Chrześcijański film familijny | „Komunistyczna reedukacja w domu” | fragment 4 | Czy osoby, które wierzą w Boga, naprawdę nie dbają o swoje rodziny?

22 kwietnia 2019

Pan Jezus powiedział: „Idźcie na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu”. (Ewangelia Marka 16:15). Chrześcijanie postępują słusznie i właściwie, głosząc ewangelię i dając świadectwo Boga. Lecz Komunistyczna Partia Chin dokonuje brutalnych aresztowań i prześladuje chrześcijan, co rozbiło wiele rodzin, mnóstwo ludzi nie może powrócić do domu, a innych aresztowano i uwięziono. Prześladowania doprowadziły nawet do śmierci niektórych chrześcijan, lecz KPCh wciąż próbuje przekręcać fakty, mówiąc, że ich domy rozbiła wiara w Boga. Kto tak naprawdę stoi za rozpadem niezliczonych chrześcijańskich rodzin?

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze