” | Fragment 146 „Dzieło Boga i praktykowanie przez człowieka” | Fragment 155 „Dzieło Boga i praktykowanie przez człowieka” | Fragment 157 „Dzieło Boga i praktykowanie przez człowieka” | Fragment 158 „Różnica pomiędzy służbą Boga wcielonego a obowiązkiem człowieka” | Fragment 160 „Różnica pomiędzy służbą Boga wcielonego a obowiązkiem człowieka” | Fragment 161 „Dzieło Boga i dzieło człowieka” | Fragment 172 „Dzieło Boga i dzieło człowieka” | Fragment 173 „Dzieło Boga i dzieło człowieka” | Fragment 174 „Dzieło Boga i dzieło człowieka” | Fragment 180 „Dzieło Boga i dzieło człowieka” | Fragment 181 „Czy dzieło Boga jest tak proste, jak to wydaje się człowiekowi?” | Fragment 188 „Czy dzieło Boga jest tak proste, jak to wydaje się człowiekowi?” | Fragment 189 „Bóg kieruje losem całej ludzkości” | Fragment 215 „Człowiek może dostąpić zbawienia jedynie pod Bożym zarządzaniem” | Fragment 216 „Dzieło głoszenia ewangelii jest również dziełem zbawienia ludzkości” | Fragment 217 „Dzieło głoszenia ewangelii jest również dziełem zbawienia ludzkości” | Fragment 218 „Dzieło głoszenia ewangelii jest również dziełem zbawienia ludzkości” | Fragment 219 „Słowa Boże dla całego wszechświata: Rozdział 10” | Fragment 224 Ukazanie się Boga i Jego dzieło „Słowa Boże dla całego wszechświata: Rozdział 26” | Fragment 63 „Słowa Boże dla całego wszechświata: Rozdział 27” | Fragment 64 „Słowa Boże dla całego wszechświata: Rozdział 29” | Fragment 65 „Słowa Boże dla całego wszechświata: Rozdział 29” | Fragment 66 „Obwieszczenie siedmiu gromów – proroctwo, że ewangelia królestwa rozpowszechni się po całym wszechświecie” | Fragment 68 „Obwieszczenie siedmiu gromów – proroctwo, że ewangelia królestwa rozpowszechni się po całym wszechświecie” | Fragment 69 „Zbawiciel powrócił już na »Białym obłoku«” | Fragment 70 „Pojawienie się Boga zapoczątkowało nowy wiek” | Fragment 71 „Pojawienie się Boga zapoczątkowało nowy wiek” | Fragment 72 „Dostrzeganie ukazania się Boga w Jego sądzie i karceniu” | Fragment 73 „Zanim ujrzysz duchowe ciało Jezusa, Bóg stworzy już na nowo niebo i ziemię” | Fragment 75 „Zanim ujrzysz duchowe ciało Jezusa, Bóg stworzy już na nowo niebo i ziemię” | Fragment 76 Demaskowanie pojęć religijnych „Przedmowa” | Fragment 281 „Tylko ci, którzy znają dzisiejsze dzieło Boże, mogą służyć Bogu” | Fragment 283 „Jak człowiek, który określił Boga na podstawie własnych koncepcji, może otrzymywać objawienia Boże?” | Fragment 285 „Zanim ujrzysz duchowe ciało Jezusa, Bóg stworzy już na nowo niebo i ziemię” | Fragment 286 „Zanim ujrzysz duchowe ciało Jezusa, Bóg stworzy już na nowo niebo i ziemię” | Fragment 287 „Powinieneś dążyć do zgodności z Chrystusem” | Fragment 295 Obnażanie zepsucia rodzaju ludzkiego „Posiadanie nieprzemienionego usposobienia to pozostawanie w nieprzyjaźni z Bogiem” | Fragment 301 „Tylko ci, którzy znają Boga i Jego dzieło mogą zadowolić Boga” | Fragment 318 „Jak poznać Boga na ziemi” | Fragment 320 „Czy jesteś prawdziwie wierzącym w Boga?” | Fragment 324 „Czy jesteś prawdziwie wierzącym w Boga?” | Fragment 325 „Nikt, kto jest z ciała, nie ucieknie przed Dniem Gniewu” | Fragment 336 „Wielu jest wezwanych, lecz nieliczni są wybrani” | Fragment 351 „Powinniście zważać na wasze uczynki” | Fragment 354 „Człowiek może dostąpić zbawienia jedynie pod Bożym zarządzaniem” | Fragment 357 „Słowa Boże dla całego wszechświata: Rozdział 10” | Fragment 365 Wejście w życie „Przedmowa” | Fragment 390 „Wszystko dokonuje się dzięki słowu Bożemu” | Fragment 405 „Dostrzeganie ukazania się Boga w Jego sądzie i karceniu” | Fragment 536 Przeznaczenie i wynik „Przygotuj dostatecznie wiele dobrych uczynków dla swego przeznaczenia” | Fragment 584 „Przygotuj dostatecznie wiele dobrych uczynków dla swego przeznaczenia” | Fragment 585 „Przywrócenie właściwego życia człowieka i doprowadzenie go do cudownego celu” | Fragment 591 „Bóg i człowiek wejdą razem do odpoczynku” | Fragment 594 „Bóg i człowiek wejdą razem do odpoczynku” | Fragment 595 „Bóg i człowiek wejdą razem do odpoczynku” | Fragment 596 „Bóg i człowiek wejdą razem do odpoczynku” | Fragment 597 „Bóg i człowiek wejdą razem do odpoczynku” | Fragment 598 „Bóg i człowiek wejdą razem do odpoczynku” | Fragment 599 „Bóg i człowiek wejdą razem do odpoczynku” | Fragment 600 „Bóg i człowiek wejdą razem do odpoczynku” | Fragment 601 Usposobienie Boga oraz to, co On ma i czym jest „Zrozumienie usposobienia Boga jest bardzo ważne” | Fragment 244 „Zrozumienie usposobienia Boga jest bardzo ważne” | Fragment 245 „Przygotuj dostatecznie wiele dobrych uczynków dla swego przeznaczenia” | Fragment 249 „Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia” | Fragment 254 „Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia” | Fragment 255 „Bóg jest źródłem ludzkiego życia” | Fragment 258 „Bóg jest źródłem ludzkiego życia” | Fragment 259 „Bóg kieruje losem całej ludzkości” | Fragment 262 „Bóg kieruje losem całej ludzkości” | Fragment 263 „Człowiek może dostąpić zbawienia jedynie pod Bożym zarządzaniem” | Fragment 264

00:00
00:00

0wyników wyszukiwania

CZYTANIA