Chór uwielbienia | „Bóg przywróci dawny stan stworzenia”

Chór uwielbienia | „Bóg przywróci dawny stan stworzenia”

2134 |24 maja 2018

Ludzkość odzyskuje świętość, którą niegdyś posiadała

1 W świetle błyskawicy każde zwierzę jest ujawnione w jego prawdziwej formie. Tak też ludzie, oświetleni Bożym światłem, odzyskali świętość, którą kiedyś posiadali. Och, oby ten skażony świat przeszłości wreszcie runął do brudnej wody i, zanurzając się pod powierzchnią, zniknął w błocie! Och, oby cała ludzkość, którą Bóg stworzył, wreszcie powróciła znowu do życia w świetle, znalazła fundament istnienia i przestała szamotać się w błocie! A miriady stworzonych rzeczy, które Bóg trzyma w swoich rękach! Jak mogą nie odnowić się przez Boże słowa? Jak mogą, w świetle, nie odgrywać swojej funkcji? Ziemia już więcej nie jest spokojna i milcząca, niebo nie jest już więcej zamarłe i smutne. Niebo i ziemia już więcej nie są rozdzielone przez próżnię, lecz są już złączone w jedno i nigdy nic ich ponownie nie rozłączy.

2 Na tę radosną sposobność, w tym momencie euforii, Boża sprawiedliwość oraz Boża świętość rozprzestrzeniły się w całym wszechświecie i cała ludzkość wychwala je bez przerwy. Miasta nieba śmieją się z radości, a królestwa ziemi tańczą z radości. Kto w tym momencie się nie raduje? A kto w tym momencie nie płacze? Ziemia w swym pierwotnym stanie należy do nieba, a niebo jest zjednoczone z ziemią. Człowiek jest więzią jednoczącą niebo i ziemię, a dzięki swej świętości, dzięki swej odnowie, niebo już więcej nie jest zakryte przed ziemią, ziemia zaś już więcej nie milczy wobec nieba. Twarze ludzkości rozpływają się w uśmiechu zadowolenia, a w ludzkich sercach ukryta jest słodycz, która nie zna granic. Człowiek nie kłóci się z człowiekiem ani jeden z drugim się nie bije. Czy są tacy, którzy w Bożym świetle nie żyją spokojnie z innymi? Czy są tacy, którzy w Bożym dniu przynoszą wstyd Jego imieniu?

3 Wszyscy ludzie kierują swe nabożne spojrzenie na Boga, a w swych sercach skrycie wołają do Niego. Bóg przeszukał każdy czyn ludzkości: Pośród ludzi, którzy zostali obmyci, nie ma nikogo, kto jest Mu nieposłuszny, nikogo, kto wydaje na Niego wyrok. Cała ludzkość jest przesycona Bożym usposobieniem. Każdy dochodzi do poznania Boga, przybliża się do Niego i Go wielbi. Bóg mocno trwa w duchu człowieka, jest wyniesiony do najwyższego szczytu w oczach człowieka i płynie z krwią w jego żyłach. Radosne uniesienie w sercach ludzi napełnia każde miejsce na powierzchni ziemi, powietrze jest rześkie i świeże, gęste mgły już więcej nie pokrywają ziemi, a słońce świeci olśniewająco.

Na podstawie Rozdziału 18 „Słów Bożych dla całego wszechświata” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Pokaż więcej
Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Połącz się z nami w Messengerze
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj