Film ewangeliczny | „Pochwycenie do nieba zagrożone” | fragment 3 | Czy słowa wypowiedziane przez człowieka, które są zgodne z prawdą, reprezentują prawdę?

28 września 2019

Bóg jest prawdą, drogą i życiem. Jedynie Bóg posiada istotę prawdy. Bóg sam w sobie jest prawdą. Lecz wielu ludzi używanych do religijnego świata uważa, że słowa wypowiedziane przez ludzi używanych przez Boga, bądź tych, którzy posiadają dzieło Ducha Świętego, są prawdą, ponieważ nie są one sprzeczne z prawdą. Wierzą nawet, że prawdą są złe nauki i błędne koncepcje szerzone przez wielkie i słynne autorytety religijne, które zrodziły się z ich własnych wyobrażeń. W efekcie dają się oszukać i uwięzić człowiekowi, a sami stają się osobami, które stawiają opór wobec Boga i zdradzają Go. A zatem czym jest prawda? Jak należy prawidłowo podchodzić do słów, które są zgodne z prawdą i zostały wypowiedziane przez ludzi, którymi posłużył się Bóg i posiadających dzieło Ducha Świętego?

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze