Pojawiło się nowe niebo i ziemia „13. przedstawienie Chińskiego Chóru Ewangelickiego”

Pojawiło się nowe niebo i ziemia „13. przedstawienie Chińskiego Chóru Ewangelickiego”

2083 |24 maja 2018

13. przedstawienie Kościoła Boga Wszechmogącego jest musicalem, hymnem pochwalnym, który łączy w sobie elementy opery pekińskiej, rock and rolla, tradycyjnych pieśni robotniczych, tańców latynoamerykańskich, animacji, teatru i innych form wyrazu, aby przedstawić wyrazistą interpretację podróży, którą odbyła ludzkość — zdradzona i zdeprawowana przez szatana — by odrzucić go oraz powrócić przed oblicze Boga i dostąpić Jego zbawienia. Szatan objął władzę, demony szaleją w amoku, a świat pogrążył się w otchłani ciemności. W całkowitej niedoli, niczym w piekle na ziemi, ludzkość boleśnie zmaga się ze złem, szczególnie wybrańcy Boga nieustannie cierpią prześladowania i rzezie z rąk demonów szatana. Właśnie gdy szatan, dzikie zło wielkiego czerwonego smoka, niepohamowanie sprzeciwiający się Bogu jest u szczytu swojej potęgi, błyskawica rozbłyska na wschodzie, a Chrystus dni ostatecznych — sam Wszechmogący — przybywa na ziemię, aby głosić swoje Słowo, przynosząc prawdziwe światło, Bożygniew i osąd. W trakcie majestatycznego sądu Bożego szatan ujawnia swą prawdziwą formę, a wybrańcy Boga używają słowa Bożego jako ostrego miecza w celu pokonania szatana, aby nigdy więcej już nie zaznać jego władzy ani manipulacji. W końcu szatan zostaje spalony na popiół ogniem Bożego gniewu, a cały świat powraca do swojej poprzedniej świętości. Wybrańcy Boga gromadzą się przed Bożym tronem i przepełnieni radością śpiewają oraz tańczą, świętując całkowite wypełnienie się wielkiego dzieła Bożego.

Istoty ludzkie odzyskały świętość, która kiedyś była ich udziałem

La… la… la… la…

W tym triumfalnym dniu, w tej radosnej chwili (du ba du ba), Boża prawość i Boża świętość nie zna granic, wypełniając cały wszechświat (ba ba ba…), a cała ludzkość zostaje wyniesiona ponad wszelkie cierpienia. (Du… ba… ba la ba ba) Miasta w niebiosach wypełnione są radosnym śmiechem (du ba du ba), a królestwa na ziemi tańczą, weseląc się. (Ba ba ba…) Któż mógłby nie weselić się w takiej chwili? Któż mógłby nie płakać w takiej chwili? (Du… ba… ba la ba ba) Ziemia należy do nieba, a niebo jest zjednoczone z ziemią. Człowiek jest rdzeniem, który jednoczy niebo i ziemię, a dzięki jego świętości, dzięki jego odnowie, niebo nie jest już ukryte przed ziemią, a ziemia nie milczy już ku niebu. (Da la… da la da… och…) Twarze ludzkości promienieją, promienieją uśmiechami zadowolenia, a w jej sercach kryje się słodycz nieznająca granic, słodycz nieznająca granic. (Da la… da la da da da la da) Człowiek nie jest zwaśniony z drugim człowiekiem (beng…), ani też nie toczy z nim wojen. (Beng…) Czy są tacy, którzy w obliczu Bożej światłości, nie żyją w pokoju ze sobą? Czy są tacy, którzy w obliczu nastania Bożych dni, okrywają hańbą Jego imię?

Wszystkie istoty ludzkie kierują swoje pełne uwielbienia spojrzenia ku Bogu (du ba du ba), a w głębi swoich serc skrycie zwracają się ku Niemu z wołaniem. (Ba la ba ba) Bóg zbadał każdy czyn dokonany przez ludzkość (du… ba… ba la ba ba): wśród tych, którzy zostali oczyszczeni (du ba du ba), nie ma nieposłusznych Bogu (ba la ba ba), nie ma nikogo, kto śmiałby Go osądzać. Cała ludzkość skąpana jest w Bożym usposobieniu. Da la … da la da da da la da Każdy chce poznać Boga, chce zbliżyć się ku Niemu, i wielbi Go, wielbi Go. (Ba… ba la ba ba) Bóg tkwi niezmącony w duchu człowieka (Ba… ba la ba ba), został w oczach ludzkich wyniesiony na najwyższy piedestał, i płynie niczym krew w jego żyłach.Radosne uniesienie, radosne uniesienie w sercach ludzi (na…) wypełnia każdy zakątek (na…) ziemi (na…), powietrze jest rześkie i świeże (na…), gęste mgły przestały skrywać powierzchnię ziemi (na…),a słonce świeci olśniewająco, a słońce świeci olśniewająco.…

z książki „Słowo ukazuje się w ciele”

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Ten film został w całości przetłumaczony przez profesjonalnych tłumaczy. Jednak ze względu na różnice między językami nie sposób uniknąć drobnych nieścisłości. W przypadku ich zauważenia odsyłamy do tekstu źródłowego w języku chińskim oraz prosimy o ich zgłoszenie.

Pokaż więcej
Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj