Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Dlaczego KPCh nie pozwala chrześcijanom kroczyć właściwą drogą życia?

Ujawnianie prawdy   569  

Wstęp

„Słodycz w niedoli” Klip filmowy (3) – Dlaczego KPCh nie pozwala chrześcijanom kroczyć właściwą drogą życia?

Komunistyczna Partia Chin fanatycznie tłumi i atakuje wiarę religijną. Bez oporów wtrąca do więzienia i prześladuje chrześcijan. Pozwala ludziom podążać tylko za Partią Komunistyczną. Nie pozwala wierzyć w Boga ani podążać za Nim, krocząc właściwą drogą życia. Jaki rezultat osiągnie ostatecznie Komunistyczna Partia Chin? Doświadczając fanatycznego ucisku, aresztowań i prześladowań ze strony KPCh, chrześcijanie niezachwianie podążają za Bogiem, szerząc ewangelię i niosąc świadectwo Boga. Jaki jest tego powód? W tym filmie wspaniała debata pomiędzy chrześcijanką a urzędnikami KPCh ujawni dwie różne drogi prowadzące do dwóch różnych finałów naszego życia.

Zalecenie:

Film Chrześcijański | „Słodycz w niedoli” Pan jest moją skałą i moją siłą

https://www.youtube.com/watch?v=EpGFI5bqVEk

Film Chrześcijański | „Siedemnaście? Akurat!” Chrześcijańska młodość we krwi i łzach https://www.youtube.com/watch?v=kExvXcuKNsw

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.