Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Alleluja piosenka „Pieśń słodkiej miłości”

Teledyski z piosenką i tańcem   2257  

Wstęp

Alleluja piosenka „Pieśń słodkiej miłości”

I

W serca mego głębinach Twoja miłość mieszka.

Tak mi jest słodko, że mogę z Tobą blisko być.

Wszystko, co czynię dla Ciebie, osładza moje serce;

całym umysłem służę Ci.

Miłość Twoja serce me prowadzi;

idę po śladach Twej miłości.

Podążam za spojrzeniem Twym,

miłość wyraża radość w sercu mym.

Miłość wyraża radość w sercu mym.

Teraz w innym świecie żyję,

Ty jesteś ze mną, tylko Ty.

Ty kochasz mnie, a ja kocham Ciebie;

nie dręczy nas smutek ani żal.

Nie dręczy nas smutek ani żal.

Wspomnienia złe odchodzą już na zawsze.

Odchodzą już wspomnienia złe.

II

Naśladując Ciebie w miłości, jestem blisko;

szczęście wypełnia Ciebie i mnie.

Twojej woli świadomy, posłusznym będę Ci,

nieposłuszeństwo odrzucę.

Przed Tobą pragnę żyć już na zawsze tak,

nie mogę już być z dala od Ciebie.

Rozmyślam nad Twymi słowami,

kocham to, co posiadasz, i czym jesteś.

Kocham to, co posiadasz, i czym jesteś.

Chcę abyś moim życiem był. I oddam serce Ci, Boże mój.

O! Kocham Ciebie, tak bardzo kocham Ciebie.

Zdobyłeś mnie swoją miłością,

mam szczęście, uczyniłeś doskonałą mnie

według Twego serca.

Alleluja! Alleluja! Alleluja! Chwała Bogu!

Alleluja! Alleluja! Alleluja! Chwała Bogu!

Alleluja! Alleluja! Alleluja! Chwała Bogu!

Alleluja! Alleluja! Alleluja! Chwała Bogu!

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zalecenie:

Piosenka chrześcijańska 2018 | „Dla kogo powinien żyć człowiek” Żyć dla Boga

https://pl.godfootsteps.org/videos/for-whom-man-should-live-mv.html

Taniec uwielbienia | „Gromadzimy się z radością, by chwalić Boga” Chwalimy Cię, Boże

https://pl.godfootsteps.org/videos/we-gather-to-praise-God.html

Muzyka chrześcijańska „Podążaj za Bogiem po wyboistej ścieżce”

https://pl.godfootsteps.org/videos/follow-God-along-rough-path-mv.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Ten film został w całości przetłumaczony przez profesjonalnych tłumaczy. Jednak ze względu na różnice między językami nie sposób uniknąć drobnych nieścisłości. W przypadku ich zauważenia odsyłamy do tekstu źródłowego w języku chińskim oraz prosimy o ich zgłoszenie.

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga