Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Film ewangelia „Pieśń zwycięstwa” Klip filmowy (6) – Ścieżka wiodąca ku oczyszczeniu i zbawieniu

Wyróżnione fragmenty filmowe   601  

Wstęp

Film ewangelia „Pieśń zwycięstwa” Klip filmowy (6) – Ścieżka wiodąca ku oczyszczeniu i zbawieniu

W jaki sposób dzieło sądu Bożego w dniach ostatecznych oczyści i zbawi człowieka? W jaki sposób mamy się faktycznie poddać Bożemu sądowi i karze, abyśmy mogli osiągnąć prawdę i życie, stać się godnymi zbawienia i wejść do królestwa niebieskiego? Ten film dostarczy ci odpowiedzi i wskaże ci drogę do wejścia do królestwa niebieskiego.

Zalecenie:

Film chrześcijański | „Pieśń zwycięstwa” Świadectwa zwycięzców (Dubbing PL) https://pl.godfootsteps.org/videos/song-of-victory-movie.html

Film chrześcijański 2019 | „Czas zmiany” Czy znasz drogę do królestwa niebieskiego? (Dubbing PL) https://pl.godfootsteps.org/videos/the-moment-of-change-movie.html

Film chrześcijański 2019 | „Moje marzenie o królestwie niebieskim” Powitanie powrotu Pana Jezusa (Dubbing PL) https://pl.godfootsteps.org/videos/my-dream-of-heavenly-kingdom-movie.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga