Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Film ewangelia „Wyzwól się z sideł” Klip filmowy (6) – Dlaczego Komunistyczna Partia Chin prześladuje Kościół Boga Wszechmogącego?

Ujawnianie prawdy   675  

Wstęp

Film ewangelia „Wyzwól się z sideł” Klip filmowy (6) – Dlaczego Komunistyczna Partia Chin prześladuje Kościół Boga Wszechmogącego?

Komunistyczna Partia Chin jest szatańskim reżimem, prawdziwie nienawidzącym prawdy i Boga. Partia ta wie, że Bóg Wszechmogący jest jedyną istotą na świecie, która potrafi wyrazić prawdę. Bóg Wszechmogący jest w trakcie wykonywania dzieła zbawienia w dniach ostatecznych. Jeśli słowo Boga Wszechmogącego zostanie rozpowszechnione wśród ludzi, wszyscy ci, którzy kochają prawdę, powrócą do Boga Wszechmogącego. Diabelska twarz Komunistycznej Partii Chin – jej prawdziwe oblicze, które nienawidzi prawdy i stawia opór Bogu, zostanie ujawnione. Wtedy cała ludzkość porzuci Komunistyczną Partię Chin. Nie będzie już ona mieć przyczółku w Chinach. Nie będzie też dłużej w stanie deprawować i usidlać obywateli świata. To dlatego Komunistyczna Partia Chin nienawidzi Boga Wszechmogącego i szaleńczo prześladuje Kościół Boga Wszechmogącego.

Zalecenie:

Film chrześcijański | „Wyzwól się z sideł” Pan Jezus Chrystus znajduje się w Chinach (Dubbing PL) https://pl.godfootsteps.org/videos/break-through-the-snare-movie.html

Kościół Boga Wszechmogącego | „Ujawniona prawda o zajściu 28 maja w mieście Zhaoyuan”

https://www.youtube.com/watch?v=cLdTjmqiI8g

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Ten film został w całości przetłumaczony przez profesjonalnych tłumaczy. Jednak ze względu na różnice między językami nie sposób uniknąć drobnych nieścisłości. W przypadku ich zauważenia odsyłamy do tekstu źródłowego w języku chińskim oraz prosimy o ich zgłoszenie.

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga