Film chrześcijański | „Lud z królestwa niebieskiego” | fragment 2 | Jak poradzić sobie z kłamliwością i stać się osobą uczciwą, która przynosi radość

23 lipca 2019

Pan Jezus powiedział „Zaprawdę powiadam wam: Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Ewangelia Mateusza 18:3).

Chrześcijanka Cheng Nuo stale dąży do tego, by być osobą uczciwą. Po kilku latach podporządkowania się dziełu Boga dużo rzadziej kłamie i pracuje dla kościoła od świtu do zmierzchu, cierpiąc i ponosząc koszty. Uważa się za osobę uczciwą, żyjącą zgodnie z wolą Bożą. Ale kiedy wskutek nieszczęśliwego wypadku poważnie ranny zostaje jej mąż, w sercu przestaje rozumieć Boga i zaczyna na Niego narzekać, a także traci zapał do wykonywania swojego obowiązku. Dzięki tej Bożej próbie, która ją obnaża, Cheng Nuo czyta słowa Boga i zastanawia się nad sobą. Dostrzega, że chociaż od kiedy zaczęła wierzyć, kłamie rzadziej, to nie pozbyła się jeszcze z serca przebiegłości i nieuczciwości, a ponoszenie kosztów na rzecz Boga było formą targu z Bogiem, aby otrzymać błogosławieństwa i nagrodę; jej samolubne, kłamliwe szatańskie usposobienie jest w niej wciąż głęboko zakorzenione, nie jest więc ona osobą uczciwą, która przynosi radość Bogu. Dzięki poszukiwaniu prawdy Cheng Nuo uzyskuje potem zrozumienie swojej kłamliwej natury i odnajduje drogę do stania się uczciwą, należącą do królestwa Bożego osobą…

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze