Piosenka chrześcijańska | „Ścieżka do skutecznej wiary w Boga”

21 września 2020

Przeznaczenie Pawła i Piotra oceniane było na podstawie tego,

czy potrafili spełniać swój obowiązek stworzeń Bożych,

a nie na podstawie wielkości ich wkładu.

Ich przeznaczenie było zdeterminowane przez to,

czego od początku szukali,

a nie przez ilość wykonanej pracy

ani sposób ich oceny przez innych ludzi.

Tak więc aktywne starania zmierzające do wypełniania obowiązku stworzenia Bożego

są ścieżką do sukcesu;

poszukiwanie ścieżki prawdziwej miłości do Boga

jest najbardziej prawidłową ścieżką;

poszukiwanie zmian we własnym starym usposobieniu

i poszukiwanie czystej miłości do Boga

są ścieżką do sukcesu,

są ścieżką do sukcesu.

Taka ścieżka do sukcesu

jest ścieżką przywracania pierwotnego obowiązku

oraz pierwotnego wyglądu stworzenia Bożego,

jest ścieżką przywracania pierwotnego obowiązku

oraz pierwotnego wyglądu stworzenia Bożego.

Jest to ścieżka odzyskiwania

i jest to również cel całego dzieła Bożego od początku do końca.

Jeżeli dążenie człowieka jest splamione osobistymi przesadnymi żądaniami

i irracjonalnymi pragnieniami,

osiągniętym efektem nie będą zmiany w usposobieniu człowieka.

Jest to sprzeczne z dziełem przywracania.

Bez wątpienia nie jest to dzieło dokonane przez Ducha Świętego

i tym samym dowodzi, że dążenie tego rodzaju nie spotyka się z aprobatą Boga,

dążenie tego rodzaju nie spotyka się z aprobatą Boga.

A jakie znaczenie ma dążenie, które nie jest aprobowane przez Boga?

Jakie ma to znaczenie?

A jakie znaczenie ma dążenie, które nie jest aprobowane przez Boga?

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze