Piosenka chrześcijańska | „Ludzie lepiej znają Boga poprzez dzieło słów” (Oficjalny teledysk)

31 sierpnia 2021

I

W dniach ostatecznych Bóg doskonali człowieka słowem,

nie przekonuje znakami i cudami,

gdyż nie tłumaczą Bożej mocy.

Tylko poprzez znaki i cuda

Bóg nie mógłby ukazać jasno swej własnej rzeczywistości,

nie mógłby doskonalić człowieka.

Zamiast cudów i znaków Bóg poi

i prowadzi człowieka swym słowem,

by człowiek był posłuszny i Boga znał.

To cel Jego dzieła i Jego słów.

Nie, nie znakami doskonali człowieka Bóg,

ale słowami i innymi dziełami,

oczyszczeniem, napomnieniem, przycinaniem i słowami.

Bóg mówi z różnych perspektyw, by doskonalić

człowieka, dać mu większą wiedzę o dziele

i o mądrości Boga.

II

Dziś Bóg czyni prawdziwe dzieło, bez cudów ani znaków,

które by tylko przeszkadzały Mu w dziele,

nie pozwoliłyby go kontynuować.

Czy używając słów do doskonalenia,

a przy tym czyniąc znaki oraz cuda,

Bóg sprawdziłby wiarę człowieka?

Nie, dlatego tak nie czyni.

Nie, nie znakami doskonali człowieka Bóg,

ale słowami i innymi dziełami,

oczyszczeniem, napomnieniem, przycinaniem i słowami.

Bóg mówi z różnych perspektyw, by doskonalić

człowieka, dać mu większą wiedzę o dziele

i o mądrości Boga.

III

Zbyt wiele religii w ludziach.

Bóg przyszedł w dniach ostatecznych,

by znieść nieprawdziwe religijne pojęcia

i objawić swą rzeczywistość.

Przyszedł, aby obalić obraz Boga,

abstrakcyjny, zmyślony, nieistniejący.

Teraz więc najcenniejsze dla ciebie

jest jedynie poznać rzeczywistość.

Szukać prawdy w swojej wierze w Boga

i szukać życia, a nie znaków i cudów,

to winien być cel wszystkich wierzących w Boga.

Nie, nie znakami doskonali człowieka Bóg,

ale słowami i innymi dziełami,

oczyszczeniem, napomnieniem, przycinaniem i słowami.

Bóg mówi z różnych perspektyw, by doskonalić

człowieka, dać mu większą wiedzę o dziele

i o mądrości Boga.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze