Pieśń uwielbienia | „Wszystko jest w rękach Boga”

15 lipca 2020

Bóg wyrzekł już te słowa: Bóg trwa przy tym, co mówi,

a co mówi Bóg, zawsze się spełnia,

nie zmieni tego nikt, nie zmieni tego nikt.

Czy to słowa, które Bóg wypowiedział w przeszłości,

czy te, które wypowie w przyszłości,

Bóg, jedno po drugim, wypełni je wszystkie

i cała ludzkość to zobaczy.

Oto zasada Bożych słów i Bożego dzieła.

Spośród wszystkiego, co dzieje się we wszechświecie,

nie istnieje nic, co dokonuje się bez ostatecznej decyzji Boga.

Czy istnieje cokolwiek, co nie byłoby w Bożych rękach?

Boże słowo zawsze się spełnia.

Kto pośród ludzi może zmienić Boże postanowienie?

Czy może się to stać za sprawą przymierza, które Bóg zawarł na ziemi?

Nic nie może wpłynąć na postęp Bożego planu.

Zarówno w swoim dziele, jak i planie swego zarządzania,

Bóg jest wszechobecny.

Kto pośród ludzi może się w jakikolwiek sposób wtrącić?

Kto pośród ludzi może się w jakikolwiek sposób wtrącić?

Czy to nie Bóg osobiście dokonał wszelkich ustaleń?

Wkroczenie dziś w to królestwo

nie jest odejściem od Bożego planu ani nie różni się od tego, co Bóg przewidział;

wszystko to zostało dawno przez Boga ustalone.

Kto z was może pojąć ten etap Bożego planu?

Lud Boży z pewnością wysłucha Bożego głosu

i każdy spośród tych, którzy szczerze miłują Boga,

z pewnością powróci przed Jego tron,

z pewnością powróci przed Jego tron,

z pewnością powróci przed Jego tron.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze