Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Film ewangelia „Pochwycenie do nieba zagrożone” Klip filmowy (7) – Czy słowa wypowiedziane przez człowieka, które są zgodne z prawdą, reprezentują prawdę?

Wyróżnione fragmenty filmowe   707  

Wstęp

Film ewangelia „Pochwycenie do nieba zagrożone” Klip filmowy (7) – Czy słowa wypowiedziane przez człowieka, które są zgodne z prawdą, reprezentują prawdę?

Bóg jest prawdą, drogą i życiem. Jedynie Bóg posiada istotę prawdy. Bóg sam w sobie jest prawdą. Lecz wielu ludzi używanych do religijnego świata uważa, że słowa wypowiedziane przez ludzi używanych przez Boga, bądź tych, którzy posiadają dzieło Ducha Świętego, są prawdą, ponieważ nie są one sprzeczne z prawdą. Wierzą nawet, że prawdą są złe nauki i błędne koncepcje szerzone przez wielkie i słynne autorytety religijne, które zrodziły się z ich własnych wyobrażeń. W efekcie dają się oszukać i uwięzić człowiekowi, a sami stają się osobami, które stawiają opór wobec Boga i zdradzają Go. A zatem czym jest prawda? Jak należy prawidłowo podchodzić do słów, które są zgodne z prawdą i zostały wypowiedziane przez ludzi, którymi posłużył się Bóg i posiadających dzieło Ducha Świętego?

Polecane:

Film chrześcijański | „Pochwycenie do nieba zagrożone” Miałem szczęście powitać powracającego Pana (Dubbing PL) https://pl.godfootsteps.org/videos/rapture-in-peril-movie.html

Ewangelizacyjne klipy filmowe: Rozróżnianie prawdziwego Chrystusa od fałszywych Chrystusów https://www.youtube.com/playlist?list=PLIxyv3bCvTwQSFltvkEd3unv4MGJXFXuV

Ewangelizacyjne klipy filmowe: Rozpoznawanie głosu Oblubieńca https://www.youtube.com/playlist?list=PLIxyv3bCvTwQ9r_ZIBezyjNgoUYvsnT7w

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga