Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Film ewangeliczny „Tajemnica pobożności – ciąg dalszy” Klip filmowy (5) – Zrozumienie znaczenia dwukrotnego wcielenia Boga

Wyróżnione fragmenty filmowe   595  

Wstęp

Film ewangeliczny „Tajemnica pobożności – ciąg dalszy” Klip filmowy (5) – Zrozumienie znaczenia dwukrotnego wcielenia Boga

Pierwsze wcielenie Boga zostało przybite do krzyża, kończąc w ten sposób dzieło odkupienia ludzkości. W dniach ostatecznych drugie wcielenie Boga ogłasza prawdę i dokonuje dzieła osądzenia i skarcenia, całkowicie ratując człowieka przed domeną szatana. Dwukrotne wcielenie Boga ma daleko idące znaczenie, tak jak mówi Bóg Wszechmogący: „Jezus zrealizował pewien etap dzieła, który wypełnił tylko istotę fragmentu ‚Słowo było u Boga’: Boża prawda była u Boga, a Duch Boży był z ciałem i był z nim nierozerwalnie związany, czyli ciało Boga wcielonego było wypełnione Duchem Bożym, co jest najwyższym dowodem na to, że Jezus wcielony był pierwszym wcieleniem Boga. Ten etap dzieła wypełnił właściwe znaczenie fragmentu ‚Słowo staje się ciałem’, nadał głębsze znaczenie słowom ‚Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo’…” (z książki „Słowo ukazuje się w ciele”).

Zalecenie: Najlepsze filmy o Bogu

Film ewangelia „Tajemnica pobożności – ciąg dalszy” Klip filmowy (2) – Jak rozumieć Boga wcielonego

Film ewangelia „Zdjąć urok” Klip filmowy (1) – W jaki sposób możemy powitać powracającego Pana

Film ewangelia | „Tajemnica pobożności” Klip filmowy (1) – Tajemnica przyjścia Syna Człowieczego

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga