Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Film ewangelia „Pochwycenie do nieba zagrożone” Klip filmowy (8) – Co diametralnie różni Boga wcielonego od ludzi, którymi posłużył się Bóg?

Wyróżnione fragmenty filmowe   739  

Wstęp

Film ewangelia „Pochwycenie do nieba zagrożone” Klip filmowy (8) – Co diametralnie różni Boga wcielonego od ludzi, którymi posłużył się Bóg?

Bóg mówi: „Słowo Boże nie może być wypowiadane jako słowo człowieka, a tym bardziej słowo człowieka nie może być wypowiadane jako słowo Boże. Człowiek, którym Bóg się posługuje, nie jest inkarnacją Boga, a inkarnacja Boga nie jest człowiekiem, którym Bóg się posługuje; tu leży zasadnicza różnica”. (z książki „Słowo ukazuje się w ciele”). Bóg dwukrotnie stał się ciałem, by dokonać swego dzieła odkupienia oraz zbawienia ludzkości i za każdym razem posłużył się ludźmi, którzy wspierali realizację dzieła Boga wcielonego. Zarówno Bóg wcielony, jak i ludzie, którymi posługuje się Bóg, posiadają zwykłe człowieczeństwo, a także dzieło Ducha Świętego, jednak ich istota jest odmienna – na czym to polega? W jaki sposób możemy rozpoznać Boga wcielonego? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w tym krótkim materiale wideo.

Polecane:

Film chrześcijański | „Pochwycenie do nieba zagrożone” Miałem szczęście powitać powracającego Pana (Dubbing PL) https://pl.godfootsteps.org/videos/rapture-in-peril-movie.html

Film chrześcijański 2019 „Słońce uczciwości nigdy nie zachodzi”|Film oparty na faktach (Dubbing PL) https://pl.godfootsteps.org/videos/sun-never-sets-on-integrity-movie.html

Film chrześcijański | „Ujawnić tajemnicę Biblii” Ujawnienie tajemnej historii Biblii (Dubbing PL) https://pl.godfootsteps.org/videos/disclose-mystery-about-bible-movie.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga