Film chrześcijański | Dlaczego ludzkość sprzeciwia się Bogu? (Fragment)

07 maja 2019

Dwa tysiące lat temu, gdy Bóg stał się ciałem jako Pan Jezus i wszedł pośród ludzi dla ich odkupienia, został odrzucony w erze mroku, a ostatecznie zła, zepsuta ludzkość przybiła Go do krzyża. Pan Jezus przepowiedział, że nadejdzie ponownie w dniach ostatecznych, mówiąc: „Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i z Synem Człowieczym w jego dniu. Ale najpierw musi wiele cierpieć i zostać odrzucony przez to pokolenie” (Ewangelia Łukasza 17:24-25). Dlaczego, gdy Pan Jezus powróci w dniach ostatecznych, zostanie „odrzucony przez to pokolenie”? Gdy Bóg dwukrotnie pojawia się w ciele, by dokonać swego dzieła, dlaczego spotyka się z nieokiełznanym oporem i potępieniem zepsutej ludzkości? Czy wiesz jaka jest tego przyczyna? W tym filmie znajdziesz odpowiedź na to pytanie.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze