Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Film ewangelia „Błogosławieni ubodzy w duchu” Klip filmowy (3) – Jak odróżnić zbawienie od prawdziwego zbawienia

Wyróżnione fragmenty filmowe   976  

Wstęp

Film ewangelia „Błogosławieni ubodzy w duchu” Klip filmowy (3) – Jak odróżnić zbawienie od prawdziwego zbawienia

W świecie religijnym jest wiele osób, które wierzą, że my, wierzący w Pana, otrzymaliśmy rozgrzeszenie i jesteśmy zbawieni dzięki Jego łasce, a także że praktykujemy pokorę i cierpliwość, dźwigając nasz krzyż i przejawiając wiele dobrych zachowań. Czy zatem nie oznacza to, że już się zmieniliśmy? Wierzą, że jeśli zawsze będziemy żyć naszą wiarą w ten sposób, to w końcu zostaniemy pochwyceni i dopuszczeni do królestwa niebieskiego. Czy naprawdę tak się prezentują fakty? Czy w naszej wierze samo dobre zachowanie może oznaczać prawdziwe zbawienie? Na czym dokładnie polega różnica między zbawieniem a prawdziwym zbawieniem?

Zalecenie:

Film chrześcijański | „Zbawienie” Czy zyskanie zbawienia jest tym samym, co pełne zbawienie? https://www.youtube.com/watch?v=gCd0b2DaSKQ

Film chrześcijański | „Przebudzenie ze snu” Tajemnica pochwycenia do królestwa niebieskiego https://www.youtube.com/watch?v=p8K_aP4M8qo

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga