Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Film ewangelia „Przebudzenie ze snu” Klip filmowy (3) – Bóg posługuje się prawdą, aby sądzić i oczyszczać człowieka w dniach ostatecznych

Wyróżnione fragmenty filmowe   629  

Wstęp

Film ewangelia „Przebudzenie ze snu” Klip filmowy (3) – Bóg posługuje się prawdą, aby sądzić i oczyszczać człowieka w dniach ostatecznych

W dniach ostatecznych Bóg staje się ciałem, aby przeprowadzić na ziemi dzieło osądzania, rozpoczynając od domu Boga. Zatem w jaki sposób dzieło osądzania przez Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych oczyszcza i zbawia człowieka? Jakie zmiany zostaną wniesione do naszego własnego usposobienia w życiu po tym, jak doświadczymy sądu i skarcenia przez Boga Wszechmogącego? Ten fragment filmu zatytułowanego „Przebudzenie ze snu” dostarczy ci wszystkich odpowiedzi!

Zalecenie:

Film chrześcijański | „Przebudzenie ze snu” Ujawnienie tajemnicy królestwa niebieskiego (Dubbing PL) https://pl.godfootsteps.org/videos/awakening-from-the-dream-movie.html

Film ewangelia „Pieśń zwycięstwa” Klip filmowy (5)

https://pl.godfootsteps.org/videos/do-judgment-work-in-last-days.html

Film ewangelia „Pieśń zwycięstwa” Klip filmowy (7)

https://pl.godfootsteps.org/videos/makes-overcomers-complete.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga