Film chrześcijański | Co Pan miał na myśli, mówiąc: „Módlcie się za tych, którzy prześladują was”? (Fragment)

05 grudnia 2019

Odkąd KPCh doszła do władzy, nieprzerwanie tłumi i prześladuje chrześcijaństwo i katolicyzm, aby zupełnie wykorzenić wszelkie wierzenia religijne i uczynić Chiny strefą ateizmu. Zwłaszcza odkąd prezydentem został Xi Jinping, ataki KPCh na wiarę osiągnęły apogeum, zwalcza się nawet oficjalnie uznawany Kościół Trzech Autonomii i usuwa krzyże.

Kościół Trzech Autonomii, do którego należał Chen Song’en, również ucierpiał wskutek prześladowań KPCh, a kiedy budynek kościoła zburzono, jeden z chrześcijan niemal został pogrzebany pod gruzami. Jednak niektórzy członkowie kościoła po wysłuchaniu nauk swoich pastorów i starszych kościoła modlą się za reżim KPCh, wierząc, że w ten sposób wypełniają słowa Pana Jezusa: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół, (…) módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło i prześladują was” (Ewangelia Mateusza 5:44). Wielu wierzących jest zdezorientowanych, gdyż pomimo faktu, że od tak wielu lat modlą się o błogosławieństwa dla KPCh, partia nie tylko nie wyraziła skruchy, ale ponadto zniszczyła ich kościół. Wierni zastanawiają się: czy modlitwa o KPCh rzeczywiście współbrzmi z Bożą wolą? Co Pan Jezus tak naprawdę miał na myśli, mówiąc: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół, (…) módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło i prześladują was”?

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Inne rodzaje materiałów wideo

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze