Film ewangeliczny | „Ciernie wspomnień” | fragment 2 | Jakie są kryteria umożliwiające wejście do królestwa niebieskiego?

23 września 2019

Oto, co powiedział Pan Jezus na temat tego, jakie osoby mogą wejść do królestwa niebieskiego: „Lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie”. (Ewangelia Mateusza 7:21). W takim razie jakie dokładnie osoby spełniają wolę Ojca w Niebie? Wielu uważa że ci, którzy podążają za przykładem Pawła i sumiennie pracują dla Pana są tymi, którzy spełniają wolę Ojca w Niebie. Są również tacy, którzy wierzą, że wolę Ojca Niebieskiego spełniają tylko ludzie kochający Boga całym sercem, umysłem i duszą, ludzie, którzy już nie grzeszą, i którzy zostali oczyszczeni. Który z tych dwóch punktów widzenia jest właściwy? Zobacz gorącą debatę obu stron!

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze