Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

KPCh oczernia Kościół Boga Wszechmogącego nazywając nas „organizacją człowieka”: Czym się kieruje?

Ujawnianie prawdy   674  

Wstęp

„Komunistyczna reedukacja w domu” Klips (7) – KPCh oczernia Kościół Boga Wszechmogącego nazywając nas „organizacją człowieka”: Czym się kieruje?

Każdy, kto wierzy w Pana wie, że gdyby nie ukazał się Pan Jezus i nie dokonał swego dzieła, nie byłoby wyznawców ani wierzących w Pana. Co więcej chrześcijaństwo nigdy by nie zaistniało – bez względu na to jak bardzo uzdolnieni byli apostołowie, nie mogliby stworzyć kościoła. Analogicznie Kościół Boga Wszechmogącego powstał wyłącznie dlatego, że ukazał się Bóg Wszechmogący, Chrystus dni ostatecznych i dokonał swego dzieła. Kościół mógł powstać tylko dlatego, że Bóg Wszechmogący wygłosił wiele prawd, a ludzie ponownie zwrócili się ku Bogu po tym, jak usłyszeli Jego głos. Lecz rząd Chin oczernia Kościół Boga Wszechmogącego, twierdząc, że jest to tylko organizacja człowieka. Jakimi złowrogimi motywami się kierują?

Zalecenie:

Cały film familijny | „Komunistyczna reedukacja w domu” Chrześcijanie zdecydowanie podążają za Panem

https://www.youtube.com/watch?v=eN_3tGCYvnM

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.

Pobierz aplikację za darmo

Różnorodna kolekcja filmów  Zobacz czyny Boga

Pobierz aplikację za darmo

Różnorodna kolekcja filmów  Zobacz czyny Boga