Film ewangeliczny „Moje marzenie o królestwie niebieskim” Klip filmowy (3) – Gdzie dokładnie znajduje się królestwo niebieskie?

611 |04/09/2019

Obejrzyj całość

Wyznawcy Pana oczekują na Jego powrót i pragną, aby przyjęto ich do królestwa niebieskiego i aby spłynęły na nich błogosławieństwa Boga. Nie brakuje wiernych, którzy uważają, że wraz z powrotem Pana wzniesiemy się w niebiosa, aby tam Go spotkać. Biblia uczy nas jednak, że to Nowa Jerozolima zstąpi spośród chmur na ziemię. „Oto przybytek Boga jest z ludźmi”, „Królestwa świata stały się królestwami naszego Pana i jego Chrystusa”. Czyż mowa tu o królestwie w niebiosach czy na ziemi? Jak Pan zabierze swych świętych do królestwa niebieskiego, gdy powróci?

Zalecenie:

„Pukanie do drzwi” Klip filmowy (1) – Co jest najważniejszą praktyką w powitaniu przyjścia Pana?

https://pl.godfootsteps.org/videos/welcome-the-coming-of-Lord.html

„Tajemnica pobożności – ciąg dalszy” Klip (2) – Jak rozumieć Boga wcielonego

https://pl.godfootsteps.org/videos/how-to-understand-God-incarnate.html

„Tajemnica pobożności – ciąg dalszy” Klip (1) – Jak będzie wyglądał Pan, kiedy znów nadejdzie?

https://pl.godfootsteps.org/videos/how-Lord-appear-to-man.html

Klip filmowy (1) – Jak postępować, aby wejść do królestwa niebieskiego (1)

https://pl.godfootsteps.org/videos/enter-the-heavenly-kingdom-1.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.

Pokaż więcej
Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messengera
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj