Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Film Ewangelia | „Wyzwól się z sideł” Klip filmowy (4) – Czy można uzyskać zbawienie poprzez wiarę w Pana w ramach religii?

Klipy filmowe   24  

Wstęp

Film Ewangelia | „Wyzwól się z sideł” Klip filmowy (4) – Czy można uzyskać zbawienie poprzez wiarę w Pana w ramach religii?

Pastorzy i rady starszych posiadają władzę w wspólnotach religijnych i kroczą ścieżką obłudnych faryzeuszy. W środowiskach religijnych jest jednak wielu ludzi, którzy wierzą w Pana Jezusa, a nie w pastorów i rady starszych – chociaż okazują im aprobatę i podążają za nimi. A zatem jak można powiedzieć, że droga, którą kroczą ci ludzie jest również drogą faryzeuszy? Czy naprawdę nie można doznać zbawienia poprzez wiarę w Boga w ramach religii?

Zalecenie:

Film Chrześcijański | „Wyzwól się z sideł” Pan Jezus Chrystus znajduje się w Chinach (Dubbing PL) https://www.youtube.com/watch?v=ppIhSncmJgk

Przeznaczeniem religijnego Babilonu jest upadek pod gniewem Bożym

https://www.youtube.com/watch?v=OgibHVqvALs

Film Chrześcijański 2018 „Kościół potrójnej autonomi moim azylem”

https://www.youtube.com/watch?v=dZbw3-6kSGw

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.

Pobierz aplikację za darmo

Różnorodna kolekcja filmów  Zobacz czyny Boga

Pobierz aplikację za darmo

Różnorodna kolekcja filmów  Zobacz czyny Boga