Film chrześcijański | Czy ciężka praca, rezygnowanie z różnych rzeczy i poświęcanie się dla Pana naprawdę stanowią posłuszeństwo wobec Boga? (Fragment)

26 listopada 2019

Pan Jezus powiedział: „Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie” (Mt 7:21). Główny bohater, Song Enze, uważa, że rezygnowanie z różnych rzeczy, poświęcenie się i ciężka praca dla Pana stanowią posłuszeństwo wobec Boga i wypełnianie Jego woli; Song Enze sądzi, że dzięki takim poszukiwaniom z pewnością zyska Bożą aprobatę i dostanie się do królestwa niebieskiego. Jednak jego bracia i siostry mają co do tego wątpliwości – a co jeśli ktoś z pozoru się poświęca, lecz ma na celu jedynie zasłużyć na wejście do królestwa i zyskanie błogosławieństw? Czyż nie jest to tylko pewna transakcja z Bogiem? Jeśli ktoś płaci pewną cenę, lecz jest to podszyte tymi motywami – czy stanowi to posłuszeństwo wobec Boga? Odpowiedź znajdziecie w tym cudownym fragmencie filmu pod tytułem Chrzest ognia.

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Inne rodzaje materiałów wideo

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze