Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Skecz chrześcijański „Spójrz! To faryzeusz dzisiejszych czasów!”

Serie różnorodnych występów   1007  

Wstęp

Skecz chrześcijański „Spójrz! To faryzeusz dzisiejszych czasów!”

Dwa tysiące lat temu wcielony Pan Jezus zjawił się, by dokonać swego dzieła, głosić ewangelię królestwa niebieskiego i wyrażać prawdę oraz wskazać ludziom drogę do okazania skruchy. Dzięki temu wielu ludzi usłyszało w Nim głos Boga i podążyło za Nim. Jednak faryzeusze uparcie trzymali się własnych idei, wyparli się i potępili wcielonego Pana Jezusa, a nawet ukrzyżowali Pana. A proroctwo Pana Jezusa głosi, że powróci On ponownie w dniach ostatecznych. Kto zatem odgrywa rolę współczesnych faryzeuszy? Obejrzyj skecz „Spójrz! To faryzeusz dzisiejszych czasów!”.

Zalecenie:

Skecz chrześcijański 2019 „Czy okazujesz prawdziwą skruchę?” (Dubbing PL)

https://pl.godfootsteps.org/videos/have-you-truly-repented.html

Skecz chrześcijański 2019 „Czy możemy wstąpić do królestwa niebieskiego, jeśli zostaniemy zbawieni?” https://pl.godfootsteps.org/videos/can-we-enter-kingdom-of-heaven.html

Chrześcijański wideo „Jak właściwie przychodzi Pan”

https://pl.godfootsteps.org/videos/how-exactly-does-the-Lord-come.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga